Administratíva

Ing. Edita Beňová, MBA

vedúca odboru ekonomiky a obchodu

Ing. Martina Soláriková

vedúca odboru technicko hospodárskeho

Mgr. Martin Čižmár

vedúci oddelenia právneho

Katarína Ďurčíková

asistent BOD

Ing. Jozef Zahradníček

vedúci oddelenia kybernetickej bezpečnosti

Bc. Zuzana Turčanová

referent prijímania sťažností a riadenia kvality