Oddelenia II. kliniky kardiológie a angiologie

Oddelenie kardiológie

Primár: MUDr. Ivan Rybár, 048 4333 900 | rybar.ivan@suscch.eu

Vedúca sestra: Mgr. Alena Bernoláková, 048 4333 970 | bernolakova.alena@suscch.eu

Zložky: Oddelenie K1, Oddelenie K2, kardiologické ambulancie, Pracovisko neinvazívnej kardiológie


Oddelenie akútnej kardiológie

Primár:  MUDr. Martin Hudec, PhD., MRCPI, FESC 048 4333 996hudec.martin@suscch.eu

Vedúca sestra: Mgr. Zeleznikova Monika, MPH, 048 4333 948monika.zeleznikova@suscch.eu

Zložky: Koronárna jednotka, Pracovisko invazívnej a intervenčnej kardiológie


Oddelenie arytmií

Primár: MUDr. Adrián Bystriansky, MSc., MPH, 048 4333 997 | bystriansky.adrian@suscch.eu

Vedúca sestra: Mgr. Monika Lubyová, 048 4333 977 | lubyova.monika@suscch.eu

Zložky: Oddelenie arytmiíPracovisko elektrofyziológie a kardiostimulácie, kardiologické ambulancie pre arytmie


Oddelenie angiológie

Primár: MUDr. Katarína Kmeťková, 048 4333 937kmetkova.katarina@suscch.eu

Vedúca sestra: Mgr. Andrea Kutliaková, 048 4333 902kutliakova.andrea@suscch.eu

Zložky: Oddelenie angiológie, angiologické ambulancie


Oddelenie funkčnej diagnostiky

Primár: MUDr. Roman Margóczy, 048 4333 963margoczy.roman@suscch.eu

Vedúca sestra: Mgr. Dana Mojžitová, 048 4333 973mojzitova.dana@suscch.eu

Zložky: Pracovisko echokardiografie, Pracovisko záťažových testov,   Pracovisko špeciálnych diagnostických metodík, Pracovisko spirometrie, kardiologická ambulancia všeobecnej kardiológie 2