Pracovisko spirometrie

Spirometria - funkčné vyšetrenie pľúc vykonávame u ambulantných a hospitalizovaných pacientov.