Ústavné semináre

Ústavné semináre 2021 Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Miesto konania: SÚSCCH a.s., prednášková sála na 2. Poschodí administratívnej budovy
Začiatok : 14,00 hod
Informácie: sekretariát generálneho riaditeľa, tel.: 048/4333101, sekretariat@suscch.eu, www.suscch.eu

Dátum Téma Prednášajúci
31.3.2021 Troponín - súčasný pohľad na jeho využitie v klinickej praxi Veronika Jankovičová
28.4.2021 Supraventrikulárne tachykardie – novinky v Odporučeniach ESC Petra Ďurčíková
26.5.2021 Ochorenie COVID-19 a srdce Ivan Rybár
23.6.2021 Vrodené srdcové chyby v dospelosti Nikoleta Beerová
29.9.2021 Odporučenia EHRA pre kardiostimuláciu a resynchronizačnú liečbu - novinky Gabriela Kaliská, Peter Bačík, Petra Ďurčíková
30.9.2021 Ochrana miechy počas chirurgických a endovaskulárnych výkonov na hrudnej aorte Vladimír Svitek
24.11.2021 Diastolické srdcové zlyhávanie Miroslava Hriňová
15.12.2021 Kardiovaskulárne riziká u diabetika Katarína Balážová


Ústavné semináre 2020 Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Miesto konania: SÚSCCH a.s., prednášková sála na 2. Poschodí administratívnej budovy
Začiatok: 14,00 hod
Informácie: sekretariát generálneho riaditeľa, tel.: 048/4333101, sekretariat@suscch.eu, www.suscch.eu

Dátum Téma Prednášajúci
26.2.2020 Novinky v intervenčnej radiologii Matej Vozár
25.3.2020 Supraventrikulárne tachykardie - novinky v Odporučeniach ESC Petra Ďurčíková
29.4.2020 Ochrana miechy počas chirurgických a endovaskulárnych výkonov na hrudnej aorte Vladimír Svitek
27.5.2020 Mechanické náhrady srdca Vladimír Svitek
24.6.2020 Neuro - kardio ablácie Adrián Bystriansky
30.9.2020 Prevencia postkontrastnej nefropatie, čo máme nové? Peter Gorel
28.10.2020 Diastolické srdcové zlyhávanie Miroslava Hriňová
25.11.2020 Troponín - súčaný pohľad na jeho využitie v klinickej praxi Veronika Jankovičová
16.12.2020 Vrodené srdcové chyby u dospelých - pohľad chirurga Nikoleta Beerová


SUSCCH a.s. Ústavné semináre 2019 Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Miesto konania: SÚSCCH a.s., prednášková sála na 2. Poschodí administratívnej budovy
Začiatok: 14,00 hod

Informácie: sekretariát generálneho riaditeľa, tel.: 048/4333101sekreteriat@suscch.euwww.suscch.eu

Dátum Téma Prednášajúci
27.2.2019 Interakcie liečív Ondrej Sukeľ
27.3.2019 Je primárny hyperaldosteronizmus rizikovým faktorom pre disekciu aorty? Tibor Palkech
24.4.2019 Kardiovaskulárne ochorenia v tehotenstve Katarína Balážová
29.5.2019 Bezelektródová kardiostimulácia Peter Bačík
26.6.2019 Význam levosimendanu v intenzívnej medicíne Ivan Sekerka
25.9.2019 Sekundárna mitrálna regurgitácia Bohdan Halushka
30.10.2019 Antitrombotická liečba u pacientov po chirurgických chlopňových náhradách Ivan Rybár
27.11.2019 Manažment stabilnej angíny pektoris vo svetle nových odporúčaní Martin Hudec
18.12.2019 Novinky v intervenčnej rádiológii Matej Vozár

SUSCCH a.s. Ústavné semináre 2018 Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Miesto konania: SÚSCCH a.s., prednášková sála na 2. Poschodí administratívnej budovy
Začiatok: 14,00 hod

Informácie: sekretariát generálneho riaditeľa, tel.: 048/4333101, sekreteriat@suscch.euwww.suscch.eu

Dátum Téma Prednášajúci
28.2.2018 Myopatia kriticky chorých, príčina svalovej slabosti po kardiochirurgických zákrokoch Ivan Job
28.3.2018 Perkutánne intervencie pri mitrálnej regurgitácii Martin Hudec
25.4.2018 Je primárny hyperaldosteronizmus rizikovým faktorom pre disekciu aorty ? Tibor Palkech
30.5.2018 Syndróm spánkového apnoe a arytmogenéza Mária Ivančíková
20.6.2018 Komplikácie po cievnych prístupoch pri endovaskulárnych zákrokov Jozef Sivák
26.9.2018 Náhrada srdcovej chlopne bioprotézou. A čo ďalej ? Filip Pekar
24.10.2018 Možnosti echokardiografického zobrazenia ľavej predsiene a ich klinické využitie Mirka Hriňová
28.11.2018 Peroperačný infarkt Robert Urda
19.12.2018 Kardiovaskulárne ochorenia v tehotenstve Katarína Balážová

