Pracovisko špeciálnych diagnostických metodík

EKG Holter - 24 hod. snímanie vykonávame na 6 snímačoch s možnosťou kontinuálneho 12 zvodového záznamu. Toto vyšetrenie využívame za účelom detekcie srdcových arytmií, ischemických epizód a zhodnotenie funkcie kardiostimulátora.

Tlakový holter - 24 hodinové monitorovanie krvného tlaku robíme u ambulantných pacientov.
Neskoré komorové potenciály a ich záznam využívame ako markér arytmogenného substrátu pri posudzovaní malígnych arytmií.