Faktúry doručené v januári 2024

späť na zoznam

Upozornenie ! Stránka obsahuje v časti "Číslo faktúry" hypertextové prepojenie na súbor uložený vo formáte PDF, ktorý obsahuje zosnímaný obraz bez možnosti vyhľadávania textu alebo ďalšieho spracovania textu prípadne obsiahnutého v tomto obraze, tento súbor môže byť aj nedostupný. Otvorením hypertextového prepojenia v časti "digitálna kópia" súhlasíte s použitím neštandardného formátu súboru a v tejto súvislosti nemáte žiadne výhrady voči prevádzkovateľovi tohto webového sídla.

Číslo faktúry Popis Čiastka s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
DF-24-00001 záloha plyn 1/2024 23180.83 01.01.2024 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18/7555, Piešťany, 921 01 35743565
DF-24-00002 energetický manažment 1/2024 561.00 01.01.2024 ENMON APP s.r.o. Na Troskách 26, Banská Bystrica, 974 01 53566653
DF-24-00343 prenájom aukčnej siene 2024 4788.00 01.01.2024 PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahrani Šulekova 2, Bratislava, 811 06 36694207
DF-24-00292 zmluvný servis I.Q/2024 1620.00 01.01.2024 TECHALL Slovensko,spol. s r.o. Nálepkova 57, Bernolákovo, 90027 34140794
DF-24-00037 Business Internet 1/2024 561.60 01.01.2024 SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava - mestská časť Star, 811 09 35680202
DF-24-00727 Business Internet 2/2024 561.60 01.01.2024 SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava - mestská časť Star, 811 09 35680202
DF-24-00179 aktuálne verzie PaM 1-12/2024 4331.16 01.01.2024 Seyfor Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava, 821 09 36237337
DF-24-00180 aktuálne verzie PaM 1-12/2024 150.24 01.01.2024 Seyfor Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava, 821 09 36237337
DF-24-00009 stenty 725.00 254/2023 KPIK24001 02.01.2024 InterMedical Plus, a.s. Levická 7E, Nitra, 949 01 50085999
TF-24-00001 tovar - ver. lekáreň 359.24 02.01.2024 INTERPHARM Slovakia, a.s. Uzbecká 18/A, Bratislava, 821 06 35789841
DF-24-00026 šitie 724.85 193/2022 POS23117 02.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00010 drenáž 1036.04 VZP231064 02.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00008 príslušenstvo invazívne 5549.40 PIK231308 02.01.2024 Slomed s.r.o. Kupeckého 8, Bratislava - mestská časť Ruži, 821 08 36307165
DF-24-00007 roztoky 1440.00 VZP230985 02.01.2024 MSM Slovakia s.r.o. Kopčanská 35, Holíč, 908 51 31440479
DF-24-00006 materiál obväzový 505.12 VZP230973 02.01.2024 UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201 31625657
DF-24-00004 stravné lístky 3666.70 03.01.2024 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A, Bratislava - mestská časť Nové, 831 04 53528654
TF-24-00003 surov.-ver. lekáreň 76.67 03.01.2024 PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o. Azalková 48, Banská Bystrica, 974 01 36631957
DF-24-00024 chlopne 1520.00 93/2020 KPOS24002 03.01.2024 Meditrade spol. s r.o. Levočská 1, Bratislava, 851 01 17312001
DF-24-00022 katétre 4872.00 226/2023 PIK240003 03.01.2024 MULTIMEDIC s.r.o. Donská 8487/61, Bratislava - mestská časť Záho, 841 06 54643767
DF-24-00028 zavádzače 900.00 PEK23288 03.01.2024 Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. Donská 61, Bratislava, 841 06 35757329
DF-24-00023 vodiče 559.99 OAIM23058 03.01.2024 Unomed, s.r.o. Zlatovská 2211, Trenčín, 91105 00612791
DF-24-00019 katétre 1380.00 VZP230855 03.01.2024 Unomed, s.r.o. Zlatovská 2211, Trenčín, 91105 00612791
DF-24-00027 protéza cievna 1148.00 POS24001 03.01.2024 Unomed, s.r.o. Zlatovská 2211, Trenčín, 91105 00612791
DF-24-00025 krúžok anuloplastický 878.00 98/2020 KPOS24001 03.01.2024 Unomed, s.r.o. Zlatovská 2211, Trenčín, 91105 00612791
DF-24-00052 katétre 4795.01 82/2023 PIR23505 03.01.2024 BIOHEM a. s. Zlatovská 2211, Trenčín, 911 05 54519098
DF-24-00003 registrácia suscch.eu-webhosting Plus 87.79 03.01.2024 Webglobe, a.s. Stará Prievozská 1349/2, Bratislava - mestská časť Ruži, 821 09 52486567
DF-24-00005 lieky 25227.40 LIEK24001 03.01.2024 PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04 34142941
DF-24-00035 lieky 173.58 LIEK24009 03.01.2024 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3, Bratislava, 831 03 31350780
DF-24-00036 lieky 373.45 LIEK24010 03.01.2024 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3, Bratislava, 831 03 31350780
DF-24-00011 lieky 370.08 LIEK24006 03.01.2024 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3, Bratislava, 831 03 31350780
DF-24-00029 šitie 1011.19 PEK24001 03.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00021 stenty 725.00 254/2023 KPIK24002 03.01.2024 InterMedical Plus, a.s. Levická 7E, Nitra, 949 01 50085999
DF-24-00018 lieky 2867.50 LIEK24002 03.01.2024 INTRAVENA spol. s r.o. Levočská 9, Prešov, 08001 31717802
DF-24-00015 lieky 1978.68 LIEK24003 03.01.2024 INTRAVENA spol. s r.o. Levočská 9, Prešov, 08001 31717802
DF-24-00020 lieky 140.01 LIEK24002 03.01.2024 INTRAVENA spol. s r.o. Levočská 9, Prešov, 08001 31717802
DF-24-00017 lieky 205.26 LIEK24004 03.01.2024 INTRAVENA spol. s r.o. Levočská 9, Prešov, 08001 31717802
DF-24-00031 lieky 213.62 LIEK24015 04.01.2024 INTRAVENA spol. s r.o. Levočská 9, Prešov, 08001 31717802
DF-24-00074 katétre,stent 5524.88 270/2023 PIK240005 04.01.2024 SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. Bárdošova 2, Bratislava - mestská časť Nové, 831 01 31385265
DF-24-00073 katétre 1599.96 270/2023 PIK240005 04.01.2024 SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. Bárdošova 2, Bratislava - mestská časť Nové, 831 01 31385265
TF-24-00006 tovar - ver. lekáreň 97.82 04.01.2024 DR THEISS SK s.r.o. Nádražná 1665/34, Ivanka pri Dunaji, 900 28 52096530
DF-24-00042 dezinfekcia 854.42 VZP240007 04.01.2024 PHARMA GROUP, a.s. SNP 150, Veľké Léváre, 90873 31320911
TF-24-00004 lieky - verejná lekáreň 13470.70 04.01.2024 Med - Art, spol. s r.o. Hornočermánska 4, Nitra, 949 01 34113924
DF-24-00033 lieky 11236.73 LIEK24012 04.01.2024 Med - Art, spol. s r.o. Hornočermánska 4, Nitra, 949 01 34113924
DF-24-00034 lieky 909.62 LIEK24011 04.01.2024 Med - Art, spol. s r.o. Hornočermánska 4, Nitra, 949 01 34113924
DF-24-00128 stenty 5075.00 254/2023 PIK240009 04.01.2024 InterMedical Plus, a.s. Levická 7E, Nitra, 949 01 50085999
DF-24-00131 kátetre 169.98 PIK231322 04.01.2024 InterMedical Plus, a.s. Levická 7E, Nitra, 949 01 50085999
DF-24-00130 zavádzače 297.00 PIK231322 04.01.2024 InterMedical Plus, a.s. Levická 7E, Nitra, 949 01 50085999
IF-24-00002 dodávka a montáž držiaka katétrov 248.00 04.01.2024 LG team s.r.o. Bratov Veselovcov 1491/10, Zvolen, 960 01 46412417
DF-24-00043 katétre 4800.00 PIK240004 04.01.2024 INAMED, s. r. o. Šustekova 37, Bratislava, 851 04 44484275
DF-24-00044 inštrumentárium 2952.00 VZP230503 04.01.2024 EPION s.r.o. Lomnická 42, Nitra, 949 01 51979772
DF-24-00095 zavádzače, katétre 3600.00 63/2023 PIR23518 04.01.2024 ICR SERVICES, s.r.o. Pršianska cesta 2064/16, Banská Bystrica, 974 05 54108896
DF-24-00016 kanyly 485.00 VZP230791 04.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00013 kátetre,okruhy dýchacie 1607.14 VZP231064 04.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00046 stenty 4349.99 269/2023 PIK240008 04.01.2024 BIOMEDICA Slovakia s.r.o. Drobného 27, Bratislava, 84102 35849258
DF-24-00106 zavádzače 1920.00 PIK231320 04.01.2024 Innova Slovakia s.r.o. Oremburská 12, Banská Bystrica, 974 04 47960515
DF-24-00107 stenty 1450.00 279/2023 PIK240010 04.01.2024 Innova Slovakia s.r.o. Oremburská 12, Banská Bystrica, 974 04 47960515
DF-24-00039 materiál obväzový 10274.80 VZP240018 04.01.2024 HARTMANN-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24, Bratislava, 85101 31351361
DF-24-00060 materiál hygienický 742.46 VZP240003 04.01.2024 HARTMANN-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24, Bratislava, 85101 31351361
DF-24-00055 materiál hygienický,materiál obväzový 2930.80 VZP240003 04.01.2024 HARTMANN-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24, Bratislava, 85101 31351361
DF-24-00040 materiál hygienický 87.00 VZP240009 04.01.2024 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Kočovce 244, Kočovce, 916 31 47719150
TF-24-00005 zdr. pom. - ver. lekáreň 261.25 04.01.2024 MEDMEDICAL ZP s. r. o. Oščadnica 236, , 023 01 48088846
DF-24-00041 materiál obväzový 1160.28 VZP230992 04.01.2024 VYGAST s.r.o. Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 974 01 51752204
DF-24-00045 materiál obväzový 233.20 VZP231039 04.01.2024 VYGAST s.r.o. Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 974 01 51752204
DF-24-00012 lieky 167.00 LIEK24007 04.01.2024 PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o. Azalková 48, Banská Bystrica, 974 01 36631957
DF-24-00038 kardiostimulátory 9327.98 KPEK24001 04.01.2024 Medtronic Slovakia s. r. o. Karadžičova 12, Bratislava-mest. časť Ružinov, 821 08 46410759
DF-24-00014 lieky 28.51 LIEK24008 04.01.2024 UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201 31625657
TF-24-00002 lieky - verejná lekáreň 1798.30 04.01.2024 UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201 31625657
DF-24-00030 lieky 5580.56 LIEK24014 05.01.2024 UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201 31625657
DF-24-00032 lieky 240.83 LIEK24013 05.01.2024 UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201 31625657
DF-24-00127 materiál odberový 1011.54 VZP240022 05.01.2024 SARSTEDT spol. s r.o. Pri smaltovni 4, Bratislava - mestská časť Petr, 851 01 31359825
DF-24-00122 materiál odberový 1703.38 VZP240001 05.01.2024 SARSTEDT spol. s r.o. Pri smaltovni 4, Bratislava - mestská časť Petr, 851 01 31359825
DF-24-00072 príslušenstvo invazívne 3699.60 PIK240012 05.01.2024 Slomed s.r.o. Kupeckého 8, Bratislava - mestská časť Ruži, 821 08 36307165
DF-24-00071 príslušenstvo invazívne 5549.40 PIK231323 05.01.2024 Slomed s.r.o. Kupeckého 8, Bratislava - mestská časť Ruži, 821 08 36307165
DF-24-00062 katétre 3510.00 PIK240017 05.01.2024 Meditrade spol. s r.o. Levočská 1, Bratislava, 851 01 17312001
DF-24-00058 šitie 1474.11 VZP231081 05.01.2024 Meditrade spol. s r.o. Levočská 1, Bratislava, 851 01 17312001
DF-24-00053 zavádzače, katétre 1490.40 PIR23516 05.01.2024 Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. Donská 61, Bratislava, 841 06 35757329
DF-24-00069 vodiče 840.00 PIK231324 05.01.2024 Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. Donská 61, Bratislava, 841 06 35757329
DF-24-00063 zavádzače,ihly 1514.40 PIK231325 05.01.2024 Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. Donská 61, Bratislava, 841 06 35757329
DF-24-00126 vodiče 6030.00 PIK231321 05.01.2024 Euromedical s.r.o. Rozýnová 12, Praha 6, 169 00 41192923
DF-24-00105 katétre 1398.00 82/2023 PIK231011 05.01.2024 BIOHEM a. s. Zlatovská 2211, Trenčín, 911 05 54519098
DF-24-00097 príslušenstvo k mimotelovému obehu 596.16 PERF23158 05.01.2024 BIOHEM a. s. Zlatovská 2211, Trenčín, 911 05 54519098
TF-24-00007 lieky - verejná lekáreň 440.51 05.01.2024 INTEC PHARMA s.r.o. Elektrárenská 4, Bratislava, 831 04 00683264
DF-24-00144 vodiče 9229.32 PIK240001 05.01.2024 Aspironix s.r.o., organizačná zložka Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08 46492054
DF-24-00064 stenty,drôty vodiace 19671.00 255/2023 PIK240006 05.01.2024 A care, s.r.o. Hraničná 5, Trebatice, 922 10 35724609
DF-24-00075 katétre 1968.00 KPIK24003 05.01.2024 A care, s.r.o. Hraničná 5, Trebatice, 922 10 35724609
DF-24-00061 materiál hygienický 410.50 VZP240012 05.01.2024 TZMO Slovakia s. r. o. Diaľničná cesta 5600/29, Senec, 903 01 36546127
DF-24-00079 zátky 423.36 VZP240008 05.01.2024 Unomed, s.r.o. Zlatovská 2211, Trenčín, 91105 00612791
DF-24-00080 materiál diagnostický 1320.00 VZP240017 05.01.2024 Unomed, s.r.o. Zlatovská 2211, Trenčín, 91105 00612791
DF-24-00081 konektor 192.50 VZP240021 05.01.2024 Unomed, s.r.o. Zlatovská 2211, Trenčín, 91105 00612791
DF-24-00048 lieky 708.29 LIEK24016 05.01.2024 PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04 34142941
DF-24-00056 dezinfekcia 176.81 VZP240014 05.01.2024 Versium, s.r.o. Gagarinova 5B, Bratislava - mestská časť Ruži, 821 01 36742651
DF-24-00050 protéza cievna 1602.02 POS24002 05.01.2024 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3, Bratislava, 831 03 31350780
DF-24-00111 katétre 9699.96 257/2023 PIK240002 05.01.2024 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3, Bratislava, 831 03 31350780
DF-24-00070 katétre 9074.05 268/2023 PIK231328 05.01.2024 Cardioservice, s. r. o. Plynárenská 1 , Bratislava, 811 01 47393939
