O ústave


V roku 2006 sa začala rekonštrukcia a dostavba bývalého chirurgického pavilónu v starom nemocničnom areáli. V priebehu 2,5 roka pavilón úplne zmenil svoju vonkajšiu a vnútornú podobu.

Na streche pribudla atraktívna a jedinečná dominanta - heliport - určený pre veľmi rýchly a urgentný príjem pacientov zo vzdialených miest. Rekonštrukcia sa ukončila v roku 2009. V júni 2020 bolo dobudované Diagnostické centrum.


V súčasnosti má ústav má 126 lôžok, 3 operačné kardiochirurgické sály, 6 intervečných sál. Má moderné vybavenie pre neinvazívnu diagnostiku kardiovaskulárnych chorôb vrátane CT.

Má komplexnú vybavenosť moderného ústavného zariadenia na diagnostiku a liečbu kardiovaskulárnych chorôb.