Pracovisko echokardiografie

Na pracovisku sa vykonávajú nasledujúce výkony:

transtorakálna echokardiografia
transezofágová echokardiografia
záťažová echokardiografia s použitím dobutamínovej záťaže a záťaže na ležiacom bicykli
intrakardiálna echokardiografia na kontrolu intrakardiálnej anatómie pri katetrizačných intervenčných výkonoch
peroperačná echokardiografia na neinvazívnu kontrolu funkcie ľavej komory a funkciu chlopňových štepov počas operácií v mimotelovom obehu
sonografia ciev - vyšetrenie žilového a tepnového systému.

Všetky vyšetrenia srdca robíme na moderných špičkových prístrojoch s využitím najnovších modalít ako je tkanivový doppler, trojrozmerné echo, 2D strain. Možnosť ultrazvukového vyšetrenia je zabezpečená 24 hodín denne.