DF-24-00108 katétre,stenty 5780.04 268/2023 PIK240007 05.01.2024 Cardioservice, s. r. o. Plynárenská 1 , Bratislava, 811 01 47393939
DF-24-00084 materiál hygienický 765.05 VZP230980 05.01.2024 ELMED, s.r.o. Neresnícka cesta 13, Zvolen, 960 01 47043024
DF-24-00049 zmluvný paušál IT -1/2024 246.79 05.01.2024 Seyfor Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava, 821 09 36237337
DF-24-00057 zavádzače 630.00 VZP240010 05.01.2024 CS Medical s. r. o. Sabinovská 10, Bratislava, 821 02 47825910
DF-24-00087 filtre 811.98 VZP240020 05.01.2024 MEDIS Nitra, spol.s r.o. Pri Dobrotke 659/81, Nitra - Dražovce, 94901 36531774
TF-24-00008 lieky - verejná lekáreň 5689.74 07.01.2024 PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04 34142941
DF-24-00077 materiál odberový 316.54 VZP240011 08.01.2024 DISPOLAB, spol. s r.o. Štúrovo nám.1, Žilina, 01001 31625746
DF-24-00066 lieky 27.83 LIEK24019 08.01.2024 PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04 34142941
DF-24-00065 lieky 134.50 LIEK24018 08.01.2024 PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04 34142941
DF-24-00078 materiál hygienický 4658.69 VZP240002 08.01.2024 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3, Bratislava, 831 03 31350780
DF-24-00103 sety 7359.74 PIK240015 08.01.2024 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3, Bratislava, 831 03 31350780
DF-24-00136 kátetre,kompresia na ruku 2299.68 PIK240014 08.01.2024 Innova Slovakia s.r.o. Oremburská 12, Banská Bystrica, 974 04 47960515
DF-24-00153 zavádzače 1200.00 PEK24003 08.01.2024 Innova Slovakia s.r.o. Oremburská 12, Banská Bystrica, 974 04 47960515
DF-24-00143 stenty 2672.00 258/2023 PIK240022 08.01.2024 JI-MEDICAL SK s.r.o. Fándlyho 875/5, Nové Mesto nad Váhom, 915 01 36733857
DF-24-00096 šitie 48.22 PEK24001 08.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00115 zavádzače 1416.00 PEK24002 08.01.2024 InterMedical Plus, a.s. Levická 7E, Nitra, 949 01 50085999
DF-24-00114 stenty 1020.00 70/2023 KPIR24002 08.01.2024 InterMedical Plus, a.s. Levická 7E, Nitra, 949 01 50085999
DF-24-00110 systém filtračný 1665.00 254/2023 KPIK24004 08.01.2024 InterMedical Plus, a.s. Levická 7E, Nitra, 949 01 50085999
DF-24-00125 katétre,stenty 6806.99 268/2023 PIK240018 08.01.2024 Cardioservice, s. r. o. Plynárenská 1 , Bratislava, 811 01 47393939
DF-24-00124 katétre 1280.02 268/2023 PIK231328 08.01.2024 Cardioservice, s. r. o. Plynárenská 1 , Bratislava, 811 01 47393939
DF-24-00123 katétre 1600.02 268/2023 PIK240007 08.01.2024 Cardioservice, s. r. o. Plynárenská 1 , Bratislava, 811 01 47393939
DF-24-00093 chlopne 2300.00 KPOS24005 08.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00160 príslušenstvo k mimotelovému obehu 26640.00 PERF24002 08.01.2024 Medline Medica Slovakia s.r.o. Kopčianska 92, Bratislava, 85203 35727578
DF-24-00094 príslušenstvo invazívne 165.60 NEF23022 08.01.2024 Unomed, s.r.o. Zlatovská 2211, Trenčín, 91105 00612791
DF-24-00092 chlopne 3408.00 KPOS24004 08.01.2024 Unomed, s.r.o. Zlatovská 2211, Trenčín, 91105 00612791
DF-24-00059 materiál diagnostický 187.00 VZP240029 08.01.2024 PROSUM SK, s.r.o. Pod záhradami 2455/62, Bratislava - mestská časť Dúbr, 841 02 53581580
DF-24-00112 materiál diagnostický 840.00 OAIM23128 08.01.2024 Messer Medical Home Piešťanská 12, Nové Mesto nad Váhom, 91501 46378979
DF-24-00170 príslušenstvo invazívne 2452.00 66/2023 KPIR24001 08.01.2024 A care, s.r.o. Hraničná 5, Trebatice, 922 10 35724609
DF-24-00104 inflátor 2520.00 PIK240013 08.01.2024 SK Medic s.r.o. Gemerská 3, Košice - mestská časť Juh, 040 01 47609265
DF-24-00161 katétre 780.00 65/2023 PIR23510 08.01.2024 ELU Medical s.r.o. Koperníkova 14, Bratislava - mestská časť Ruži, 821 04 36741469
DF-24-00163 katétre 6944.94 PIR23515 08.01.2024 ELU Medical s.r.o. Koperníkova 14, Bratislava - mestská časť Ruži, 821 04 36741469
DF-24-00150 výmena podlahovej krytiny OCS 3247.81 08.01.2024 ONČIŠ s.r.o. Partizánska cesta 94, Banská Bystrica, 974 01 44816561
DF-24-00149 dodávka a montáž podlahovej krytiny ARO II. 6056.75 08.01.2024 ONČIŠ s.r.o. Partizánska cesta 94, Banská Bystrica, 974 01 44816561
DF-24-00140 katétre,vodiče 5940.00 PIK240016 08.01.2024 Euromedical s.r.o. Rozýnová 12, Praha 6, 169 00 41192923
DF-24-00090 maľovanie ARO 2 6584.60 216/2022 08.01.2024 Andrej Zelina Ľaliova 18, Vlkanová, 976 31 33761744
DF-24-00102 vodiče 1099.92 PIK231283 08.01.2024 Meditrade spol. s r.o. Levočská 1, Bratislava, 851 01 17312001
DF-24-00098 príslušenstvo k mimotelovému obehu 4810.32 PERF24001 08.01.2024 Meditrade spol. s r.o. Levočská 1, Bratislava, 851 01 17312001
TF-24-00010 tovar - ver. lekáreň 102.97 08.01.2024 NATURPRODUKT spol. s r.o. Nádražná 20, Ivanka pri Dunaji, 900 28 31341187
DF-24-00047 lieky 394.52 LIEK24017 08.01.2024 UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201 31625657
DF-24-00129 stenty 725.00 148/2022 PIK230698 08.01.2024 GlobalMed a. s. Trnavská cesta 67, Bratislava - mestská časť Ruži, 821 04 46630759
TF-24-00009 tovar - ver. lekáreň 28.79 08.01.2024 SLOVAKIA ALTIS GROUP, s.r.o. Legionárska 26, Trenčín, 911 01 36328014
DF-24-00088 spotrebný tovar-IT 89.64 IT23036 08.01.2024 SMART COMPUTER spol. s r.o. J. C. Hronského 11, Zvolen, 96001 31629881
DF-24-00076 inštrumentárium 959.14 VZP230891 08.01.2024 Surgitech s. r. o. Zárubova 1, Bratislava - mestská časť Záho, 841 06 50197975
DF-24-00082 materiál hygienický 1746.38 VZP240013 08.01.2024 Lohmann & Rauscher, s.r.o. Jarošova 1, Bratislava, 831 03 31347827
DF-24-00109 katétre 2899.20 275/2023 KPIK24005 08.01.2024 TransMedica, s.r.o. Na Revíne 29/C, Bratislava, 831 01 35843683
DF-24-00054 profesionálne vzdelávanie 1.1.2024-31.12.2024 390.00 08.01.2024 CUS-Centrum účtovníkov ČSA 25, Banská Bystrica, 97401 36760951
DF-24-00151 mediciálne plyny 2878.20 08.01.2024 Linde Gas k.s. Tuhovská 3, Bratislava, 831 06 31373861
DF-24-00068 lieky 25227.40 LIEK24020 08.01.2024 PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04 34142941
DF-24-00051 protéza cievna 9909.00 193/2023 KPOS24003 08.01.2024 IMMOMEDICAL CZ s.r.o. Novodvorská 994, Praha 4, 14221 28480830
DF-24-00289 mediciálne plyny 246.12 09.01.2024 Linde Gas k.s. Tuhovská 3, Bratislava, 831 06 31373861
DF-24-00147 inštrumentárium 493.68 VZP230732 09.01.2024 Surgitech s. r. o. Zárubova 1, Bratislava - mestská časť Záho, 841 06 50197975
DF-24-00156 inštrumentárium 1213.15 POS23131 09.01.2024 Surgitech s. r. o. Zárubova 1, Bratislava - mestská časť Záho, 841 06 50197975
DF-24-00154 katétre 3848.40 VZP230979 09.01.2024 Surgitech s. r. o. Zárubova 1, Bratislava - mestská časť Záho, 841 06 50197975
DF-24-00158 kátetre 1282.80 VZP230648 09.01.2024 Surgitech s. r. o. Pri suchom mlyne 58, Bratislava, 811 04 50197975
DF-24-00132 diagnostika/oprava tlačiarne 66.00 09.01.2024 Z + M servis a. s. Martinčekova 17, Bratislava, 821 01 44195591
DF-24-00118 kardiostimulátory 11659.98 KPEK24003 09.01.2024 Medtronic Slovakia s. r. o. Karadžičova 12, Bratislava-mest. časť Ružinov, 821 08 46410759
DF-24-00067 lieky 7017.25 LIEK24021 09.01.2024 UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201 31625657
DF-24-00117 zavádzače 5688.00 PEK24004 09.01.2024 Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. Donská 61, Bratislava, 841 06 35757329
DF-24-00113 príslušenstvo k mimotelovému obehu 4885.00 PERF24004 09.01.2024 Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. Donská 61, Bratislava, 841 06 35757329
DF-24-00091 notárske úkony 33.12 09.01.2024 JUDr.Zora Belková Skuteckého 16, Banská Bystrica, 97401 00620343
DF-24-00121 materiál odberový 1958.40 VZP240028 09.01.2024 BIOHEM a. s. Zlatovská 2211, Trenčín, 911 05 54519098
DF-24-00120 sety 87.01 VZP240019 09.01.2024 BIOHEM a. s. Zlatovská 2211, Trenčín, 911 05 54519098
DF-24-00134 lieky 2168.10 LIEK24025 09.01.2024 INTEC PHARMA s.r.o. Elektrárenská 4, Bratislava, 831 04 00683264
DF-24-00119 dezinfekcia 176.45 VZP240033 09.01.2024 A care, s.r.o. Hraničná 5, Trebatice, 922 10 35724609
DF-24-00142 stenty 2175.00 255/2023 PIK240021 09.01.2024 A care, s.r.o. Hraničná 5, Trebatice, 922 10 35724609
DF-24-00184 katétre,súprava na sledovanie tlaku krvi 6205.99 VZP240027 09.01.2024 Unomed, s.r.o. Zlatovská 2211, Trenčín, 91105 00612791
DF-24-00137 chlopne 21500.00 PIK240024 09.01.2024 Unomed, s.r.o. Zlatovská 2211, Trenčín, 91105 00612791
DF-24-00159 chlopne 2530.00 89/2020 KPOS24006 09.01.2024 Unomed, s.r.o. Zlatovská 2211, Trenčín, 91105 00612791
DF-24-00116 kardiostimulátory 10950.00 PEK24005 09.01.2024 Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. Donská 61, Bratislava, 841 06 35757329
DF-24-00146 katétre 9550.00 272/2023 PIK240020 09.01.2024 Euromedical s.r.o. Rozýnová 12, Praha 6, 169 00 41192923
TF-24-00012 zdr. pom. - ver. lekáreň 120.38 09.01.2024 MEDMEDICAL ZP s. r. o. Oščadnica 236, , 023 01 48088846
DF-24-00083 kanyly 430.00 VZP231075 09.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00086 kanyly 1360.00 VZP240004 09.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00099 príslušenstvo k mimotelovému obehu 14007.60 PERF24003 09.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00235 systém 18754.99 KPIK24006 09.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00100 katétre 1599.96 256/2023 PIK231329 09.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00101 katétre 1599.96 256/2023 PIK240011 09.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00171 vrecia 7.60 UPR24001 09.01.2024 WorldOffice BB, s.r.o. Zvolenská cesta 3741/13, Banská Bystrica, 974 05 51078589
TF-24-00013 tovar - ver. lekáreň 146.88 09.01.2024 CELIMED s.r.o. Pri majeri 22, Bratislava - mestská časť Vajn, 831 06 31403751
DF-24-00089 služby pre zamestnancov-šport 1/2024 1555.00 09.01.2024 Benefit Systems Slovakia s.r.o. Prievozská 14, Bratislava - mestská časť Ruži, 821 09 48059528
DF-24-00085 materiál diagnostický 719.10 VZP240004 09.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00168 katétre 2940.00 75/2023 PIR23228 09.01.2024 ADYTON medical devices SK s. r. o. Stupavská 14, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06 45849765
IF-24-00001 Intervenčná zákr.sála rádiológie,IP22_R80 116796.58 10.01.2024 RK Ademma s.r.o. Ludrová 454, Ludrová, 034 71 50871200
DF-24-00190 stenty 3340.00 258/2023 PIK240029 10.01.2024 JI-MEDICAL SK s.r.o. Fándlyho 875/5, Nové Mesto nad Váhom, 915 01 36733857
DF-24-00214 plech prahový 41.52 TU24001 10.01.2024 LG team s.r.o. Bratov Veselovcov 1491/10, Zvolen, 960 01 46412417
DF-24-00164 katétre 655.02 61/2023 PIR23491 10.01.2024 InterMedical Plus, a.s. Levická 7E, Nitra, 949 01 50085999
DF-24-00165 katétre 1599.98 69/2023 PIR23508 10.01.2024 InterMedical Plus, a.s. Levická 7E, Nitra, 949 01 50085999
DF-24-00166 zavádzače 330.00 61/2023 PIR23519 10.01.2024 InterMedical Plus, a.s. Levická 7E, Nitra, 949 01 50085999
DF-24-00138 stenty 1450.00 254/2023 PIK240009 10.01.2024 InterMedical Plus, a.s. Levická 7E, Nitra, 949 01 50085999
DF-24-00155 zavádzače 330.00 PEK24002 10.01.2024 InterMedical Plus, a.s. Levická 7E, Nitra, 949 01 50085999
DF-24-00189 katétre,stenty 6760.00 268/2023 PIK240032 10.01.2024 Cardioservice, s. r. o. Plynárenská 1 , Bratislava, 811 01 47393939
DF-24-00141 katétre 9048.00 226/2023 PIK240003 10.01.2024 MULTIMEDIC s.r.o. Donská 8487/61, Bratislava - mestská časť Záho, 841 06 54643767
DF-24-00157 chlopne 2049.96 KPOS24007 10.01.2024 Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. Donská 61, Bratislava, 841 06 35757329
DF-24-00316 príslušenstvo invazívne, zavádzače, oklúzor 3967.82 PIK240035 10.01.2024 Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. Donská 61, Bratislava, 841 06 35757329
DF-24-00139 katétre 6960.00 226/2023 PIK240031 10.01.2024 MULTIMEDIC s.r.o. Donská 8487/61, Bratislava - mestská časť Záho, 841 06 54643767
DF-24-00167 katétre 4795.00 82/2023 PIR23512 10.01.2024 BIOHEM a. s. Zlatovská 2211, Trenčín, 911 05 54519098
DF-24-00152 elektródy 5890.80 VZP231062 10.01.2024 Meditrade spol. s r.o. Levočská 1, Bratislava, 851 01 17312001
DF-24-00145 katétre 696.00 PIK231244 10.01.2024 MULTIMEDIC s.r.o. Donská 8487/61, Bratislava - mestská časť Záho, 841 06 54643767
DF-24-00216 ročná prolyfaktická skúška na rok 2024 1140.54 10.01.2024 HELPLUX, s.r.o. Hlboká 45, Nitra - Čermáň, 949 01 36657646
TF-24-00011 lieky - verejná lekáreň 872.12 10.01.2024 UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201 31625657
TF-24-00014 obaly-ver. lekáreň 207.00 10.01.2024 PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o. Azalková 48, Banská Bystrica, 974 01 36631957
