Kariéra

Popis pracovnej ponuky Dátum zverejnenia Dátum nástupu
Samostatný odborný referent účtovníctva a daní 1.3.2024 ASAP
Primár oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny 21.2.2024 ASAP
Sestra na operačnej sále 23.2.2024 ASAP
Sestra na lôžkovom oddelení – anestéziológie a intenzívnej medicíny, akútnej kardiológie, kardiochirurgie a perfuziológie, kardiológie, arytmií - v nepretržitej prevádzke 22.2.2024 ASAP
Sestra na pracovisko invazívnej a intervenčnej kardiológie - v jednozmennej prevádzke vykonávajúca aj pracovnú pohotovosť mimo pracoviska (práca v ionizujúcom žiarení) 22.2.2024 ASAP
Sestra na operačnej sále – inštrumentárka v dvojzmennej prevádzke vykonávajúca aj pracovnú pohotovosť mimo pracoviska 22.2.2024 ASAP

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s profesijným životopisom zasielajte:

  • poštou na adresu:
    Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
    Cesta k nemocnici 1
    974 01 Banská Bystrica.
  • alebo e-mailom na adresu: zamestnanie@suscch.eu

V prípade zaslania žiadosti o prijatie do zamestnania a profesijného životopisu, budú tieto evidované v Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s. po dobu jedného roka a následne budú zlikvidované. Zaslaním žiadosti a životopisu zároveň dávate súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov uvedených v životopise, ktorý platí až do odvolania, najdlhšie však po dobu jedného roka. Dovtedy ho možno odvolať iba písomne. Zároveň Vás žiadame, aby ste do tohto termínu zasielali prípadné zmeny Vašich osobných údajov. Úradné doklady a kópie úradných dokladov prosím nezasielajte. Ak Vaša žiadosť bude bezpredmetná a vedenie spoločnosti posúdi, že nie ste vhodným žiadateľom, Vaša žiadosť a osobné údaje uvedené v životopise budú okamžite zlikvidované.