O ústave

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. (SÚSCCH) je jednou z troch špecializovaných nemocníc, ktorá poskytuje komplexnú starostlivosť o pacientov s kardiovaskulárnymi chorobami. Jeho poslaním je poskytovanie komplexnej ambulantnej a ústavnej starostlivosti o dospelých pacientov s chorobami srdca a veľkých ciev. Poskytuje špecializovanú starostlivosť o pacientov v odbore kardiológia, kardiochirurgia, anestéziológia a intenzívna medicína, angiológia a funkčná diagnostika. Ústav má právnu podobu akciovej spoločnosti, jediným vlastníkom akcií je štát.

Hlavnou úlohou SÚSCCH je dopľňať sieť kardiologických a angiologických pracovísk Banskobystrického a Žilinského regiónu, tak, aby tvorili funkčný celok a komplexne diagnostikovali a liečili kardiovaskulárnych pacientov.

Ústav sa preto zameriava najmä na invazívnu kardiologickú diagnostiku a liečbu a na kardiochirurgiu. Zabezpečuje úplnú kardiologickú a kardiochirurgickú starostlivosť s výnimkou transplantácie srdca. V angiológii sa zameriava na neinvazívnu diagnostiku a intervenčnú endovaskulárnu liečbu.

Úsek liečebnej a diagnostickej starostlivosti tvorí: oddelenie kardiológie, oddelenie arytmií, oddelenie koronárnej jednotky, oddelenie kardiochirurgie, oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, oddelenie funkčnej diagnostiky, oddelenie angiológie, oddelenie rádiológie, oddelenie centrálnej sterilizácie, pracovisko liečebnej rehabilitácie, pracovisko klinickej výživy a lekáreň.


V roku 2006 sa začala rekonštrukcia a dostavba bývalého chirurgického pavilónu v starom nemocničnom areáli. V priebehu 2,5 roka pavilón úplne zmenil svoju vonkajšiu a vnútornú podobu.

Na streche pribudla atraktívna a jedinečná dominanta - heliport - určený pre veľmi rýchly a urgentný príjem pacientov zo vzdialených miest. Rekonštrukcia sa ukončila v roku 2009. V júni 2020 bolo dobudované Diagnostické centrum.


V súčasnosti má ústav má 126 lôžok, 3 operačné kardiochirurgické sály, 6 intervečných sál. Má moderné vybavenie pre neinvazívnu diagnostiku kardiovaskulárnych chorôb vrátane CT.

Má komplexnú vybavenosť moderného ústavného zariadenia na diagnostiku a liečbu kardiovaskulárnych chorôb.