DF-24-00209 katétre,stenty 2620.00 270/2023 PIK240028 10.01.2024 SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. Bárdošova 2, Bratislava - mestská časť Nové, 831 01 31385265
DF-24-00135 lieky 11018.70 LIEK24026 10.01.2024 Bracco Imaging Slovakia s.r.o. Karadžičova 8/a, Bratislava, 821 08 46182870
DF-24-00317 služby metrológie 9.72 11.01.2024 Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401 37954521
DF-24-00169 dezinfekcia 75.41 VZP231092 11.01.2024 Fresenius Medical Care Teplická 99, Piešťany, 921 01 31412971
TF-24-00015 lieky - verejná lekáreň 29972.85 11.01.2024 Med - Art, spol. s r.o. Hornočermánska 4, Nitra, 949 01 34113924
DF-24-00174 lieky 4524.20 LIEK24024 11.01.2024 Med - Art, spol. s r.o. Hornočermánska 4, Nitra, 949 01 34113924
DF-24-00172 lieky 11541.64 LIEK24022 11.01.2024 Med - Art, spol. s r.o. Hornočermánska 4, Nitra, 949 01 34113924
DF-24-00173 lieky 4548.12 LIEK24023 11.01.2024 Med - Art, spol. s r.o. Hornočermánska 4, Nitra, 949 01 34113924
DF-24-00270 lieky 1767.15 LIEK24033 11.01.2024 INTRAVENA spol. s r.o. Levočská 9, Prešov, 08001 31717802
DF-24-00269 lieky 2373.85 LIEK24032 11.01.2024 INTRAVENA spol. s r.o. Levočská 9, Prešov, 08001 31717802
TF-24-00019 tovar - ver. lekáreň 110.42 11.01.2024 JUVAMED s.r.o. Cukrovarská 1907/2, Rimavská Sobota, 979 01 36626023
TF-24-00025 tovar - ver. lekáreň 66.95 11.01.2024 NATURPRODUKT spol. s r.o. Nádražná 20, Ivanka pri Dunaji, 900 28 31341187
DF-24-00287 maľovanie odd. arytmií 8716.40 216/2022 11.01.2024 Andrej Zelina Ľaliova 18, Vlkanová, 976 31 33761744
TF-24-00018 zdr. pom. - ver. lekáreň 109.52 11.01.2024 MAXIS a. s. Slezská 2127/13, Praha 2, 12000 25675893
DF-24-00162 odsávač 804.00 VZP240015 11.01.2024 MyDevice s. r. o. Galvaniho 7/D, Bratislava, 821 04 48040428
DF-24-00183 kanyly 777.00 VZP230971 11.01.2024 Unomed, s.r.o. Zlatovská 2211, Trenčín, 91105 00612791
DF-24-00182 kanyly 2331.00 VZP231007 11.01.2024 Unomed, s.r.o. Zlatovská 2211, Trenčín, 91105 00612791
DF-24-00178 chlopne 4500.00 217/2023 KPOS24008 11.01.2024 Unomed, s.r.o. Zlatovská 2211, Trenčín, 91105 00612791
DF-24-00176 katétre 3238.20 79/2023 PIR24002 11.01.2024 Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. Donská 61, Bratislava, 841 06 35757329
DF-24-00234 chlopne 39724.32 KPIK24010 11.01.2024 Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. Donská 61, Bratislava, 841 06 35757329
DF-24-00251 príslušenstvo k mimotelovému obehu 1776.00 PERF23114 11.01.2024 Medline Medica Slovakia s.r.o. Kopčianska 92, Bratislava, 85203 35727578
DF-24-00252 príslušenstvo k mimotelovému obehu 3552.00 PERF23148 11.01.2024 Medline Medica Slovakia s.r.o. Kopčianska 92, Bratislava, 85203 35727578
DF-24-00306 kanyly 516.00 VZP230453 11.01.2024 Medline Medica Slovakia s.r.o. Kopčianska 92, Bratislava, 85203 35727578
DF-24-00305 kanyly 1290.00 VZP230326 11.01.2024 Medline Medica Slovakia s.r.o. Kopčianska 92, Bratislava, 85203 35727578
DF-24-00302 kanyly 1548.00 VZP220906 11.01.2024 Medline Medica Slovakia s.r.o. Kopčianska 92, Bratislava, 85203 35727578
DF-24-00318 stenty 844.48 74/2023 KPIR24003 11.01.2024 Cardioservice, s. r. o. Plynárenská 1 , Bratislava, 811 01 47393939
DF-24-00175 defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory 47531.96 KPEK24005 11.01.2024 Cardioservice, s. r. o. Plynárenská 1 , Bratislava, 811 01 47393939
DF-24-00181 odsávač 720.00 VZP231075 11.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00191 katétre 7039.94 256/2023 PIK231329 11.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00192 katétre 510.00 PIK231319 11.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00193 katétre 1599.96 256/2023 PIK240011 11.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00194 stenty 1450.00 256/2023 PIK240019 11.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00208 prostriedky čistiace 5223.80 UPR23027 11.01.2024 TREBOR, s.r.o. Ul. Štúrova Ŕ. 700/17, Sučany, 038 52 36406767
DF-24-00203 defibrilátory,kardiostimulátory 44757.99 KPEK24004 11.01.2024 InterMedical Plus, a.s. Levická 7E, Nitra, 949 01 50085999
DF-24-00133 lieky 15675.00 LIEK24028 11.01.2024 BAX Pharma spol. s r.o. Leškova 8, Bratislava, 81104 35758481
DF-24-00205 zavádzače 900.00 63/2023 PIR23489 11.01.2024 ICR SERVICES, s.r.o. Pršianska cesta 2064/16, Banská Bystrica, 974 05 54108896
DF-24-00212 katétre 7435.90 284/2023 PIK240033 11.01.2024 ICR SERVICES, s.r.o. Pršianska cesta 2064/16, Banská Bystrica, 974 05 54108896
DF-24-00177 šitie 3912.37 193/2022 POS24003 11.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00213 katétre,stenty,sondy 9266.04 279/2023 PIK240025 11.01.2024 Innova Slovakia s.r.o. Oremburská 12, Banská Bystrica, 974 04 47960515
DF-24-00188 katétre 6019.98 257/2023 PIK240026 11.01.2024 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3, Bratislava, 831 03 31350780
DF-24-00210 súprava základná 864.00 VZP240025 11.01.2024 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3, Bratislava, 831 03 31350780
DF-24-00206 príslušenstvo invazívne 2828.00 75/2023 KPIR24004 12.01.2024 ADYTON medical devices SK s. r. o. Stupavská 14, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06 45849765
DF-24-00187 lieky 59.99 LIEK24029 12.01.2024 PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04 34142941
DF-24-00224 šitie 514.97 193/2022 POS24003 12.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00207 príslušenstvo invazívne 14153.00 63/2023 KPIR24006 12.01.2024 ICR SERVICES, s.r.o. Pršianska cesta 2064/16, Banská Bystrica, 974 05 54108896
DF-24-00211 materiál hygienický 1575.00 VZP240006 12.01.2024 TT Pharma, s.r.o. Nitrianska 445, Šintava, 925 51 44078145
DF-24-00219 katétre,príslušenstvo invazívne 10599.99 71/2023 KPIR24005 12.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00220 balon 174.00 71/2023 KPIR24007 12.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00201 defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory 38854.00 KPEK24007 12.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00232 katétre,stenty 4820.00 268/2023 PIK240018 12.01.2024 Cardioservice, s. r. o. Plynárenská 1 , Bratislava, 811 01 47393939
DF-24-00231 katétre 640.01 268/2023 PIK240032 12.01.2024 Cardioservice, s. r. o. Plynárenská 1 , Bratislava, 811 01 47393939
DF-24-00202 elektródy,kardiostimulátory 84625.75 KPEK24006 12.01.2024 Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. Donská 61, Bratislava, 841 06 35757329
DF-24-00204 katétre 846.00 79/2023 PIR23507 12.01.2024 Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. Donská 61, Bratislava, 841 06 35757329
DF-24-00195 prostriedky čistiace 85.70 UPR23022 12.01.2024 WL Design s. r. o. Moskovská 2328/1, Banská Bystrica, 974 04 53093666
DF-24-00199 elektródy 418.00 PEK24007 12.01.2024 Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. Donská 61, Bratislava, 841 06 35757329
DF-24-00198 chlopne 5938.00 KPOS24010 12.01.2024 Unomed, s.r.o. Zlatovská 2211, Trenčín, 91105 00612791
TF-24-00020 tovar - ver. lekáreň 161.84 12.01.2024 JAGE, s.r.o. Cesta do Rudiny 3106/28A, Kysucké Nové Mesto, 024 01 36397512
DF-24-00536 chlopne 1520.00 88/2020 KPOS24009 12.01.2024 Meditrade spol. s r.o. Levočská 1, Bratislava, 851 01 17312001
DF-24-00200 katétre 12800.02 PEK24008 12.01.2024 Meditrade spol. s r.o. Levočská 1, Bratislava, 851 01 17312001
DF-24-00229 stenty 2900.00 260/2023 PIK240027 12.01.2024 GlobalMed a. s. Trnavská cesta 67, Bratislava - mestská časť Ruži, 821 04 46630759
TF-24-00016 lieky - verejná lekáreň 2858.65 12.01.2024 UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201 31625657
DF-24-00148 prostriedky čistiace 282.66 UPR23028 12.01.2024 Banchem s.r.o. Rybny trh 332/9, Dunajská Streda, 92901 36227901
DF-24-00215 Príslušenstvo ku koag. generátorom BOWA 2213.62 ZT23203 12.01.2024 Surgitech s. r. o. Zárubova 1, Bratislava - mestská časť Záho, 841 06 50197975
DF-24-00286 systém sestra - pacient IP-oprava 39.50 12.01.2024 ZPT Vigantice spol. s r.o. Vigantice 266, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 48396044
DF-24-00260 vodiče 1400.04 76/2023 PIR23498 12.01.2024 ARID obchodná spoločnosť, s.r.o. Boženy Němcovej 14, Bratislava - mestská časť Star, 811 04 31350836
DF-24-00290 mediciálne plyny 253.20 12.01.2024 Linde Gas k.s. Tuhovská 3, Bratislava, 831 06 31373861
TF-24-00017 lieky - verejná lekáreň 24.86 12.01.2024 Med - Art, spol. s r.o. Hornočermánska 4, Nitra, 949 01 34113924
DF-24-00196 prostriedky čistiace 1016.40 UPR23024 12.01.2024 VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8, Žilina, 01196 31589561
DF-24-00288 kontrola pož.ventilátorov+revízia podlahy 500.00 13.01.2024 Ing. Vladimír Bubniak Tr.SNP 11, Banská Bystrica, 974 01 30564191
TF-24-00022 lieky - verejná lekáreň 9909.32 14.01.2024 PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04 34142941
TF-24-00023 lieky - verejná lekáreň 79.92 14.01.2024 PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04 34142941
DF-24-00237 katétre 1449.60 275/2023 KPIK24012 15.01.2024 TransMedica, s.r.o. Na Revíne 29/C, Bratislava, 831 01 35843683
DF-24-00246 katétre, stenty 3049.96 270/2023 PIK240044 15.01.2024 SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. Bárdošova 2, Bratislava - mestská časť Nové, 831 01 31385265
DF-24-00308 lieky 163.59 LIEK24044 15.01.2024 INTRAVENA spol. s r.o. Levočská 9, Prešov, 08001 31717802
DF-24-00197 platená TV - 15.1.2024-14.2.2024 180.00 15.01.2024 Towercom, a. s. Cesta na Kamzík 14, Bratislava, 831 01 36364568
DF-24-00249 materiál hygienický 1530.00 OAIM24002 15.01.2024 MEDIS Nitra, spol.s r.o. Pri Dobrotke 659/81, Nitra - Dražovce, 94901 36531774
DF-24-00272 lieky 717.44 LIEK24034 15.01.2024 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3, Bratislava, 831 03 31350780
DF-24-00268 lieky 836.00 LIEK24035 15.01.2024 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3, Bratislava, 831 03 31350780
DF-24-00295 zmluvný servis zdravotechniky 521.17 15.01.2024 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3, Bratislava, 831 03 31350780
DF-24-00294 zmluvný servis zdravotechniky 321.07 15.01.2024 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3, Bratislava, 831 03 31350780
DF-24-00296 zmluvný servis zdravotechniky 251.88 15.01.2024 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3, Bratislava, 831 03 31350780
DF-24-00298 zmluvný servis zdravotechniky 499.52 15.01.2024 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3, Bratislava, 831 03 31350780
DF-24-00297 zmluvný servis zdravotechniky 590.20 15.01.2024 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3, Bratislava, 831 03 31350780
DF-24-00299 zmluvný servis zdravotechniky 637.01 15.01.2024 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3, Bratislava, 831 03 31350780
DF-24-00301 zmluvný servis zdravotechniky 253.52 15.01.2024 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3, Bratislava, 831 03 31350780
DF-24-00300 zmluvný servis zdravotechniky 433.29 15.01.2024 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3, Bratislava, 831 03 31350780
DF-24-00293 zmluvný servis zdravotechniky 583.88 15.01.2024 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3, Bratislava, 831 03 31350780
DF-24-00233 stenty 1336.00 258/2023 PIK240045 15.01.2024 JI-MEDICAL SK s.r.o. Fándlyho 875/5, Nové Mesto nad Váhom, 915 01 36733857
DF-24-00283 katétre 2400.48 PIK240042 15.01.2024 Innova Slovakia s.r.o. Oremburská 12, Banská Bystrica, 974 04 47960515
DF-24-00217 stenty 846.00 74/2023 KPIR24009 15.01.2024 Cardioservice, s. r. o. Plynárenská 1 , Bratislava, 811 01 47393939
DF-24-00243 katétre 5178.01 268/2023 PIK240046 15.01.2024 Cardioservice, s. r. o. Plynárenská 1 , Bratislava, 811 01 47393939
DF-24-00244 katétre 320.00 268/2023 PIK240032 15.01.2024 Cardioservice, s. r. o. Plynárenská 1 , Bratislava, 811 01 47393939
DF-24-00262 katétre 583.92 74/2023 PIR24004 15.01.2024 Cardioservice, s. r. o. Plynárenská 1 , Bratislava, 811 01 47393939
DF-24-00315 katétre 3960.00 PIK240023 15.01.2024 Cardioservice, s. r. o. Plynárenská 1 , Bratislava, 811 01 47393939
DF-24-00261 príslušenstvo invazívne 1800.00 63/2023 PIR24005 15.01.2024 ICR SERVICES, s.r.o. Pršianska cesta 2064/16, Banská Bystrica, 974 05 54108896
DF-24-00238 stenty,systém filtračný 3115.00 254/2023 KPIK24011 15.01.2024 InterMedical Plus, a.s. Levická 7E, Nitra, 949 01 50085999
DF-24-00226 stenty 1020.00 70/2023 KPIR24008 15.01.2024 InterMedical Plus, a.s. Levická 7E, Nitra, 949 01 50085999
DF-24-00241 zavádzače 660.00 61/2023 PIR24006 15.01.2024 InterMedical Plus, s.r.o. Levická 7E, Nitra, 949 01 50085999
