Predstavitelia

Predstavenstvo

Ing. Pavel Bartošík
predseda predstavenstva

Dr.h.c. prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
podpredseda predstavenstva

prof. PhDr. Mária Šupínová, PhD.
člen predstavenstva

Dozorná rada

Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA
predseda dozornej rady

MUDr. Filip Pekar, PhD., FETCS
podpredseda dozornej rady

JUDr. Ing. Jana Ježíková
člen dozornej rady