Kontakt

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Cesta k nemocnici 1
974 01 Banská Bystrica, Slovakia

Call Centrum

+421 48 433 31 11

Facebook

Všeobecné otázky:
kontakt@suscch.eu

Medicínska problematika:
medinfo@suscch.eu

Personálne otázky:
zamestnanie@suscch.eu

Podávanie žiadostí podľa zákona č. 211/2000:
infozakon@suscch.eu


Užitočné čísla

Oddelenie akútnej kardiológie
048/4333 996 - Primár
048/4333 301, 048/4333 967 - Lekár
048/4333 305 - Sestry
048/4333 306 - Fax

Oddelenie arytmii
048/4333 997 - Primár
048/4333 341, 048/4333 943, 048/4333 944 - Lekár
048/4333 345 - Sestry
048/4333 612 - Fax

Oddelenie kardiológie
048/4333 900Primár
048/4333 991 - Lekár
048/4333 939 - Zástupca primára
048/4333 315, 048/4333 325 - Sestry

Oddelenie rádiológie
048/4333 934 - Primár
048/4333 952 - Vedúca sestra
048/4333 543 - CT pracovisko

Oddelenie angiológie
048/4333 937 - Primár
048/4333 351 - Lekár
048/4333 355 - Sestry

Oddelenie kardiochirurgie a perfuziológie
048/4333 966 - Primár
048/4333 993, 048/4333 421 - Lekár
048/4333 425 - Sestry
048/4333 626 - Fax

Oddelenie OAIM
048/4333 962 - Primár
048/4333 995, 048/4333 405 - Lekár
048/4333 407 - Sestry
048/4333 402 - Fax

Oddelenie funkčnej diagnostiky
048/4333 963 - Primár
048/4333 512 - Sestry (objednávanie pacientov)

Napíšte nám

V prípade záujmu či doplňujúcich otázok sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť. Sme tu pre vás.