DF-24-00239 katétre, vodiace drôty 3370.02 PIK240036 15.01.2024 InterMedical Plus, a.s. Levická 7E, Nitra, 949 01 50085999
DF-24-00240 stenty 3625.00 254/2023 PIK240048 15.01.2024 InterMedical Plus, a.s. Levická 7E, Nitra, 949 01 50085999
DF-24-00353 filtre-vzduchotechnika 4234.85 NTS23046 15.01.2024 TATRAFILTER, s.r.o. Štúrova 288/67, Svit, 05921 36464236
DF-24-00245 slučka flexibilná 464.40 PIK231291 15.01.2024 MEDINT PRO, a. s. Za kasárňou 1, Bratislava, 831 03 36621064
DF-24-00282 Okluzory, zavádzače 3927.00 KPIK24008 15.01.2024 MEDINT PRO, a. s. Za kasárňou 1, Bratislava, 831 03 36621064
DF-24-00185 lieky 461.23 LIEK24031 15.01.2024 UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201 31625657
DF-24-00186 lieky 2306.15 LIEK24030 15.01.2024 UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201 31625657
TF-24-00021 lieky - verejná lekáreň 421.80 15.01.2024 UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201 31625657
DF-24-00221 vodiče 6581.76 67/2023 PIR24008 15.01.2024 Meditrade spol. s r.o. Levočská 1, Bratislava, 851 01 17312001
DF-24-00351 katétre 2946.00 KPIK24007 15.01.2024 TATRA - ALPINE SK s.r.o. Prešovská 38, Bratislava - mestská časť Ruži, 821 02 54926301
DF-24-00227 sety 4716.00 VZP240030 15.01.2024 A.M.I.Slovakia, s.r.o. Podháj 31, Banská Bystrica, 974 05 44792301
DF-24-00406 príslušenstvo invazívne 3831.00 65/2023 PIR24001 15.01.2024 ELU Medical s.r.o. Koperníkova 14, Bratislava - mestská časť Ruži, 821 04 36741469
DF-24-00558 tlačivá 689.27 32/2023 MAT24001 15.01.2024 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, Bratislava, 821 09 31331131
DF-24-00271 lieky 2890.80 LIEK24036 15.01.2024 INTEC PHARMA s.r.o. Elektrárenská 4, Bratislava, 831 04 00683264
DF-24-00242 katétre 3950.00 239/2023 PIK240049 15.01.2024 A care, s.r.o. Hraničná 5, Trebatice, 922 10 35724609
DF-24-00236 katétre 984.00 KPIK24009 15.01.2024 A care, s.r.o. Hraničná 5, Trebatice, 922 10 35724609
DF-24-00222 protéza cievna 1722.01 POS24006 15.01.2024 Unomed, s.r.o. Zlatovská 2211, Trenčín, 91105 00612791
DF-24-00304 ihly 231.60 VZP230544 15.01.2024 Medline Medica Slovakia s.r.o. Kopčianska 92, Bratislava, 85203 35727578
DF-24-00361 príslušenstvo k mimotelovému obehu 1353.60 PERF24006 16.01.2024 Unomed, s.r.o. Zlatovská 2211, Trenčín, 91105 00612791
DF-24-00384 príslušenstvo invazívne, zavádzače 7519.84 PIK240062 16.01.2024 Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. Donská 61, Bratislava, 841 06 35757329
DF-24-00218 okluzor 528.00 79/2023 KPIR24010 16.01.2024 Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. Donská 61, Bratislava, 841 06 35757329
DF-24-00314 katétre 8460.00 PIK240043 16.01.2024 Euromedical s.r.o. Rozýnová 12, Praha 6, 169 00 41192923
DF-24-00281 Inflátor 3360.00 PIK240041 16.01.2024 SK Medic s.r.o. Gemerská 3, Košice - mestská časť Juh, 040 01 47609265
DF-24-00345 príslušenstvo k monitorom-ZT 732.00 ZT24007 16.01.2024 TANGRA spol. s r.o. Nová 26, Selce, 97611 36623849
TF-24-00024 zdr. pom. - ver. lekáreň 371.35 16.01.2024 ARIES SLOVAKIA, s.r.o. Obchodná 12, Bratislava, 811 06 36428175
DF-24-00344 BTK USG prístrojov PHILIPS-ZT 600.00 16.01.2024 BLUEMED s.r.o. Nevädzová 17211/6E, Bratislava - mestská časť Ruži, 821 01 51835827
DF-24-00291 ovládač Angio Touch 3699.60 PIK240039 16.01.2024 Slomed s.r.o. Kupeckého 8, Bratislava - mestská časť Ruži, 821 08 36307165
DF-24-00303 materiál hygienický 792.00 VZP240016 16.01.2024 Media Comp. s.r.o. č.d. 268, Rovinka, 900 41 35731486
IF-24-00005 videolaryngoskop, IP23_R81/23 1794.00 16.01.2024 Media Comp. s.r.o. č.d. 268, Rovinka, 900 41 35731486
DF-24-00228 kanyly 430.00 VZP231075 16.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00230 stenty 2175.00 256/2023 PIK240030 16.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00257 zavádzače 220.01 62/2023 PIR23304 16.01.2024 Innova Slovakia s.r.o. Oremburská 12, Banská Bystrica, 974 04 47960515
DF-24-00256 zavádzače 220.00 62/2023 PIR23386 16.01.2024 Innova Slovakia s.r.o. Oremburská 12, Banská Bystrica, 974 04 47960515
DF-24-00320 stenty 1680.01 68/2023 KPIR24011 16.01.2024 BIOMEDICA Slovakia s.r.o. Drobného 27, Bratislava, 84102 35849258
DF-24-00225 šitie 162.13 PEK24009 16.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00223 šitie 53.35 193/2022 POS24003 16.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00285 teplotný kábel 995.93 ZT23209 16.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00322 príslušenstvo invazívne 900.00 PIK240040 16.01.2024 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3, Bratislava, 831 03 31350780
DF-24-00362 príslušenstvo k mimotelovému obehu 4264.00 PERF24007 16.01.2024 VAMEX, spol. s.r.o. Rybná 682/14, Praha 1, 11000 18626513
DF-24-00327 dezinfekcia,materiál hygienický 1888.79 VZP240032 16.01.2024 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Kočovce 244, Kočovce, 916 31 47719150
DF-24-00437 mydlo tekuté TORK 14.15 TU24006 16.01.2024 PENTA SK s.r.o. Turbínová 1, Bratislava, 831 04 35899468
IF-24-00006 stôl+4 stoličky 174.00 16.01.2024 B2B Partner s. r. o. Šulekova 2, Bratislava, 811 06 44413467
DF-24-00310 lieky 659.56 LIEK24045 17.01.2024 INTRAVENA spol. s r.o. Levočská 9, Prešov, 08001 31717802
DF-24-00309 lieky 2273.31 LIEK24046 17.01.2024 INTRAVENA spol. s r.o. Levočská 9, Prešov, 08001 31717802
DF-24-00264 príslušenstvo invazívne 18786.00 77/2023 KPIR24012 17.01.2024 ARID obchodná spoločnosť, s.r.o. Boženy Němcovej 14, Bratislava - mestská časť Star, 811 04 31350836
DF-24-00366 príslušenstvo invazívne 16056.00 73/2023 KPIR24015 17.01.2024 PHARMA GROUP, a.s. SNP 150, Veľké Léváre, 90873 31320911
IF-24-00003 LCD 1395.24 DM24005 17.01.2024 SMART COMPUTER spol. s r.o. J. C. Hronského 11, Zvolen, 96001 31629881
DF-24-00307 hrudný drenáž 690.70 VZP231064 17.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00247 sety 9480.00 PEK24006 17.01.2024 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3, Bratislava, 831 03 31350780
IF-24-00004 HP Color LaserJet 414.96 DM24001 17.01.2024 SYSTECOM s.r.o. Izáka Lihoveckého 9388/2A, Zvolen, 960 01 36641669
DF-24-00413 katétre,príslušenstvo invazívne 4784.00 71/2023 KPIR24013 17.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00323 katétre,stenty 4905.02 268/2023 PIK240058 17.01.2024 Cardioservice, s. r. o. Plynárenská 1 , Bratislava, 811 01 47393939
DF-24-00324 katétre 640.01 268/2023 PIK240046 17.01.2024 Cardioservice, s. r. o. Plynárenská 1 , Bratislava, 811 01 47393939
DF-24-00255 katétre,zavádzače 45051.96 KPEK24008 17.01.2024 InterMedical Plus, a.s. Levická 7E, Nitra, 949 01 50085999
DF-24-00259 vodiče 5449.80 PIR23503 17.01.2024 InterMedical Plus, a.s. Levická 7E, Nitra, 949 01 50085999
DF-24-00313 katétre 320.00 254/2023 PIK231315 17.01.2024 InterMedical Plus, a.s. Levická 7E, Nitra, 949 01 50085999
DF-24-00254 zavádzače 990.00 PEK24002 17.01.2024 InterMedical Plus, a.s. Levická 7E, Nitra, 949 01 50085999
DF-24-00326 chlopne 20052.99 PIK240052 17.01.2024 InterMedical Plus, a.s. Levická 7E, Nitra, 949 01 50085999
DF-24-00376 oprava servoventilátorov NPB840-ZT 256.60 17.01.2024 Miroslav Biba Sielnica 9, SIELNICA, 962 31 37548336
DF-24-00562 katétre 1889.00 81/2023 KPIR24016 17.01.2024 GlobalMed a. s. Trnavská cesta 67, Bratislava - mestská časť Ruži, 821 04 46630759
DF-24-00312 katétre 2946.00 KPIK24013 17.01.2024 TATRA - ALPINE SK s.r.o. Prešovská 38, Bratislava - mestská časť Ruži, 821 02 54926301
DF-24-00311 katétre 2946.00 KPIK24014 17.01.2024 TATRA - ALPINE SK s.r.o. Prešovská 38, Bratislava - mestská časť Ruži, 821 02 54926301
DF-24-00337 materiál obväzový 126.72 VZP230992 17.01.2024 VYGAST s.r.o. Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 974 01 51752204
DF-24-00336 materiál obväzový 466.40 VZP231039 17.01.2024 VYGAST s.r.o. Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 974 01 51752204
DF-24-00342 trubica do žiariča 540.00 NTS24002 17.01.2024 ACD s.r.o. M.R.Štefánika 1689, Detva, 96212 36618756
DF-24-00341 žiarivky 240.48 NTS24002 17.01.2024 ACD s.r.o. M.R.Štefánika 1689, Detva, 96212 36618756
DF-24-00368 sety 2559.80 PEK24011 17.01.2024 Unomed, s.r.o. Zlatovská 2211, Trenčín, 91105 00612791
DF-24-00396 oprava monitora GE B450-ZT 2813.14 17.01.2024 Messer Medical Home Piešťanská 12, Nové Mesto nad Váhom, 91501 46378979
DF-24-00273 lieky 925.93 LIEK24040 17.01.2024 BIOHEM a. s. Zlatovská 2211, Trenčín, 911 05 54519098
DF-24-00263 príslušenstvo invazívne 4230.06 79/2023 KPIR24014 17.01.2024 Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. Donská 61, Bratislava, 841 06 35757329
DF-24-00253 elektródy 418.00 PEK24007 17.01.2024 Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. Donská 61, Bratislava, 841 06 35757329
DF-24-00360 kanyly 10878.00 POS24010 17.01.2024 Unomed, s.r.o. Zlatovská 2211, Trenčín, 91105 00612791
DF-24-00250 príslušenstvo k mimotelovému obehu 19362.00 PERF24005 17.01.2024 Medline Medica Slovakia s.r.o. Kopčianska 92, Bratislava, 85203 35727578
DF-24-00340 pásky DYMO 372.00 MAT24003 17.01.2024 Michal Záhora - MIZA Kordíky 191, , 976 34 44052111
DF-24-00335 inštrumentárium 535.73 VZP230708 18.01.2024 RADIX MEDICAL spol. s r. o. Kremnička 36, Banská Bystrica, 974 05 53718879
TF-24-00032 tovar - ver. lekáreň 281.35 18.01.2024 Life Group s. r. o. Opavská 26, Bratislava, 831 01 45963568
DF-24-00521 Držiaky močového sáčku - plastové 35.00 ZT24016 18.01.2024 K&M MEDIA s. r. o. Podzávoz 2303, Čadca, 022 01 44879806
DF-24-00319 uzávery cievne 1428.00 80/2023 PIR24011 18.01.2024 Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. Donská 61, Bratislava, 841 06 35757329
DF-24-00329 lepidlá 5219.50 VZP240040 18.01.2024 MULTIMEDIC s.r.o. Donská 8487/61, Bratislava - mestská časť Záho, 841 06 54643767
DF-24-00404 príslušenstvo invazívne 3012.00 65/2023 PIR24007 18.01.2024 ELU Medical s.r.o. Koperníkova 14, Bratislava - mestská časť Ruži, 821 04 36741469
DF-24-00354 dezinfekcia 176.45 VZP240042 18.01.2024 A care, s.r.o. Hraničná 5, Trebatice, 922 10 35724609
DF-24-00348 katétre, stenty 6825.00 255/2023 PIK240054 18.01.2024 A care, s.r.o. Hraničná 5, Trebatice, 922 10 35724609
DF-24-00347 sety 10240.00 PIK240063 18.01.2024 Unomed, s.r.o. Zlatovská 2211, Trenčín, 91105 00612791
DF-24-00248 chlopne 2530.00 89/2020 KPOS24011 18.01.2024 Unomed, s.r.o. Zlatovská 2211, Trenčín, 91105 00612791
DF-24-00356 materiál obväzový 1115.02 VZP240047 18.01.2024 Unomed, s.r.o. Zlatovská 2211, Trenčín, 91105 00612791
DF-24-00357 nože mikrochirurgický 599.02 VZP240038 18.01.2024 Unomed, s.r.o. Zlatovská 2211, Trenčín, 91105 00612791
DF-24-00339 papier kancelársky 910.68 132/2023 MAT24005 18.01.2024 Tibor Varga TSV PAPIER Ulica Vajanského 80, Lučenec, 984 01 32627211
DF-24-00375 papier kancelársky 555.78 132/2023 MAT24004 18.01.2024 Tibor Varga TSV PAPIER Ulica Vajanského 80, Lučenec, 984 01 32627211
DF-24-00338 elektródy 5890.80 VZP240039 18.01.2024 Meditrade spol. s r.o. Levočská 1, Bratislava, 851 01 17312001
DF-24-00330 materiál obväzový 743.55 VZP240050 18.01.2024 Fidia Pharma Slovakia s.r.o. Krajinská 87, Bratislava, 821 06 35784148
DF-24-00333 roztoky 2400.00 VZP240054 18.01.2024 MSM Slovakia s.r.o. Kopčanská 35, Holíč, 908 51 31440479
DF-24-00397 2L fľaše so šrobovacím vekom k odsávačke 594.00 ZT24005 18.01.2024 Media Comp. s.r.o. č.d. 268, Rovinka, 900 41 35731486
DF-24-00275 lieky 13708.39 LIEK24038 18.01.2024 UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201 31625657
DF-24-00276 lieky 75.02 LIEK24037 18.01.2024 UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201 31625657
TF-24-00028 lieky - verejná lekáreň 1483.12 18.01.2024 UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201 31625657
TF-24-00027 lieky - verejná lekáreň 1798.29 18.01.2024 UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201 31625657
DF-24-00331 materiál diagnostický 359.92 VZP240044 18.01.2024 Medplus s.r.o. Chrenovská 14, Nitra, 949 01 45322040
DF-24-00274 lieky 2847.96 LIEK24039 18.01.2024 BAX Pharma spol. s r.o. Leškova 8, Bratislava, 81104 35758481
DF-24-00412 katétre,príslušenstvo invazívne 16373.99 71/2023 KPIR24017 18.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00410 príslušenstvo invazívne 2790.00 71/2023 KPIR24018 18.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00267 stenty 2900.00 256/2023 PIK240030 18.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00280 katétre 1920.00 256/2023 PIK240019 18.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00266 katétre 959.98 256/2023 PIK240047 18.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00265 katétre 2145.98 PIK240038 18.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00433 filtre bakteriálne 531.00 VZP240024 18.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00520 Teplotný kábel-ZT 360.00 ZT24006 18.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00325 stenty 1450.00 269/2023 PIK240059 18.01.2024 BIOMEDICA Slovakia s.r.o. Drobného 27, Bratislava, 84102 35849258
