Predstavitelia

Predstavenstvo

Ing. Pavel Piatrov

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

MUDr. Ján Seleštiansky

podpredseda predstavenstva

MUDr. Juraj Frajt, MPH

člen predstavenstva
Dozorná rada

JUDr. Ing. Ladislav Vlachovič, PhD.

predseda dozornej rady

MUDr. Filip Pekar, PhD., FETCS

člen dozornej rady

MUDr. František Hampl

člen dozornej rady