Predstavitelia

Predstavenstvo

Ing. Pavel Bartošík
predseda predstavenstva

Dr.h.c. prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
podpredseda predstavenstva

doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD.
člen predstavenstva

Dozorná rada

Mgr. Martina Antošová
predseda dozornej rady

Ing. Roman Guderna
člen dozornej rady

MUDr. Filip Pekar, PhD., FETCS
člen dozornej rady