DF-24-00350 zavádzače, vodiče 6119.76 PIK240051 18.01.2024 Innova Slovakia s.r.o. Oremburská 12, Banská Bystrica, 974 04 47960515
DF-24-00349 katétre 3200.04 257/2023 PIK240055 18.01.2024 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3, Bratislava, 831 03 31350780
DF-24-00371 príslušenstvo invazívne 360.00 PEK24010 18.01.2024 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3, Bratislava, 831 03 31350780
DF-24-00381 príslušenstvo invazívne 780.00 PIK240053 18.01.2024 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3, Bratislava, 831 03 31350780
DF-24-00380 sety 8400.24 PIK240064 18.01.2024 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3, Bratislava, 831 03 31350780
DF-24-00436 elektródy EKG 504.00 VZP240045 18.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00355 materiál hygienický 1017.60 VZP240055 18.01.2024 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Kočovce 244, Kočovce, 916 31 47719150
DF-24-00359 sety 254.02 VZP240049 18.01.2024 HARTMANN-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24, Bratislava, 85101 31351361
DF-24-00394 materiál hygienický 511.92 VZP240049 18.01.2024 HARTMANN-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24, Bratislava, 85101 31351361
DF-24-00393 materiál hygienický 100.80 VZP240031 18.01.2024 HARTMANN-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24, Bratislava, 85101 31351361
DF-24-00392 materiál obväzový,materiál hygienický 2125.67 VZP240031 18.01.2024 HARTMANN-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24, Bratislava, 85101 31351361
DF-24-00358 materiál obväzový 1415.60 VZP240005 18.01.2024 VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8, Žilina, 01196 31589561
DF-24-00332 materiál odberový 179.76 VZP240052 18.01.2024 VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8, Žilina, 01196 31589561
DF-24-00258 zavádzače 799.00 73/2023 PIR23517 18.01.2024 PHARMA GROUP, a.s. SNP 150, Veľké Léváre, 90873 31320911
DF-24-00419 mediciálne plyny 202.44 18.01.2024 Linde Gas k.s. Tuhovská 3, Bratislava, 831 06 31373861
TF-24-00026 tovar - ver. lekáreň 63.81 18.01.2024 DR THEISS SK s.r.o. Nádražná 1665/34, Ivanka pri Dunaji, 900 28 52096530
DF-24-00367 stentgraft 9909.00 193/2023 KPOS24012 18.01.2024 IMMOMEDICAL CZ s.r.o. Novodvorská 994, Praha 4, 14221 28480830
TF-24-00029 lieky - verejná lekáreň 51487.20 18.01.2024 Med - Art, spol. s r.o. Hornočermánska 4, Nitra, 949 01 34113924
DF-24-00279 lieky 11332.03 LIEK24043 18.01.2024 Med - Art, spol. s r.o. Hornočermánska 4, Nitra, 949 01 34113924
DF-24-00278 lieky 24228.44 LIEK24042 18.01.2024 Med - Art, spol. s r.o. Hornočermánska 4, Nitra, 949 01 34113924
DF-24-00277 lieky 7276.98 LIEK24041 18.01.2024 Med - Art, spol. s r.o. Hornočermánska 4, Nitra, 949 01 34113924
DF-24-00321 katétre, stenty 7849.84 270/2023 PIK240056 18.01.2024 SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. Bárdošova 2, Bratislava - mestská časť Nové, 831 01 31385265
DF-24-00398 poplatok za správu pre účely auditu 2023 66.00 18.01.2024 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, Bratislava 25, 82990 31320155
DF-24-00328 elektródy 1320.00 VZP240034 18.01.2024 CS Medical s. r. o. Sabinovská 10, Bratislava, 821 02 47825910
DF-24-00391 lieky 1319.12 LIEK24050 18.01.2024 INTRAVENA spol. s r.o. Levočská 9, Prešov, 08001 31717802
DF-24-00387 inštrumentárium 959.14 VZP230891 19.01.2024 Surgitech s. r. o. Zárubova 1, Bratislava - mestská časť Záho, 841 06 50197975
DF-24-00369 protéza cievna 1133.60 KPOS24013 19.01.2024 IMMOMEDICAL CZ s.r.o. Novodvorská 994, Praha 4, 14221 28480830
DF-24-00334 dezinfekcia 1132.44 VZP240051 19.01.2024 Med - Art, spol. s r.o. Hornočermánska 4, Nitra, 949 01 34113924
DF-24-00388 materiál hygienický 44.77 VZP240032 19.01.2024 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Kočovce 244, Kočovce, 916 31 47719150
DF-24-00395 dezinfekcia,materiál odberový 2466.96 VZP240037 19.01.2024 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3, Bratislava, 831 03 31350780
IF-24-00008 pohovka 348.50 19.01.2024 KONDELA s.r.o. Vojtaššákova 893, Tvrdošín, 027 44 36409154
DF-24-00352 náhradné diely na okná 1598.10 TU23147 19.01.2024 Centrum okien s. r. o. Krupinská cesta 895/5, Zvolen, 960 01 54794048
DF-24-00365 stenty 844.48 74/2023 KPIR24021 19.01.2024 Cardioservice, s. r. o. Plynárenská 1 , Bratislava, 811 01 47393939
TF-24-00031 tovar - ver. lekáreň 159.64 19.01.2024 CELIMED s.r.o. Pri majeri 22, Bratislava - mestská časť Vajn, 831 06 31403751
DF-24-00426 sety 681.12 VZP240026 19.01.2024 BATIST Medical SK, s.r.o. Kopčianska 10, Bratislava, 851 01 36764248
DF-24-00284 členský príspevok 2024 - AŠN SR 1500.00 19.01.2024 Asociácia štátnych nemocníc Slovenskej republiky Rastislavova 43, Košice, 04190 35578009
DF-24-00496 stenty 287.00 PIR23511 19.01.2024 Unomed, s.r.o. Zlatovská 2211, Trenčín, 91105 00612791
IF-24-00007 lineárna sonda, tablet, obal,IP23_R59/23 9900.00 19.01.2024 Unomed, s.r.o. Zlatovská 2211, Trenčín, 91105 00612791
DF-24-00407 katétre,zavádzače 3051.00 PIR24010 19.01.2024 ELU Medical s.r.o. Koperníkova 14, Bratislava - mestská časť Ruži, 821 04 36741469
DF-24-00379 lieky 3613.50 LIEK24049 19.01.2024 INTEC PHARMA s.r.o. Elektrárenská 4, Bratislava, 831 04 00683264
TF-24-00030 tovar - ver. lekáreň 115.91 19.01.2024 JAGE, s.r.o. Cesta do Rudiny 3106/28A, Kysucké Nové Mesto, 024 01 36397512
DF-24-00580 demontáž vianočného stromčeka 120.00 20.01.2024 WAD DESIGN, s.r.o. Karpatská 6178/6, Banská Bystrica, 974 11 36638293
DF-24-00411 príslušenstvo invazívne 8099.99 71/2023 KPIR24019 21.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
TF-24-00034 lieky - verejná lekáreň 152.89 21.01.2024 PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04 34142941
TF-24-00033 lieky - verejná lekáreň 26850.14 21.01.2024 PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04 34142941
DF-24-00474 dezinfekcia 403.20 VZP240031 22.01.2024 HARTMANN-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24, Bratislava, 85101 31351361
DF-24-00492 kardiostimulátory 6699.99 KPEK24011 22.01.2024 BIOMEDICA Slovakia s.r.o. Drobného 27, Bratislava, 84102 35849258
DF-24-00415 uzávery cievne 3825.00 PIK231290 22.01.2024 BIOMEDICA Slovakia s.r.o. Drobného 27, Bratislava, 84102 35849258
DF-24-00534 defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory 32005.94 KPEK24012 22.01.2024 Cardioservice, s. r. o. Plynárenská 1 , Bratislava, 811 01 47393939
DF-24-00424 katétre 12133.08 268/2023 PIK240072 22.01.2024 Cardioservice, s. r. o. Plynárenská 1 , Bratislava, 811 01 47393939
DF-24-00428 katétre,stenty 3050.02 268/2023 PIK240058 22.01.2024 Cardioservice, s. r. o. Plynárenská 1 , Bratislava, 811 01 47393939
DF-24-00372 defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory 72324.00 KPEK24013 22.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00385 katétre 1665.00 254/2023 KPIK24016 22.01.2024 InterMedical Plus, s.r.o. Levická 7E, Nitra, 949 01 50085999
DF-24-00382 katétre 3200.04 254/2023 PIK240074 22.01.2024 InterMedical Plus, s.r.o. Levická 7E, Nitra, 949 01 50085999
DF-24-00370 katéter 3423.48 KPIK24015 22.01.2024 InterMedical Plus, s.r.o. Levická 7E, Nitra, 949 01 50085999
DF-24-00374 zavádzače 990.00 61/2023 PIR24016 22.01.2024 InterMedical Plus, s.r.o. Levická 7E, Nitra, 949 01 50085999
DF-24-00604 servis regulácie plynovej kotolne 155.00 22.01.2024 E N E R G Y R spol. s r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 05 31568645
DF-24-00594 katétre,zavádzače 25714.70 KPEK24010 22.01.2024 Meditrade spol. s r.o. Levočská 1, Bratislava, 851 01 17312001
DF-24-00403 príslušenstvo k mimotelovému obehu 540.00 PERF24010 22.01.2024 Meditrade spol. s r.o. Levočská 1, Bratislava, 851 01 17312001
DF-24-00405 príslušenstvo k mimotelovému obehu 4674.24 PERF24009 22.01.2024 Meditrade spol. s r.o. Levočská 1, Bratislava, 851 01 17312001
DF-24-00346 lieky 2704.37 LIEK24047 22.01.2024 UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201 31625657
TF-24-00035 lieky - verejná lekáreň 321.86 22.01.2024 UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201 31625657
DF-24-00409 katétre 19180.01 82/2023 PIR24003 22.01.2024 BIOHEM a. s. Zlatovská 2211, Trenčín, 911 05 54519098
DF-24-00416 katétre 5695.00 278/2023 PIK240050 22.01.2024 Aspironix s.r.o., organizačná zložka Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08 46492054
DF-24-00468 kanyly 2538.62 VZP240043 22.01.2024 MyDevice s. r. o. Galvaniho 7/D, Bratislava, 821 04 48040428
DF-24-00363 chlopne 4500.00 217/2023 KPOS24014 22.01.2024 Unomed, s.r.o. Zlatovská 2211, Trenčín, 91105 00612791
DF-24-00509 katétre 1580.00 PIK231313 22.01.2024 Unomed, s.r.o. Zlatovská 2211, Trenčín, 91105 00612791
DF-24-00373 chlopne 2530.00 89/2020 KPOS24015 22.01.2024 Unomed, s.r.o. Zlatovská 2211, Trenčín, 91105 00612791
DF-24-00408 uzávery cievne 8700.00 80/2023 PIR24013 22.01.2024 Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. Donská 61, Bratislava, 841 06 35757329
DF-24-00417 uzávery cievne 5460.00 PIK240068 22.01.2024 Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. Donská 61, Bratislava, 841 06 35757329
DF-24-00582 oprava kotla K2 452.00 22.01.2024 Vladimír Vrabec, W - SERVIS Školská 413/27, Zvolenská Slatina, 962 01 43314309
DF-24-00401 elektródy,kardiostimulátory 25177.90 KPEK24015 22.01.2024 Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. Donská 61, Bratislava, 841 06 35757329
DF-24-00431 kyvety do hemochrómu 4450.00 VZP240036 22.01.2024 Euromedical s.r.o. Rozýnová 12, Praha 6, 169 00 41192923
DF-24-00383 elektródy 495.00 PIK240065 22.01.2024 MULTIMEDIC s.r.o. Donská 8487/61, Bratislava - mestská časť Záho, 841 06 54643767
DF-24-00497 kanyly 2016.00 VZP240053 22.01.2024 Medline Medica Slovakia s.r.o. Kopčianska 92, Bratislava, 85203 35727578
TF-24-00037 zdr. pom. - ver. lekáreň 150.94 22.01.2024 Intes Poprad, s.r.o. Námestie sv.Egídia 95, Poprad, 05801 36449814
DF-24-00364 príslušenstvo invazívne 8100.00 77/2023 KPIR24020 22.01.2024 ARID obchodná spoločnosť, s.r.o. Boženy Němcovej 14, Bratislava - mestská časť Star, 811 04 31350836
DF-24-00389 lieky 1920.00 LIEK24052 22.01.2024 Neomedica s. r. o. Ružová dolina 7, Bratislava - mestská časť Ruži, 821 09 50546279
DF-24-00445 stenty 725.00 270/2023 PIK240056 22.01.2024 SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. Bárdošova 2, Bratislava - mestská časť Nové, 831 01 31385265
DF-24-00390 lieky 2037.73 LIEK24051 22.01.2024 INTRAVENA spol. s r.o. Levočská 9, Prešov, 08001 31717802
DF-24-00378 aktuálne verzie PaM 2-12/2024 417.60 22.01.2024 Seyfor Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava, 821 09 36237337
DF-24-00430 klipy 216.00 VZP230878 23.01.2024 CS Medical s. r. o. Sabinovská 10, Bratislava, 821 02 47825910
DF-24-00427 klipy 1080.00 VZP240023 23.01.2024 CS Medical s. r. o. Sabinovská 10, Bratislava, 821 02 47825910
DF-24-00377 prenájom tlačiarne 1/2024 129.37 23.01.2024 COPY PRINT GROUP, a.s. Bojnická 3, Bratislava, 831 04 45310106
DF-24-00439 lieky 112.02 LIEK24053 23.01.2024 Bracco Imaging Slovakia s.r.o. Karadžičova 8/a, Bratislava, 821 08 46182870
DF-24-00851 mediciálne plyny 202.44 23.01.2024 Linde Gas s. r. o. Tuhovská 3, Bratislava - mestská časť Vajn, 831 06 31373861
DF-24-00702 ročný servis UPS 571.20 23.01.2024 TECHALL Slovensko,spol. s r.o. Nálepkova 57, Bernolákovo, 90027 34140794
DF-24-00447 chlopne 19862.16 KPIK24017 23.01.2024 Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. Donská 61, Bratislava, 841 06 35757329
DF-24-00449 príslušenstvo invazívne 13645.00 PIK240071 23.01.2024 Euromedical s.r.o. Rozýnová 12, Praha 6, 169 00 41192923
DF-24-00399 hygienické potreby 1649.08 57/2022 MAT24006 23.01.2024 Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23, Ohrady, 930 12 44783892
DF-24-00502 katétre,unometer 5015.98 VZP240057 23.01.2024 Unomed, s.r.o. Zlatovská 2211, Trenčín, 91105 00612791
DF-24-00462 chlopne,krúžok 5938.00 KPOS24016 23.01.2024 Unomed, s.r.o. Zlatovská 2211, Trenčín, 91105 00612791
DF-24-00423 striekačka inflačná 4200.00 PIK240067 23.01.2024 SK Medic s.r.o. Gemerská 3, Košice - mestská časť Juh, 040 01 47609265
DF-24-00429 stenty 2175.00 255/2023 PIK240077 23.01.2024 A care, s.r.o. Hraničná 5, Trebatice, 922 10 35724609
