Administratíva

Úsek generálneho riaditeľa

  • Asistent BOD
  • Oddelenie kybernetickej bezpečnosti
  • Referát príjmania sťažností a riadenia kvality
  • Odbor ekonomiky a obchodu
  • Odbor technicko hospodársky