Oddelenie funkčnej diagnostiky

Oddelenie funkčnej diagnostiky poskytuje neinvazívne vyšetrenia kardiovaskulárneho systému pre všetkých indikovaných pacientov ambulantných, hospitalizovaných a konziliárne vyšetrených.
Hlavným cieľom je objektívne vyšetrenie a komplexné posúdenie aktuálneho stavu funkcie kardiovaskulárneho systému a iných funkčne súvisiacich orgánových systémov. Základným zameraním oddelenia je neinvazívna kardiológia, funkčná pľúcna diagnostika a ultrasonografická diagnostika.
Oddelenie je konziliárnym pracoviskom pre echokardiografistov spádového územia. Podieľa sa na postgraduálnej príprave kardiológov v echokardiografii.

Oddelenie funkčnej diagnostiky sa delí na pracoviská:
pracovisko echokardiografie
pracovisko záťažových testov
pracovisko špeciálnych elektrokardiologických metodík
pracovisko spirometrie

Personálne obsadenie
MUDr. Margóczy Roman, primár oddelenia
MUDr. Kapusta Peter, vedúci lekár

MUDr. Kmeč Pavel
MUDr. Kováč Eugen
MUDr. Hamplová Ľubomíra
MUDr. Katrenčíková Zuzana
MUDr. Šoková Veronika

Vedúca sestra: Mgr. Mojžitová Dana

Kontakty
MUDr. Margóczy Roman, primár odd. 048 4333 963
MUDr. Kapusta Peter, vedúci lekár odd. 048 4333 969
Mgr. Mojžitová Dana, vedúca sestra 048 4333 973
Pracovisko záťažových testov 048 4333 515
Pracovisko echokardiografie 048 4333 513, 514
Objednávanie pacientov 048 4333 512