DF-24-00386 roztoky perfúzne 1600.83 PERF24011 23.01.2024 UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201 31625657
TF-24-00036 lieky - verejná lekáreň 13.83 23.01.2024 UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201 31625657
TF-24-00038 lieky - verejná lekáreň 201.89 23.01.2024 UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201 31625657
DF-24-00440 lieky 516.00 LIEK24054 23.01.2024 CENTRALCHEM, s.r.o. Račianska 66, Bratislava - Nové mesto, 831 02 51324440
DF-24-00402 príslušenstvo k mimotelovému obehu 4739.76 PERF24008 23.01.2024 Meditrade spol. s r.o. Levočská 1, Bratislava, 851 01 17312001
DF-24-00414 stenty 970.20 67/2023 KPIR24023 23.01.2024 Meditrade spol. s r.o. Levočská 1, Bratislava, 851 01 17312001
IF-24-00045 monitoring VZT pre in.zák.sálu rád.,IP23_69,R76/23 4741.54 23.01.2024 E N E R G Y R spol. s r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 05 31568645
DF-24-00422 príslušenstvo invazívne 5549.40 PIK240069 23.01.2024 Slomed s.r.o. Kupeckého 8, Bratislava - mestská časť Ruži, 821 08 36307165
DF-24-00432 materiál odberový 1443.02 VZP240060 23.01.2024 SARSTEDT spol. s r.o. Pri smaltovni 4, Bratislava - mestská časť Petr, 851 01 31359825
DF-24-00421 katétre 169.98 PIK240036 23.01.2024 InterMedical Plus, a.s. Levická 7E, Nitra, 949 01 50085999
DF-24-00463 príslušenstvo invazívne 1225.00 64/2023 KPIR24022 23.01.2024 InterMedical Plus, s.r.o. Levická 7E, Nitra, 949 01 50085999
DF-24-00434 inštrumentárium 170.88 VZP231066 23.01.2024 EPION s.r.o. Lomnická 42, Nitra, 949 01 51979772
DF-24-00486 katétre 857.99 284/2023 PIK240033 23.01.2024 ICR SERVICES, s.r.o. Pršianska cesta 2064/16, Banská Bystrica, 974 05 54108896
DF-24-00425 misky emitné,súpravy transfúzne 591.60 VZP240045 23.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00435 kanyly 1360.00 VZP240024 23.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00418 katétre,stenty 4819.98 256/2023 PIK240057 23.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00420 katétre 1122.00 256/2023 PIK240070 23.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00448 stenty 2672.00 258/2023 PIK240076 23.01.2024 JI-MEDICAL SK s.r.o. Fándlyho 875/5, Nové Mesto nad Váhom, 915 01 36733857
DF-24-00475 inštrumentárium 598.38 POS23132 23.01.2024 BIOMEDICA Slovakia s.r.o. Drobného 27, Bratislava, 84102 35849258
DF-24-00485 vodiče 1620.00 62/2023 PIR24015 23.01.2024 Innova Slovakia s.r.o. Oremburská 12, Banská Bystrica, 974 04 47960515
DF-24-00491 katétre, zavádzače 8421.12 PIK240066 23.01.2024 Innova Slovakia s.r.o. Oremburská 12, Banská Bystrica, 974 04 47960515
DF-24-00494 stenty,sondy 725.00 279/2023 PIK240025 23.01.2024 Innova Slovakia s.r.o. Oremburská 12, Banská Bystrica, 974 04 47960515
DF-24-00493 katétre 1429.98 PIK231261 23.01.2024 Innova Slovakia s.r.o. Oremburská 12, Banská Bystrica, 974 04 47960515
TF-24-00043 tovar - ver. lekáreň 134.98 23.01.2024 INTERPHARM Slovakia, a.s. Uzbecká 18/A, Bratislava, 821 06 35789841
TF-24-00042 tovar - ver. lekáreň 103.68 23.01.2024 Martin Peti - PEXTRA Jantárová 30, Košice-Juh, 040 01 41508939
DF-24-00487 dezinfekcia 156.24 VZP240059 23.01.2024 HARTMANN-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24, Bratislava, 85101 31351361
DF-24-00471 katétre,inštrumentárium,plachty 568.79 VZP240058 23.01.2024 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Kočovce 244, Kočovce, 916 31 47719150
DF-24-00453 sety monitorovacie 1440.00 PEK24010 23.01.2024 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3, Bratislava, 831 03 31350780
IF-24-00009 dávkovač, miska pod dávkovač 368.06 DM24009 24.01.2024 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3, Bratislava, 831 03 31350780
DF-24-00467 materiál odberový 792.08 VZP240061 24.01.2024 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3, Bratislava, 831 03 31350780
DF-24-00495 šitie 288.59 PIK240061 24.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00464 stenty 844.48 74/2023 KPIR24024 24.01.2024 Cardioservice, s. r. o. Plynárenská 1 , Bratislava, 811 01 47393939
DF-24-00482 monitory 13780.00 PEK24015 24.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00523 katétre 4697.03 268/2023 PIK240072 24.01.2024 Cardioservice, s. r. o. Plynárenská 1 , Bratislava, 811 01 47393939
DF-24-00529 hygienické potreby 877.20 OAIM23120 24.01.2024 MyDevice s. r. o. Galvaniho 7/D, Bratislava, 821 04 48040428
DF-24-00400 čistiace potreby 374.72 162/2023 MAT24002 24.01.2024 Anna Szilágyiová - ANIS Majerská cesta 36, Banská Bystrica, 974 01 32004699
DF-24-00454 zavádzače 330.00 PEK23284 24.01.2024 InterMedical Plus, a.s. Levická 7E, Nitra, 949 01 50085999
DF-24-00450 stenty 725.00 254/2023 KPEK23250 24.01.2024 InterMedical Plus, a.s. Levická 7E, Nitra, 949 01 50085999
DF-24-00461 zavádzače 1320.00 PEK24002 24.01.2024 InterMedical Plus, s.r.o. Levická 7E, Nitra, 949 01 50085999
DF-24-00459 zavádzače 330.00 61/2023 PIR24009 24.01.2024 InterMedical Plus, s.r.o. Levická 7E, Nitra, 949 01 50085999
DF-24-00452 balónik koronárny 1458.00 PIK240083 24.01.2024 InterMedical Plus, s.r.o. Levická 7E, Nitra, 949 01 50085999
DF-24-00451 katétre 640.00 254/2023 PIK240088 24.01.2024 InterMedical Plus, s.r.o. Levická 7E, Nitra, 949 01 50085999
DF-24-00446 systém filtračný 1665.00 254/2023 KPIK24019 24.01.2024 InterMedical Plus, s.r.o. Levická 7E, Nitra, 949 01 50085999
DF-24-00490 materiál obväzový 993.89 VZP240067 24.01.2024 BATIST Medical SK, s.r.o. Kopčianska 10, Bratislava, 851 01 36764248
TF-24-00045 tovar - ver. lekáreň 228.06 24.01.2024 NATURPRODUKT spol. s r.o. Nádražná 20, Ivanka pri Dunaji, 900 28 31341187
DF-24-00466 príslušenstvo k mimotelovému obehu 1440.00 VZP231091 24.01.2024 MEDUSA, s.r.o. Komenského 12, Piešťany, 921 01 34134808
DF-24-00470 chlopne 1520.00 88/2020 KPOS24017 24.01.2024 Meditrade spol. s r.o. Levočská 1, Bratislava, 851 01 17312001
DF-24-00469 materiál hygienický 1194.60 POS24012 24.01.2024 TaJaMed s. r. o. Slnečná 763/1, Malinovo, 900 45 52631133
DF-24-00473 materiál obalový 1167.37 VZP240086 24.01.2024 PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o. Azalková 48, Banská Bystrica, 974 01 36631957
DF-24-00480 uzávery cievne 645.00 PIK240034 24.01.2024 GlobalMed a. s. Trnavská cesta 67, Bratislava - mestská časť Ruži, 821 04 46630759
DF-24-00483 katétre 640.00 148/2022 PIK230182 24.01.2024 GlobalMed a. s. Trnavská cesta 67, Bratislava - mestská časť Ruži, 821 04 46630759
DF-24-00511 príslušenstvo invazívne 3927.00 KPIK24018 24.01.2024 MEDINT PRO, a. s. Za kasárňou 1, Bratislava, 831 03 36621064
TF-24-00041 lieky - verejná lekáreň 1962.81 24.01.2024 UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201 31625657
TF-24-00040 lieky - verejná lekáreň 19.73 24.01.2024 UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201 31625657
TF-24-00039 lieky - verejná lekáreň 1368.84 24.01.2024 UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201 31625657
DF-24-00438 materiál diagnostický 210.32 VZP240063 24.01.2024 UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201 31625657
DF-24-00550 chlopne 42999.99 PIK240090 24.01.2024 Unomed, s.r.o. Zlatovská 2211, Trenčín, 91105 00612791
DF-24-00508 sety 10240.01 PIK240081 24.01.2024 Unomed, s.r.o. Zlatovská 2211, Trenčín, 91105 00612791
DF-24-00528 katétre 1289.00 VZP231068 24.01.2024 Unomed, s.r.o. Zlatovská 2211, Trenčín, 91105 00612791
DF-24-00499 katétre 1380.00 VZP231085 24.01.2024 Unomed, s.r.o. Zlatovská 2211, Trenčín, 91105 00612791
DF-24-00555 príslušenstvo invazívne 5187.60 PIK240093 24.01.2024 Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. Donská 61, Bratislava, 841 06 35757329
DF-24-00443 lieky 8745.00 LIEK24061 24.01.2024 Bracco Imaging Slovakia s.r.o. Karadžičova 8/a, Bratislava, 821 08 46182870
DF-24-00442 lieky 6996.00 LIEK24061 24.01.2024 Bracco Imaging Slovakia s.r.o. Karadžičova 8/a, Bratislava, 821 08 46182870
DF-24-00444 materiál diagnostický 210.54 VZP240064 24.01.2024 Med - Art, spol. s r.o. Hornočermánska 4, Nitra, 949 01 34113924
DF-24-00472 inštrumentárium 959.14 VZP230891 24.01.2024 Surgitech s. r. o. Zárubova 1, Bratislava - mestská časť Záho, 841 06 50197975
DF-24-00514 lieky 636.00 LIEK24068 24.01.2024 INTRAVENA spol. s r.o. Levočská 9, Prešov, 08001 31717802
DF-24-00513 lieky 254.40 LIEK24069 24.01.2024 INTRAVENA spol. s r.o. Levočská 9, Prešov, 08001 31717802
DF-24-00515 lieky 636.00 LIEK24066 24.01.2024 INTRAVENA spol. s r.o. Levočská 9, Prešov, 08001 31717802
DF-24-00512 lieky 381.60 LIEK24070 24.01.2024 INTRAVENA spol. s r.o. Levočská 9, Prešov, 08001 31717802
DF-24-00516 lieky 239.36 LIEK24065 24.01.2024 INTRAVENA spol. s r.o. Levočská 9, Prešov, 08001 31717802
DF-24-00507 hadičky CT 3240.00 VZP240070 24.01.2024 Sanova Pharma GesmbH Haidestraße 4, WIEN, 1110 14199605
DF-24-00522 Digitálny teplomer Thermoval 110.50 ZT24015 24.01.2024 Lekáreň RPT, s. r. o. Vojtecha Tvrdého 17, Žilina, 010 01 52740447
DF-24-00527 drenaz 285.84 VZP231008 25.01.2024 Teleflex Medical, s.r.o. Nitrianska 5, Piešťany, 921 01 34137921
DF-24-00530 klipy 2457.84 VZP240073 25.01.2024 Teleflex Medical, s.r.o. Nitrianska 5, Piešťany, 921 01 34137921
DF-24-00518 lieky 71.61 LIEK24072 25.01.2024 Med - Art, spol. s r.o. Hornočermánska 4, Nitra, 949 01 34113924
DF-24-00517 lieky 143.22 LIEK24071 25.01.2024 Med - Art, spol. s r.o. Hornočermánska 4, Nitra, 949 01 34113924
DF-24-00538 stentgraft 2676.00 73/2023 KPIR24026 25.01.2024 PHARMA GROUP, a.s. SNP 150, Veľké Léváre, 90873 31320911
IF-24-00013 predĺženie licencie VMware vSphe 239.87 25.01.2024 Aricoma Systems s.r.o. Krasovského 14, Bratislava - mestská časť Petr, 851 01 36396222
DF-24-00850 mediciálne plyny 3340.58 25.01.2024 Linde Gas s. r. o. Tuhovská 3, Bratislava - mestská časť Vajn, 831 06 31373861
DF-24-00481 príslušenstvo invazívne 16986.00 77/2023 KPIR24025 25.01.2024 ARID obchodná spoločnosť, s.r.o. Boženy Němcovej 14, Bratislava - mestská časť Star, 811 04 31350836
TF-24-00046 lieky - verejná lekáreň 16638.79 25.01.2024 Med - Art, spol. s r.o. Hornočermánska 4, Nitra, 949 01 34113924
DF-24-00458 lieky 8508.58 LIEK24055 25.01.2024 Med - Art, spol. s r.o. Hornočermánska 4, Nitra, 949 01 34113924
DF-24-00457 lieky 33104.48 LIEK24057 25.01.2024 Med - Art, spol. s r.o. Hornočermánska 4, Nitra, 949 01 34113924
DF-24-00456 lieky 19102.08 LIEK24056 25.01.2024 Med - Art, spol. s r.o. Hornočermánska 4, Nitra, 949 01 34113924
DF-24-00498 materiál diagnostický 329.18 VZP240074 25.01.2024 MEDIS Nitra, spol.s r.o. Pri Dobrotke 659/81, Nitra - Dražovce, 94901 36531774
DF-24-00510 elektródy 1155.00 PIK240082 25.01.2024 MULTIMEDIC s.r.o. Donská 8487/61, Bratislava - mestská časť Záho, 841 06 54643767
DF-24-00500 katétre 65.99 VZP240069 25.01.2024 Unomed, s.r.o. Zlatovská 2211, Trenčín, 91105 00612791
DF-24-00501 systém odsávací 1320.00 VZP240071 25.01.2024 Unomed, s.r.o. Zlatovská 2211, Trenčín, 91105 00612791
DF-24-00503 krúžky 1663.00 KPOS24018 25.01.2024 Unomed, s.r.o. Zlatovská 2211, Trenčín, 91105 00612791
DF-24-00441 lieky 1393.61 LIEK24058 25.01.2024 UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201 31625657
TF-24-00044 lieky - verejná lekáreň 710.01 25.01.2024 UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201 31625657
DF-24-00460 lieky 1488.34 LIEK24064 25.01.2024 UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201 31625657
DF-24-00526 Termoregulačné káble-ZT 180.00 ZT24010 25.01.2024 Meditrade spol. s r.o. Levočská 1, Bratislava, 851 01 17312001
DF-24-00605 katétre,zavádzače 12871.98 KPEK24009 25.01.2024 InterMedical Plus, s.r.o. Levická 7E, Nitra, 949 01 50085999
DF-24-00597 elektródy,kardiostimulátory 4939.99 KPEK24014 25.01.2024 InterMedical Plus, s.r.o. Levická 7E, Nitra, 949 01 50085999
DF-24-00535 katétre 7176.00 PEK24014 25.01.2024 InterMedical Plus, s.r.o. Levická 7E, Nitra, 949 01 50085999
DF-24-00455 lieky 4553.45 LIEK24063 25.01.2024 BAX Pharma spol. s r.o. Leškova 8, Bratislava, 81104 35758481
DF-24-00477 katétre, stenty 2089.98 256/2023 PIK240047 25.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00476 katétre 7039.94 256/2023 PIK240057 25.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00478 katétre 306.00 PIK240038 25.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00479 katétre 1530.00 PIK240070 25.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00565 balóny 174.00 71/2023 KPIR24028 25.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00465 sety,materiál hygienický 4004.76 VZP240041 25.01.2024 TT Pharma, s.r.o. Nitrianska 445, Šintava, 925 51 44078145
