Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Primár: MUDr. Ivan Job, PhD., 048 4333 962job.ivan@suscch.eu

Vedúca sestra: Mgr. Mária Šípková, 048 4333 972sipkova.maria@suscch.eu

Zložky: Oddelenie OAIM 1 a OAIM 2,  Pracovisko anestézie, Denný stacionár v nefrológii, Ambulancia  anesteziológie  a intenzívnej  medicíny


Oddelenie Anestéziológie a intenzívnej medicíny (ďalej len OAIM) je interdisciplinárnym oddelením liečebno-diagnostickej starostlivosti, ktoré poskytuje anesteziologickú a intenzívnu starostlivosť. Pri svojej činnosti sa OAIM zameriava na pacientov hospitalizovaných v SÚSCCH, a.s., ambulantných pacientov SÚSCCH a.s., a výnimočne na pacientov z iných zdravotníckych zariadení.


Náplň činnosti
Predanestetické vyšetrenie so zhodnotením prípadne doplnením predoperačných vyšetrení vzhľadom na plánovaný operačný výkon na srdci a na veľkých cievach, príprava anestézie
Celková anestézia
Pooperačná starostlivosť po kardiochirurgických operáciách a operáciách na veľkých cievach
Intenzívna starostlivosť o pacientov so zlyhaním srdca a obehu, súčinnosť s ostatnými oddeleniami pri resuscitácii pacientov so zlyhanými vitálnymi funkciami.

OAIM I má 8 postelí. Nachádza sa na prvom poschodí v operačnom trakte. OAIM II má 13 postelí, nachádza sa na prvom poschodí v hlavnej budove. Ošetrovateľskú starostlivosť po kardiochirurgických výkonoch a u kardiologických pacientov v kritickom stave na OAIM I. a OAIM II. zabezpečuje 44 sestier špecialistiek, 2 sestry denný nefrologický stacionár, 1 manažérka dennej zmeny, 1 vedúca sestra a 15 sanitárov. OAIM je vybavené najmodernejšou prístrojovou ventilačnou, monitorovaciou a diagnostickou technikou.

Súčasťou OAIM sú aj nasledovný úseky:
Anestéziologický úsek
Denný nefrologický stacionár

Personálne obsadenie

Primár oddelenia: MUDr. Job Ivan, PhD.
Vedúci lekár: MUDr. Valuh Zdenko
Lekári:
MUDr. Kukučková Andrea
MUDr. Fedorák Vladimír
MUDr. Bednárová Eva
MUDr. Vilimová Miroslava
MUDr. Holecová Agáta
MUDr. Malachovská Monika
MUDr. Ficher Martin, PhD.
MUDr. Hajnal Marián
MUDr. Kapusta Miloš
MUDr. Vozárik Miloš
MUDr. Kohútová Mária
MUDr. Trebichavská Katarína
MUDr. Rudišinová Daniela
MUDr. Cibuľková Kristína
MUDr. Figľuš Peter

vedúca sestra: Mgr. Šípková Mária
manažérka dennej zmeny OAIM I.: Bc. Ganobčíková Marcela
manažérka dennej zmeny OAIM II.: Mgr. Šípková Mária
manažérka dennej zmeny Anestéza: Bc. Katarína Kozeleková
sestra pre zdravotnícku dokumentáciu: Palovičová Ľubica  048 4333 403

Kontakty:
lekár OAIM I.  048 4333 406
lekár OAIM II. 048 4333 401
OAIM I.            048 4333 416
OAIM II.           048 4333 415

vedúca sestra OAIM  048 4333 402
manažérka dennej zmeny OAIM I.  048 4333 404
manažérka dennej zmeny OAIM II. 048 4333 402

sekretariát OAIM  048 4333 632