Oddelenie všeobecnej kardiológie

Oddelenie kardiológie v súlade s koncepciou zdravotnej starostlivosti v odbore kardiológia poskytuje komplexnú diagnostiku a liečbu pacientom s kardiálnym ochorením medzi ktoré patrí: akútny a chronický koronárny syndróm, srdcové zlyhávanie, všetky typy kardiomyopatií, chlopňové chyby, vrodené srdcové chyby, nádory srdca, zápalové postihnutie myokardu resp. perikardu, vrátane infekčnej endokarditídy, arteriálna a pľúcna hypertenzia.

Na Oddelení kardiológie sa realizuje komplexná neinvazívna a invazívna diagnostika, kde dominujú vyšetrovacie metodiky, ktoré nie je možné realizovať na iných pracoviskách v spádových nemocničných zariadeniach. V rámci diagnostiky a liečby kardiologické oddelenie spolupracuje s Oddelením funkčnej diagnostiky, Oddelením rádiológie, Oddelením akútnej kardiológie a Oddelením arytmií a kardiostimulácie.

Okrem toho sa Oddelenie kardiológie ako externé klinické pracovisko SZU Bratislava podieľa na postgraduálnej výchove lekárov v oblasti kardiológie.

Výkony:

Hlavnou úlohou oddelenia je diagnostika, výber a príprava pacientov na kardiochirurgické a katétrové intervenčné terapeutické výkony, kardiologická pooperačná starostlivosť a v spolupráci s inými oddeleniami liečba pokročilých foriem chronického srdcového zlyhávania.

Ďalšími úlohami oddelenia sú: farmakoterapia kardiovaskulárnych ochorení, posudková a znalecká činnosť, aplikovaný klinický výskum.


Oddelenie kardiológie tvoria pracoviská:

Štandartné ošetrovacie jednotky lôžkového oddelenia

Špecializované kardiologické ambulancie

  • Kardiologická ambulancia všeobecnej kardiológie 1
  • Kardiologická ambulancia všeobecnej kardiológie 2
  • Kardiologická ambulancia preventívnej kardiológie
  • Pracovisko neinvazívnej kardiológiePersonálne obsadenie
Primár oddelenia: MUDr. Rybár Ivan
Vedúci lekár Kardiológie 1: MUDr. Balážová Katarína PhD
Vedúci lekár Kardiológie 2: MUDr. Parilák Gabriel
Vedúca sestra: Mgr. Bernoláková Alena


Kontakty
MUDr. Rybár Ivan, primár oddelenia
048 4333 900 rybar.ivan@suscch.eu

Mgr. Bernoláková Alena, vedúca sestra
048 4333 970 bernolakova.alena@suscch.euLôžková časť Kardiológia 1 - 3. poschodie - 048 4333 315

Lekári:

MUDr. Krajči Peter        
MUDr. Kovář František PhD      
MUDr. Palacková Nikoleta    
MUDr. Lovišková  Zuzana    
MUDr. Lajmon Matúš        
MUDr. Nandráži Miroslav   
MUDr. Plovaiko Uliana          
MUDr. Resmer Dominik          
MUDr. Gregorová Silvia          
MUDr. Pristašová Zuzana          

Polcerová Alena - sestra pre koordináciu zdravotnícko – administratívnych činností


Lôžková časť Kardiológia 2 - 4. poschodie vpravo - 048 4333 325

Lekári:

MUDr. Šramková Oľga
MUDr. Gorel Peter
MUDr. Jankovičová Veronika
MUDr. Obtulovičová Lenka
MUDr. Chromeková Katarína
MUDr. Bolová Mária
MUDr. Čiešková Alžbeta
MUDr. Sárený Pavol
Mgr. Peťková Darina – manažérka dennej zmeny