DF-24-00484 elektródy 8499.98 PEK24013 25.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00567 defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory 36624.00 KPEK24016 25.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00506 stent 725.00 PIK231266 25.01.2024 BIOMEDICA Slovakia s.r.o. Drobného 27, Bratislava, 84102 35849258
DF-24-00505 stenty 1450.00 269/2023 PIK240059 25.01.2024 BIOMEDICA Slovakia s.r.o. Drobného 27, Bratislava, 84102 35849258
DF-24-00488 filtre 225.00 VZP240024 25.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00489 kanyly 121.68 VZP240065 25.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00543 stenty 2537.70 68/2023 KPIR24030 26.01.2024 BIOMEDICA Slovakia s.r.o. Drobného 27, Bratislava, 84102 35849258
DF-24-00542 stenty 845.90 68/2023 KPIR24029 26.01.2024 BIOMEDICA Slovakia s.r.o. Drobného 27, Bratislava, 84102 35849258
DF-24-00533 katétre 11138.96 PEK24017 26.01.2024 Cardioservice, s. r. o. Plynárenská 1 , Bratislava, 811 01 47393939
DF-24-00607 stenty 725.00 279/2023 PIK240086 26.01.2024 Innova Slovakia s.r.o. Oremburská 12, Banská Bystrica, 974 04 47960515
DF-24-00606 vodiče 1904.94 PIK240080 26.01.2024 Innova Slovakia s.r.o. Oremburská 12, Banská Bystrica, 974 04 47960515
DF-24-00541 materiál hygienický 600.00 VZP240061 26.01.2024 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3, Bratislava, 831 03 31350780
DF-24-00568 drenáže 2098.86 VZP240004 26.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00581 pečiatky 96.37 26.01.2024 Ing. Milan Benko - EUROKONTAKT Sládkovičova 9, Banská Bystrica, 974 01 10837311
TF-24-00047 lieky - verejná lekáreň 1154.15 26.01.2024 UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201 31625657
TF-24-00048 lieky - verejná lekáreň 1416.97 26.01.2024 UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201 31625657
DF-24-00553 stenty 1600.00 148/2022 PIK230583 26.01.2024 GlobalMed a. s. Trnavská cesta 67, Bratislava - mestská časť Ruži, 821 04 46630759
DF-24-00552 stenty 1450.00 260/2023 PIK240075 26.01.2024 GlobalMed a. s. Trnavská cesta 67, Bratislava - mestská časť Ruži, 821 04 46630759
DF-24-00703 oprava komresora 319.07 26.01.2024 Atlas Copco s. r. o. Elektrárenská 4, Bratislava, 831 04 36289833
TF-24-00051 lieky - verejná lekáreň 230.62 26.01.2024 INTEC PHARMA s.r.o. Elektrárenská 4, Bratislava, 831 04 00683264
DF-24-00537 katétre 4795.01 82/2023 PIR24012 26.01.2024 BIOHEM a. s. Zlatovská 2211, Trenčín, 911 05 54519098
DF-24-00504 príslušenstvo invazívne 2180.00 66/2023 KPIR24027 26.01.2024 A care, s.r.o. Hraničná 5, Trebatice, 922 10 35724609
DF-24-00539 materiál odberový 30.24 VZP231088 26.01.2024 Meditrade spol. s r.o. Levočská 1, Bratislava, 851 01 17312001
DF-24-00849 mediciálne plyny 144.60 26.01.2024 Linde Gas s. r. o. Tuhovská 3, Bratislava - mestská časť Vajn, 831 06 31373861
DF-24-00601 katétre 18.72 VZP240095 27.01.2024 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Kočovce 244, Kočovce, 916 31 47719150
TF-24-00058 lieky - verejná lekáreň 2474.47 28.01.2024 PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04 34142941
DF-24-00588 materiál hygienický 164.12 VZP240079 29.01.2024 HARTMANN-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24, Bratislava, 85101 31351361
DF-24-00585 stenty 2900.00 257/2023 PIK240105 29.01.2024 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3, Bratislava, 831 03 31350780
DF-24-00610 katétre 6015.02 268/2023 PIK240101 29.01.2024 Cardioservice, s. r. o. Plynárenská 1 , Bratislava, 811 01 47393939
DF-24-00544 stenty 3625.00 269/2023 PIK240107 29.01.2024 BIOMEDICA Slovakia s.r.o. Drobného 27, Bratislava, 84102 35849258
DF-24-00545 katétre 5433.60 269/2023 PIK240110 29.01.2024 BIOMEDICA Slovakia s.r.o. Drobného 27, Bratislava, 84102 35849258
DF-24-00563 stenty 1958.00 68/2023 KPIR24031 29.01.2024 BIOMEDICA Slovakia s.r.o. Drobného 27, Bratislava, 84102 35849258
DF-24-00574 pomôcky zdravotnicke 936.00 VZP230964 29.01.2024 INAMED, s. r. o. Šustekova 37, Bratislava, 851 04 44484275
DF-24-00564 uzávery cievne 5639.76 PIR24017 29.01.2024 Meditrade spol. s r.o. Levočská 1, Bratislava, 851 01 17312001
DF-24-00554 katétre 7308.00 PIK240111 29.01.2024 Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. Donská 61, Bratislava, 841 06 35757329
DF-24-00651 stenty 2174.70 236/2023 PIK240113 29.01.2024 ELU Medical s.r.o. Koperníkova 14, Bratislava - mestská časť Ruži, 821 04 36741469
DF-24-00652 stenty 2174.70 236/2023 PIK240108 29.01.2024 ELU Medical s.r.o. Koperníkova 14, Bratislava - mestská časť Ruži, 821 04 36741469
DF-24-00525 mydlo pena, utierky MAXI PADC 1108.08 MAT24007 29.01.2024 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. Kremnička 5, Banská Bystrica, 974 03 45965340
DF-24-00551 katéter 984.00 KPIK24020 29.01.2024 A care, s.r.o. Hraničná 5, Trebatice, 922 10 35724609
DF-24-00609 stenty 2175.00 260/2023 PIK240084 29.01.2024 GlobalMed a. s. Trnavská cesta 67, Bratislava - mestská časť Ruži, 821 04 46630759
TF-24-00049 lieky - verejná lekáreň 2875.88 29.01.2024 UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201 31625657
TF-24-00050 lieky - verejná lekáreň 16.50 29.01.2024 UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201 31625657
DF-24-00519 lieky 1816.65 LIEK24074 29.01.2024 UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201 31625657
TF-24-00052 lieky - verejná lekáreň 306.55 29.01.2024 UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201 31625657
DF-24-00569 príslušenstvo k mimotelovému obehu 1750.00 VZP231091 29.01.2024 MEDUSA, s.r.o. Komenského 12, Piešťany, 921 01 34134808
DF-24-00589 príslušenstvo invazívne 3699.60 PIK240097 29.01.2024 Slomed s.r.o. Kupeckého 8, Bratislava - mestská časť Ruži, 821 08 36307165
DF-24-00556 olej univerzálny 28.80 TU24012 29.01.2024 AUTONOVO, a.s. Zvolenská cesta 40, Banská Bystrica, 97403 35796693
DF-24-00593 zavádzače 90.00 76/2023 PIR23416 29.01.2024 ARID obchodná spoločnosť, s.r.o. Boženy Němcovej 14, Bratislava - mestská časť Star, 811 04 31350836
DF-24-00584 vodiče,zavádzače 9440.22 76/2023 PIR24014 29.01.2024 ARID obchodná spoločnosť, s.r.o. Boženy Němcovej 14, Bratislava - mestská časť Star, 811 04 31350836
DF-24-00540 stentgraft 9909.00 193/2023 KPOS24019 29.01.2024 IMMOMEDICAL CZ s.r.o. Novodvorská 994, Praha 4, 14221 28480830
DF-24-00603 oprava umývačky Miele 687.96 29.01.2024 Miele s.r.o. Plynárenská 1, Bratislava, 82109 35872161
DF-24-00608 katétre, stent 1684.98 270/2023 PIK240106 29.01.2024 SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. Bárdošova 2, Bratislava - mestská časť Nové, 831 01 31385265
DF-24-00531 lieky 2263.01 LIEK24075 29.01.2024 INTRAVENA spol. s r.o. Levočská 9, Prešov, 08001 31717802
DF-24-00532 lieky 517.55 LIEK24076 29.01.2024 INTRAVENA spol. s r.o. Levočská 9, Prešov, 08001 31717802
DF-24-00656 kanyly 1284.01 PERF24012 29.01.2024 Surgitech s. r. o. Zárubova 1, Bratislava - mestská časť Záho, 841 06 50197975
DF-24-00677 kanyly 570.00 PERF24013 29.01.2024 Surgitech s. r. o. Zárubova 1, Bratislava - mestská časť Záho, 841 06 50197975
DF-24-00657 príslušenstvo k mimotelovému obehu 4885.00 PERF24014 29.01.2024 Surgitech s. r. o. Zárubova 1, Bratislava - mestská časť Záho, 841 06 50197975
DF-24-00566 elektródy 2640.00 PEK24016 29.01.2024 CS Medical s. r. o. Sabinovská 10, Bratislava, 821 02 47825910
DF-24-00592 materiál hygienický 348.24 VZP240085 30.01.2024 CS Medical s. r. o. Sabinovská 10, Bratislava, 821 02 47825910
TF-24-00061 lieky - verejná lekáreň 116.52 30.01.2024 JUVAMED s.r.o. Cukrovarská 1907/2, Rimavská Sobota, 979 01 36626023
DF-24-00614 diaľničná známka 31.1.2024-31.1.2025-BB565DL 60.00 30.01.2024 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, Bratislava, 821 09 35919001
DF-24-00658 materiál obväzový 924.66 VZP240083 30.01.2024 VYGAST s.r.o. Nemčianska cesta 102/113, Nemce, 974 01 51752204
DF-24-00524 utierky SONO 934.56 21/2022 MAT24008 30.01.2024 Tibor Varga TSV PAPIER Ulica Vajanského 80, Lučenec, 984 01 32627211
TF-24-00057 lieky - verejná lekáreň 77.85 30.01.2024 UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201 31625657
TF-24-00053 lieky - verejná lekáreň 1637.42 30.01.2024 UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201 31625657
TF-24-00055 lieky - verejná lekáreň 1314.63 30.01.2024 UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201 31625657
TF-24-00054 lieky - verejná lekáreň 1273.17 30.01.2024 UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201 31625657
TF-24-00056 lieky - verejná lekáreň 184.29 30.01.2024 UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201 31625657
DF-24-00595 okruhy dýchacie 1027.84 VZP240068 30.01.2024 Media Comp. s.r.o. č.d. 268, Rovinka, 900 41 35731486
DF-24-00693 súpravy na sledovanie tlaku krvi 1015.20 VZP240062 30.01.2024 Unomed, s.r.o. Zlatovská 2211, Trenčín, 91105 00612791
DF-24-00684 sety 2559.80 PEK24011 30.01.2024 Unomed, s.r.o. Zlatovská 2211, Trenčín, 91105 00612791
DF-24-00611 striekačka inflačná 3360.00 PIK240096 30.01.2024 SK Medic s.r.o. Gemerská 3, Košice - mestská časť Juh, 040 01 47609265
DF-24-00619 vodné a stočné 1/2024 3710.87 30.01.2024 Stredosl.vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 97401 36644030
DF-24-00695 príslušenstvo invazívne 16765.00 PIK240099 30.01.2024 Euromedical s.r.o. Rozýnová 12, Praha 6, 169 00 41192923
DF-24-00586 materiál obväzový 2016.52 VZP240081 30.01.2024 Fidia Pharma Slovakia s.r.o. Krajinská 87, Bratislava, 821 06 35784148
DF-24-00587 vodiče 2898.00 PEK24021 30.01.2024 Meditrade spol. s r.o. Levočská 1, Bratislava, 851 01 17312001
DF-24-00646 katétre 2573.96 284/2023 PIK240102 30.01.2024 ICR SERVICES, s.r.o. Pršianska cesta 2064/16, Banská Bystrica, 974 05 54108896
DF-24-00642 zavádzače 1289.88 PIK240094 30.01.2024 ICR SERVICES, s.r.o. Pršianska cesta 2064/16, Banská Bystrica, 974 05 54108896
DF-24-00633 katétre 1350.00 PIK240112 30.01.2024 ICR SERVICES, s.r.o. Pršianska cesta 2064/16, Banská Bystrica, 974 05 54108896
DF-24-00777 výmena matrace 11313.00 TU24016 30.01.2024 Artspect spol. s r.o. Rybničná 40, Bratislava, 83106 47760265
IF-24-00010 SNOM M25 478.80 DM23110 30.01.2024 MIKROHUKO spol. s r.o. Kollárova 11, Banská Bystrica, 97401 31560806
DF-24-00613 diaľničná známka 31.1.2024-31.1.2025-BB630HD 60.00 30.01.2024 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, Bratislava, 821 09 35919001
DF-24-00612 diaľničná známka 31.1.2024-31.1.2025-BB322EY 60.00 30.01.2024 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, Bratislava, 821 09 35919001
DF-24-00547 katétre 4800.00 256/2023 PIK240073 30.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00548 púzdro zavádzacie 154.99 PIK240038 30.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00546 stenty 2175.00 256/2023 PIK240085 30.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00709 krúžky k teleskopickým zástenám-ZT 33.60 ZT24008 30.01.2024 ČECHOVO SK, s.r.o. Uzovce 26, Uzovce, 082 66 51017156
DF-24-00570 kanyly 959.40 VZP231075 30.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00571 kanyly 1279.20 VZP240024 30.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00572 stabilizátory 3655.00 VZP240072 30.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00549 materiál diagnostický 72.00 PIK240060 30.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00573 filtre 971.10 VZP240076 30.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00591 stenty 844.48 74/2023 KPIR24032 30.01.2024 Cardioservice, s. r. o. Plynárenská 1 , Bratislava, 811 01 47393939
DF-24-00630 zavádzače 690.12 PEK24018 30.01.2024 Innova Slovakia s.r.o. Oremburská 12, Banská Bystrica, 974 04 47960515
DF-24-00615 katétre,stenty 3135.01 279/2023 PIK240103 30.01.2024 Innova Slovakia s.r.o. Oremburská 12, Banská Bystrica, 974 04 47960515
DF-24-00649 katétre 3680.40 PIK240095 30.01.2024 Innova Slovakia s.r.o. Oremburská 12, Banská Bystrica, 974 04 47960515
DF-24-00644 katétre 4.60 PIK240091 30.01.2024 Innova Slovakia s.r.o. Oremburská 12, Banská Bystrica, 974 04 47960515
DF-24-00645 stenty 1450.00 279/2023 PIK240086 30.01.2024 Innova Slovakia s.r.o. Oremburská 12, Banská Bystrica, 974 04 47960515
DF-24-00616 katétre,stenty 2090.01 279/2023 PIK240103 30.01.2024 Innova Slovakia s.r.o. Oremburská 12, Banská Bystrica, 974 04 47960515
DF-24-00650 stenty 2900.00 PIK231229 30.01.2024 Innova Slovakia s.r.o. Oremburská 12, Banská Bystrica, 974 04 47960515
DF-24-00583 materiál odberový,materiál hygienický 2627.41 VZP240080 30.01.2024 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3, Bratislava, 831 03 31350780
