Predstavitelia

Predstavenstvo

Ing. Pavel Bartošík

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Dr. h. c. prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.

podpredseda predstavenstva

prof. PhDr. Mária Šupínová, PhD.

členka predstavenstva
Dozorná rada

Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA

predseda dozornej rady

MUDr. Filip Pekar, PhD., FETCS

podpredseda dozornej rady

JUDr. Ing. Jana Ježíková

člen dozornej rady