Pre lekárov

Informácie o vyšetreniach

Podrobé informácie o vyšetreniach pre lekárov.

Urgentnú hospitalizáciu pacienta je nutné dohodnúť vopred telefonicky.