Oddelenie všeobecnej kardiológie

Oddelenie kardiológie v súlade s koncepciou zdravotnej starostlivosti v odbore kardiológia poskytuje komplexnú diagnostiku a liečbu pacientom s kardiálnym ochorením medzi ktoré patrí: akútny a chronický koronárny syndróm, srdcové zlyhávanie, všetky typy kardiomyopatií, chlopňové chyby, vrodené srdcové chyby, nádory srdca, zápalové postihnutie myokardu resp. perikardu, vrátane infekčnej endokarditídy, arteriálna a pľúcna hypertenzia.

Na Oddelení kardiológie sa realizuje komplexná neinvazívna a invazívna diagnostika, kde dominujú vyšetrovacie metodiky, ktoré nie je možné realizovať na iných pracoviskách v spádových nemocničných zariadeniach. V rámci diagnostiky a liečby kardiologické oddelenie spolupracuje s Oddelením funkčnej diagnostiky, Oddelením rádiológie, Oddelením akútnej kardiológie a Oddelením arytmií a kardiostimulácie.

Okrem toho sa Oddelenie kardiológie ako externé klinické pracovisko SZU Bratislava podieľa na postgraduálnej výchove lekárov v oblasti kardiológie.

Výkony:

Hlavnou úlohou oddelenia je diagnostika, výber a príprava pacientov na kardiochirurgické a katétrové intervenčné terapeutické výkony, kardiologická pooperačná starostlivosť a v spolupráci s inými oddeleniami liečba pokročilých foriem chronického srdcového zlyhávania.

Ďalšími úlohami oddelenia sú: farmakoterapia kardiovaskulárnych ochorení, posudková a znalecká činnosť, aplikovaný klinický výskum.


Oddelenie kardiológie tvoria pracoviská:

Štandartné ošetrovacie jednotky lôžkového oddelenia

Špecializované kardiologické ambulancie

  • Kardiologická ambulancia všeobecnej kardiológie 1
  • Kardiologická ambulancia všeobecnej kardiológie 2
  • Kardiologická ambulancia preventívnej kardiológie
  • Pracovisko neinvazívnej kardiológiePersonálne obsadenie
Primár oddelenia: MUDr. Rybár Ivan
Vedúci lekár Kardiológie 1: MUDr. Balážová Katarína PhD
Vedúci lekár Kardiológie 2: MUDr. Parilák Gabriel
Vedúca sestra: Mgr. Bernoláková Alena


Kontakty
MUDr. Rybár Ivan, primár oddelenia
048 4333 900 rybar.ivan@suscch.eu

Mgr. Bernoláková Alena, vedúca sestra
048 4333 970 bernolakova.alena@suscch.euLôžková časť Kardiológia 1 - 3. poschodie - 048 4333 315

Lekári:

MUDr. Krajči Peter        
MUDr. Kovář František PhD      
MUDr. Palacková Nikoleta    
MUDr. Lovišková  Zuzana    
MUDr. Lajmon Matúš        
MUDr. Nandráži Miroslav   
MUDr. Plovaiko Uliana          
MUDr. Resmer Dominik

Polcerová Alena - sestra pre koordináciu zdravotnícko – administratívnych činností


Lôžková časť Kardiológia 2 - 4. poschodie vpravo - 048 4333 325

Lekári:

MUDr. Šramková Oľga
MUDr. Gorel Peter
MUDr. Jankovičová Veronika
MUDr. Sedminová Katarína
MUDr. Obtulovičová Lenka
MUDr. Chromeková Katarína
MUDr. Bolová Mária
MUDr. Kováč Juraj

Mgr. Peťková Darina – manažérka dennej zmeny