Oddelenie akútnej kardiológie

Personálne obsadenie
Primár oddelenia: MUDr. Hudec Martin, PhD.
Vedúca sestra: Mgr. Ľubica  Neubauerová
Lekári:
MUDr. Trenčan Milan
MUDr. Sýkorová Marcela
MUDr. Poliačiková Petra
MUDr. Gombaský Marcel
MUDr. Strachan Marek
MUDr. Hriňová Miroslava
MUDr. Kupec Andrej
MUDr. Lipták Lukáš
MUDr. Ivančíková Mária

Kontakty
MUDr. Hudec Martin, primár oddelenia akútnej kardiológie
048 4333 996 hudec.martin@suscch.eu

Mgr. Ľubica  Neubauerová, vedúca sestra
048 4333 948 neubauerova.lubica@suscch.eu

Lôžková časť - Koronárna jednotka - 2. poschodie - 048 4333 305
Pracovisko invazívnej a intervenčnej kardiológie