Odborný tím

Úsek liečebný

MUDr. Martin Hudec, PhD., MRCPI, FESC

poverený námestník liečebného úseku

+421 484 333 996 | martin.hudec@suscch.eu

Úsek ošetrovateľstva

Mgr. Alena Rajcsányiová

dočasne poverená námestníčka úseku ošetrovateľstva

+421 484 333 988 | rajcsanyiova.alena@suscch.eu


II. klinika kardiológie a angiológie SZU

MUDr. Gabriela Kaliská, CSc.

prednostka II. kliniky kardiológie a angiológie SZU

+421 484 333 960 | kaliska.gabriela@suscch.eu


Oddelenie kardiológie

MUDr. Ivan Rybár

primár oddelenia kardiológie

+421 484 333 900 | rybar.ivan@suscch.eu

Mgr. Alena Bernoláková

vedúca sestra oddelenia kardiológie

+421 484 333 970 | bernolakova.alena@suscch.eu


Oddelenie akútnej kardiológie

MUDr. Martin Hudec, PhD., MRCPI, FESC

primár oddelenia akútnej kardiológie

+421 484 333 996 | hudec.martin@suscch.eu

Mgr. Monika Zelezníková, MPH

vedúca sestra oddelenia akútnej kardiológie

+421 484 333 948 | zeleznikova.monika@suscch.eu


Oddelenie arytmií

MUDr. Adrián Bystriansky, MSc., MPH

primár oddelenia arytmií

+421 484 333 997 | bystriansky.adrian@suscch.eu

Mgr. Monika Lubyová

vedúca sestra oddelenia arytmií

+421 484 333 977 | lubyova.monika@suscch.eu


Oddelenie angiológie

MUDr. Katarína Kmeťková

primár oddelenia angiológie

+421 484 333 937 | kmetkova.katarina@suscch.eu

Mgr. Andrea Kutliaková

vedúca sestra oddelenia angiológie

+421 484 333 902 | kutliakova.andrea@suscch.eu


Oddelenie funkčnej diagnostiky

MUDr. Roman Margóczy
primár oddelenia funkčnej diagnostiky

+421 484 333 963 | margoczy.roman@suscch.eu

Mgr. Dana Mojžitová

vedúca sestra oddelenia funkčnej diagnostiky

+421 484 333 973 | mojzitova.dana@suscch.eu


II. klinika kardiochirurgie SZU

MUDr. Imrich Beer, PhD.

prednosta II. kliniky kardiochirurgie SZU

+421 484 333 968 | beer.imrich@suscch.eu


Oddelenie srdcovej chirurgie

MUDr. Ján Seleštiansky

primár oddelenia srdcovej chirurgie

+421 484 333 961 | selestiansky.jan@suscch.eu

Mgr. Jana Bejticová

vedúca sestra oddelenia srdcovej chirurgie

+421 484 333 971 | bejticova.jana@suscch.eu


Oddelenie operačných sál a centrálnej sterilizácie

MUDr. Filip Pekar, PhD., FETCS

primár oddelenia operačných sál a centrálnej sterilizácie

+421 484 333 966 | pekar.filip@suscch.eu

Mgr. Martina Rybárová

vedúca sestra oddelenia operačných sál a centrálnej sterilizácie

+421 484 333 974 | rybarova.martina@suscch.eu

Pracovisko perfuziológie

Mgr. Martina Piliarová

vedúca sestra pracoviska perfuziológie


Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

MUDr. Vladimír Fedorák

primár OAIM I. a OAIM II.

+421 484 333 962 |  fedorak.vladimir@suscch.eu

Mgr. Mária Šípková

vedúca sestra OAIM I. a OAIM II.

+421 484 333 972 | sipkova.maria@suscch.euOddelenie rádiológie

MUDr. Jozef Sivák, EBIR

primár oddelenia rádiológie

+421 484 333 934 | sivak.jozef@suscch.eu

Mgr. Renáta Valuhová

vedúca sestra oddelenia rádiológie

+421 484 333 952 | valuhova.renata@suscch.euLekáreň ústavu farmácie SZU

PharmDr. Vasil Šatnik, PhD.

vedúci lekárne ústavu farmácie SZU

+421 484 333 946 | vasil.satnik@suscch.eu