DF-24-00870 zmluvný servis ZT 338.09 30.01.2024 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3, Bratislava, 831 03 31350780
DF-24-00867 zmluvný servis ZT 552.13 30.01.2024 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3, Bratislava, 831 03 31350780
DF-24-00871 zmluvný servis ZT 490.29 30.01.2024 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3, Bratislava, 831 03 31350780
DF-24-00868 zmluvný servis ZT 276.06 30.01.2024 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3, Bratislava, 831 03 31350780
DF-24-00596 inštrumentárium 24.00 VZP240058 30.01.2024 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Kočovce 244, Kočovce, 916 31 47719150
TF-24-00065 lieky - verejná lekáreň 4177.18 31.01.2024 PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. Pribylinská 2/A, Bratislava, 831 04 34142941
DF-24-00690 materiál hygienický 1364.13 VZP240087 31.01.2024 HARTMANN-Rico spol. s r.o. Einsteinova 24, Bratislava, 85101 31351361
DF-24-00620 prenájom rohoží 1/2024 188.89 31.01.2024 Elis Textile Care SK s. r. o. Ľudovíta Stárka 2152/16, Trenčín, 911 05 44506031
DF-24-00688 katétre 6615.00 75/2023 PIR23249 31.01.2024 ADYTON medical devices SK s. r. o. Stupavská 14, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06 45849765
DF-24-00710 BTK Ekos-ZT 2534.40 31.01.2024 ADYTON medical devices SK s. r. o. Stupavská 14, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06 45849765
DF-24-00724 príslušenstvo invazívne 30780.00 75/2023 PIR24023 31.01.2024 ADYTON medical devices SK s. r. o. Stupavská 14, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06 45849765
DF-24-00635 stenty 725.00 257/2023 PIK240105 31.01.2024 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3, Bratislava, 831 03 31350780
DF-24-00628 sety 6240.00 PEK24020 31.01.2024 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3, Bratislava, 831 03 31350780
DF-24-00623 defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory 106430.91 KPEK24020 31.01.2024 Cardioservice, s. r. o. Plynárenská 1 , Bratislava, 811 01 47393939
DF-24-00682 katétre 3199.98 PEK24017 31.01.2024 Cardioservice, s. r. o. Plynárenská 1 , Bratislava, 811 01 47393939
DF-24-00692 katétre,stenty 5610.05 268/2023 PIK240118 31.01.2024 Cardioservice, s. r. o. Plynárenská 1 , Bratislava, 811 01 47393939
DF-24-00626 kardiostimulátory 14998.01 KPEK24021 31.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00636 katétre 2574.00 283/2023 PIK240087 31.01.2024 JI-MEDICAL SK s.r.o. Fándlyho 875/5, Nové Mesto nad Váhom, 915 01 36733857
DF-24-00666 preprava zosnulých 1/2024 138.00 31.01.2024 LK Silencia s.r.o. Vajanského námestie 206/12, Banská Bystrica, 974 01 46859306
DF-24-00939 poradenstvo VO - 1/2024 2016.00 31.01.2024 PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. Gaštanová 13, Bratislava, 811 04 36356794
DF-24-00632 krúžok anuloplastický 833.80 KPOS24022 31.01.2024 BIOMEDICA Slovakia s.r.o. Drobného 27, Bratislava, 84102 35849258
DF-24-00627 kardiostimulátory 4499.99 KPEK24022 31.01.2024 BIOMEDICA Slovakia s.r.o. Drobného 27, Bratislava, 84102 35849258
DF-24-00714 stenty 840.00 68/2023 KPIR24035 31.01.2024 BIOMEDICA Slovakia s.r.o. Drobného 27, Bratislava, 84102 35849258
DF-24-01056 chladenie a manipulácia zosnulých 15.35 31.01.2024 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava, 82924 30796482
DF-24-00590 chlopne 2300.00 KPOS24021 31.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00648 stenty 8099.99 71/2023 KPIR24034 31.01.2024 TIMED spol s r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava, 82101 602175
DF-24-00783 DZS -1/2024 2437.85 31.01.2024 AGEL Merea a.s. Stromová 54, Bratislava - mestská časť Nové, 831 01 44797621
DF-24-00728 zneškodnenie odpadu 1/2024 9615.56 31.01.2024 AGB ekoservis s.r.o. Pražská 2, Košice, 040 11 36182508
DF-24-00934 služby OPP - 1/2024 135.00 31.01.2024 Ing. Patrícia Ivaničová Novohradská 999/24, Veľký Krtíš, 990 01 51252562
DF-24-00641 príslušenstvo ku kardiochirurgii 896.40 POS24017 31.01.2024 INAMED, s. r. o. Šustekova 37, Bratislava, 851 04 44484275
IF-24-00011 mobilný stojan na zástery, IP23_R70/23 1800.00 31.01.2024 INAMED, s. r. o. Šustekova 37, Bratislava, 851 04 44484275
DF-24-00647 katétre,vodiče 7514.99 PIR24020 31.01.2024 InterMedical Plus, s.r.o. Radlinského 10, Nitra, 949 01 50085999
DF-24-00622 katétre 57923.75 KPEK24017 31.01.2024 InterMedical Plus, a.s. Radlinského 10, Nitra, 949 01 50085999
DF-24-00624 defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory 18868.98 KPEK24023 31.01.2024 InterMedical Plus, a.s. Radlinského 10, Nitra, 949 01 50085999
DF-24-00577 zmluvný servis ZT -1/2024 2149.20 31.01.2024 InterMedical Plus, a.s. Radlinského 10, Nitra, 949 01 50085999
DF-24-00659 lepidlá 335.50 VZP240075 31.01.2024 Meditrade spol. s r.o. Levočská 1, Bratislava, 851 01 17312001
DF-24-00578 služby BOZP - 1/2024 199.20 31.01.2024 A.F.S.System - IPM, s.r.o. Dolná 4, Banská Bystrica, 97401 36631370
DF-24-00579 služby BOZP - 1/2024 - PADC 175.20 31.01.2024 A.F.S.System - IPM, s.r.o. Dolná 4, Banská Bystrica, 97401 36631370
DF-24-00660 sety,náplaste 5688.46 VZP240089 31.01.2024 Meditrade spol. s r.o. Levočská 1, Bratislava, 851 01 17312001
DF-24-00631 katétre,zavádzače 12799.15 KPEK24018 31.01.2024 Meditrade spol. s r.o. Levočská 1, Bratislava, 851 01 17312001
DF-24-00674 služby PACS, T3C, TomoconGo 1/2024 1714.80 31.01.2024 TatraMed Software s. r. o. Líščie údolie 9, Bratislava, 841 04 47025328
DF-24-00768 kontrola sterilizátorov 1/2024 202.30 31.01.2024 Regionálny úrad verejného Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica, 97556 00606979
DF-24-00704 zmluvný servis-ZT -1/2024 1499.88 31.01.2024 Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. Donská 61, Bratislava, 841 06 35757329
DF-24-00629 katétre 8946.00 KPEK24019 31.01.2024 Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. Donská 61, Bratislava, 841 06 35757329
DF-24-00679 defibrilátory,elektródy,kardiostimulátory 98793.20 KPEK24024 31.01.2024 Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. Donská 61, Bratislava, 841 06 35757329
DF-24-00625 pranie 1/2024 5784.59 31.01.2024 Lavaton s.r.o. Bulharská 44, Trnava, 917 00 36244848
DF-24-00925 servis zdravotechniky 1/2024 1666.66 31.01.2024 Meditrade spol. s r.o. Levočská 1, Bratislava, 851 01 17312001
DF-24-00617 stočné 1/2024 441.48 31.01.2024 Stredosl.vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 97401 36644030
DF-24-00618 stočné 1/2024 445.48 31.01.2024 Stredosl.vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 97401 36644030
DF-24-00885 preprava zamestnanci 1/2024 698.76 31.01.2024 Angels Corporation s.r.o. Kláry Jarunkovej 15323/5, Banská Bystrica, 974 01 47560380
DF-24-00655 materiál diagnostický 5049.88 OAIM24003 31.01.2024 EUROLAB LAMBDA, a.s. T. Milkina 2, Trnava, 917 01 35869429
DF-24-00600 chlopne 3408.00 KPOS24020 31.01.2024 Unomed, s.r.o. Zlatovská 2211, Trenčín, 91105 00612791
DF-24-00634 krúžok anuloplastický 1663.00 KPOS24023 31.01.2024 Unomed, s.r.o. Zlatovská 2211, Trenčín, 91105 00612791
DF-24-00743 zmluvný servis EPS a HSP - 1/2024 240.00 31.01.2024 2PJ GROUP spol. s r.o. J. A. Komenského 2500/38, Zvolen, 960 01 46827269
DF-24-00753 vyúčtovanie plyn 1/2024 36737.80 31.01.2024 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18/7555, Piešťany, 921 01 35743565
DF-24-00729 prenájom-zneškodnenie lepenky 1/2024 209.76 31.01.2024 Zberné suroviny Žilina a.s. Kragujevská 3, Žilina, 010 01 50634518
DF-24-00602 PZS - 1/2024 2965.62 31.01.2024 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, Bratislava 5, 85101 35890568
DF-24-00675 riadenie integrovaného systému 1/2024 610.00 31.01.2024 EQS Europe s.r.o. Furčianska 49, Košice, 040 14 46180281
DF-24-00718 resuscitátor 134.40 VZP240066 31.01.2024 POLYMED medical SK, s.r.o. Zámocká 30, Bratislava, 81101 36365785
TF-24-00059 lieky - verejná lekáreň 2116.94 31.01.2024 UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201 31625657
TF-24-00060 lieky - verejná lekáreň 1798.29 31.01.2024 UNIPHARMA - 1. slovenská Opatovská cesta 4, Bojnice, 97201 31625657
DF-24-00952 prikrývky 220x110 88.50 31.01.2024 Media Comp. s.r.o. č.d. 268, Rovinka, 900 41 35731486
DF-24-00598 PHM 1/2024 121.75 31.01.2024 SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23, Bratislava, 851 01 31361081
DF-24-00752 právne služby 1/2024 1008.00 31.01.2024 akl.legal s.r.o. Československej armády 25, Banská Bystrica, 974 01 36771651
DF-24-00900 krv a krvné preparáty 1/2024 53162.67 KRV24001 31.01.2024 Národná transfúzna služba SR Ďumbierska 3/L, Bratislava, 831 01 30853915
DF-24-00667 zimná údržba 1/2024 3525.00 31.01.2024 BAUTRANS s.r.o. Majerská cesta 100A/14549, Banská Bystrica, 974 01 44915462
DF-24-00557 zmluvný servis výťahov 1-3/2024 681.00 31.01.2024 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Karadžičova 8, Bratislava, 821 08 31402828
DF-24-00814 telefóny 1/2024 258.55 31.01.2024 SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava - mestská časť Star, 811 09 35680202
DF-24-00745 overenie tlakomerov,holterov a váh 511.20 31.01.2024 Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 97401 37954521
DF-24-00990 support nad rámec paušálu 1/2024 357.00 31.01.2024 Seyfor Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava, 821 09 36237337
DF-24-00668 nájomné zásobníka 1/2024 2414.26 31.01.2024 Linde Gas s. r. o. Tuhovská 3, Bratislava - mestská časť Vajn, 831 06 31373861
DF-24-00737 protéza cievna 1133.60 KPOS24024 31.01.2024 IMMOMEDICAL CZ s.r.o. Novodvorská 994, Praha 4, 14221 28480830
DF-24-00738 stenty 8100.00 77/2023 KPIR24033 31.01.2024 ARID obchodná spoločnosť, s.r.o. Boženy Němcovej 14, Bratislava - mestská časť Star, 811 04 31350836
DF-24-00707 reprezentačné 1/2024 67.99 31.01.2024 Delirest Slovakia s. r. o. Plynárenská 7/B, Bratislava - mestská časť Ruži, 821 09 31342809
DF-24-00706 strava pacienti 1/2024 39322.58 31.01.2024 Delirest Slovakia s. r. o. Plynárenská 7/B, Bratislava - mestská časť Ruži, 821 09 31342809
TF-24-00062 lieky - verejná lekáreň 17592.08 31.01.2024 Med - Art, spol. s r.o. Hornočermánska 4, Nitra, 949 01 34113924
DF-24-00575 lieky 4487.05 LIEK24078 31.01.2024 Med - Art, spol. s r.o. Hornočermánska 4, Nitra, 949 01 34113924
DF-24-00576 lieky 16715.95 LIEK24077 31.01.2024 Med - Art, spol. s r.o. Hornočermánska 4, Nitra, 949 01 34113924
DF-24-00933 STORNO DD-24-0023 1209.91 31.01.2024 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nám.L.Svobodu 1, Banská Bystrica, 97517 00165549
DF-24-00561 čistiace prostriedky 388.76 UPR24002 31.01.2024 Banchem s.r.o. Rybny trh 332/9, Dunajská Streda, 92901 36227901
DF-24-00672 lieky 197.67 LIEK24082 31.01.2024 INTRAVENA spol. s r.o. Levočská 9, Prešov, 08001 31717802
DF-24-00671 lieky 2059.40 LIEK24081 31.01.2024 INTRAVENA spol. s r.o. Levočská 9, Prešov, 08001 31717802
DF-24-00909 oprava výťahov V4 a V7 1020.00 31.01.2024 RS LIFT, spol. s r.o. Priechod 158, Priechod, 976 11 50601997
DF-24-00673 katétre, stenty 2089.98 270/2023 PIK240106 31.01.2024 SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. Bárdošova 2, Bratislava - mestská časť Nové, 831 01 31385265
DF-24-00676 katétre 959.98 270/2023 PIK240119 31.01.2024 SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. Bárdošova 2, Bratislava - mestská časť Nové, 831 01 31385265
DF-24-00560 komplexný servis-osobné údaje 1/2024 420.00 31.01.2024 PROENERGY, s. r. o. Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01 43965849
DF-24-00708 mobily 1/2024 201.72 31.01.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava - mestská časť Petr, 851 01 47259116
DF-24-01053 popl.za údržbu STRIX,SURNIA,TYTO,NESASIO-2024 907.20 31.01.2024 Asseco Central Europe, a. s. Galvaniho 19045/19, Bratislava - mestská časť Ruži, 821 04 35760419
DF-24-00678 PCR testy - zmluva 153/2021 - 1/2024 105.00 31.01.2024 NEMOCENSKÁ BB, s.r.o. Kukučínova 20, Banská Bystrica, 974 01 36661511
DF-24-00829 biochemické vyšetrenie Gunther Dominik 150.60 31.01.2024 NEMOCENSKÁ BB, s.r.o. Kukučínova 20, Banská Bystrica, 974 01 36661511
DF-24-00969 vyúčtovanie elektrina 1/2024 25702.18 31.01.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, 825 11 35815256
DF-24-00822 preprava pošty 1/2024 166.32 31.01.2024 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, 97599 36631124
DF-24-00665 zimná údržba 1/2024 4267.58 31.01.2024 SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o. Ulica Československej armády 24, Banská Bystrica, 974 01 46798811
DF-24-00559 podpora a údržba PROMIS za 1/2024 1379.26 31.01.2024 PROSOFT Košice, a.s. Letná 27, Košice - mestská časť Sever, 040 01 31666540