Pracovisko záťažových testov

Ergometria - záťažové vyšetrenia vykonávame na bicyklovom ergometri a bežiacom páse. Sú zamerané najmä na diagnostiku ischemickej choroby srdca, arytmií, hodnotenie záťažovej kapacity a spotreby kyslíka a v rámci stratifikácie pacientov po srdcovom infarkte.