SUSCCH a.s. Ústavné semináre 2017 Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Miesto konania: SÚSCCH a.s., prednášková sála na 2. Poschodí administratívnej budovy
Začiatok: 14,00 hod

Informácie: sekretariát generálneho riaditeľa, tel.: 048/4333101sekreteriat@suscch.euwww.suscch.eu

Dátum Téma Prednášajúci
1.2.2017 Odporučenia pre manažment fibrilácie predsiení - novinky Adrián Bystriansky
22.2.2017 Odporučenia pre manažment srdcového zlyhania - novinky Gabriela Kaliská, Roman Margóczy
29.3.2017 Pomocné vyšetrovacie metodiky v intervenčnej kardiológii Marcel Gombaský
26.4.2017 Endovaskulárna liečba lézií aortálneho oblúka Matej Vozár
31.5.2017 Tumory srdca Zuzana Lazíková
21.6.2017 Arytmogénna kardiomyopatia Petra Ďurčíková
27.9.2017 Invazívny manažment uška ľavej predsiene Filip Pekár, Ján Šípka
25.10.2017 Osud čakateľov na TAVI Petra Poliačiková
29.11.2017 Geneticky podmienené aortopatie Vladimír Svitek
20.12.2017 Myopatia kriticky chorých, príčina svalovej slabosti po kardiochirurgických zákrokoch Ivan Job


Miesto konania: SÚSCCH a.s., prednášková sála na 2. Poschodí administratívnej budovy
Začiatok: 14,00 hod

Účasť na ústavných seminároch je pre lekárov SÚSCCH a.s. povinná

Informácie: sekretariát generálneho riaditeľa, tel.: 048/4333101riaditel@suscch.euwww.suscch.eu

Dátum Téma Prednášajúci
27.1.2016 Kardioatlas Slovenskej republiky.  Program ESC Petra Ďurčíková
Veronika Jankovičová
24.2.2016 Peri-intervenčný manažment antikoagulačnej liečby a kombinácie s anti-trombotikami Ivan Rybár
Adrian Bystriansky
30.3.2016 ECMO Vladimír Fedorák
Jaroslav Ľupták (NUSCH)
27.4.2016 Nové vyšetrenia v ponuke laboratórnej diagnostiky Lucia Mesjarová
25.5.2016 Možnosti telemonittoringu pacientov s CHSZ Roman Margóczy
22.6.2016 Ultrazvukom akcelerovaná trombolýza v liečbe masívnej a submasívnej pľúcnej embólie Matej Vozár
28.9.2016 Komorové extrasystoly - praktický manažment Martin Škamla
26.10.2016 Endokarditídy Radovan Zacharovský
23.11.2016 Asociované formy pľúcnej artériovej hypertenzie Pavel Kmeč
Roman Margóczy
21.12.2016 Pomocné vyšetrovacie metodiky v intervenčnej kardiológii Marcel Gombaský


Miesto konania: SÚSCCH a.s., prednášková sála na 2. Poschodí administratívnej budovy
Začiatok: 14,00 hod

Účasť na ústavných seminároch je pre lekárov SÚSCCH a.s. povinná

Informácie: sekretariát generálneho riaditeľa, tel.: 048/4333101, riaditel@suscch.eu, www.suscch.eu

Dátum Téma Prednášajúci
28.1.2015 Revaskularizácia myokardu Martin Hudec
25.2.2015 Možnosti zlepšenia odpovede na resynchronizačnú stimuláciu Gabriela Kaliská
25.3.2015 Hypersenzitívny kardiálny troponín I – zavedenie do rutinnej praxe Lucia Mesjarová
29.4.2015 Transradiálny prístup pri intervenčnom riešenení pacientov so STEMI Tomáš Forgon
27.5.2015 Aortálna stenóza s nízkym gradientom, nízkym prietokom. Low gradient, low flow,
new evidence
Pavel Kmeč
24.6.2015 Peri ‐ intervenčný manažment pacienta s fibriláciou predsiení Martin Škamla
23.9.2015 Možnosti hemodynamického monitorovania ‐ prehľad metodík Eva Bednárová
28.10.2015 Praktický pohľad na manažment rezistentnej hypertenzie Marcela Sýkorová
25.11.2015 Mechanické komplikácie po akútnom infarkte myokardu Peter Urbán
16.12.2015 Význam zberu klinických dát Petra Poliačiková