Informácie o objednávaní pacientov

Objednávanie pacientov na hospitalizácie do SUSCCH a.s. 

1. Emergentní pacienti – hospitalizácia v SUSCCH a.s.  sa žiada okamžite 

- telefonická konzultácia s lekárom a priamy preklad  na intenzívne lôžka do SUSCCH a.s. Sú to napríklad pacienti so STEMI, disekciou aorty, arytmickou búrkou a pod.  

2. Urgentní pacienti – hospitalizácia v SUSCCH a.s. sa žiada do 3 dní 

- telefonická konzultácia s lekárom

- nasleduje písomná žiadosť o preloženie osoby vyžadujúcej zdravotnú starostlivosť v inom zdravotníckom zariadení podľa Prílohy č. 1 Odborného usmernenia MZ SR č. 28 189/2007 – OZSO.  Písomnú žiadosť možno poslať faxom, alebo elektronicky - vyplniť objednací formulár  uverejnený na  internetovej stránke objednanie.suscch.eu

Sú to napríklad pacienti s NSTEMI, závažnými arytmiami, po resuscitácii 

3. Plánovaní pacienti 

- telefonicky – obdobne ako urgentní pacienti

- elektronicky - vyplniť objednací formulár  uverejnený na  internetovej stránke objednanie.suscch.eu

TELEFÓNNE ČÍSLA a ČÍSLA FAXOV SÚ UVEDENÉ V UŽITOČNÝCH ČÍSLACH