Odborný tím

Úsek liečebný

Námestník úseku liečebného: MUDr. Katarína Kmeťková, 048 4333 937  | kmetkova.katarina@suscch.eu

Úsek ošetrovateľstva

Námestník úseku ošetrovateľstva: Mgr. Víglaská Mária, 048 4333 952 | viglaska.maria@suscch.eu


II. klinika kardiológie a angiológie SZU

Prednosta kliniky: MUDr. Gabriela Kaliská, CSc., F.E.S.C., 048 4333 960 | kaliska.gabriela@suscch.eu

Oddelenie kardiológie

Primár: MUDr. Ivan Rybár048 4333 900 | rybar.ivan@suscch.eu

Oddelenie akútnej kardiológie

Primár:  MUDr. Martin Hudec, PhD., 048 4333 996hudec.martin@suscch.eu

Oddelenie arytmií

Primár: MUDr. Adrián Bystriansky, MSc., MPH, 048 4333 997 | bystriansky.adrian@suscch.eu

Oddelenie angiológie

Primár: MUDr. Katarína Kmeťková, 048 4333 937kmetkova.katarina@suscch.eu

Oddelenie funkčnej diagnostiky

Primár: MUDr. Roman Margóczy, 048 4333 963margoczy.roman@suscch.eu


II. klinika kardiochirurgie SZU

Prednosta kliniky: MUDr. Imrich Beer, PhD., 048 4333 968 | beer.imrich@suscch.eu

Oddelenie kardiochirurgie

Primár: MUDr. Pekar Filip, FETCS, PhD., 048 4333 966 | pekar.filip@suscch.euOddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

Primár: MUDr. Ivan Job, PhD., 048 4333 962job.ivan@suscch.eu

Oddelenie rádiológie

Primár: MUDr. Jozef Sivák, EBIR048 4333 934 | sivak.jozef@suscch.eu

Oddelenie centrálnej sterelizácie

Primár: MUDr. Radovan Zacharovský, 048 4333 644 | zacharovsky.radovan@suscch.eu