Oddelenie angiológie

Na angiologickom oddelení sú hospitalizovaní pacienti s periférnym artériovým ochorením dolných končatín vrátane pacientov s diabetickou nohou, tepenným postihnutím mozgovej cirkulácie, výduťami na aorte ako aj pacienti so zle fungujúcimi dialyzačnými fistulami. Prevažnú časť predstavujú pacienti  indikovaní na invazívne vyšetrenie, vo  väčšine prípadov spojené aj s intervenciou. U menšej časti pacientov s periférnym artériovým ochorením dolných končatín je hospitalizácia z dôvodu potreby podania infúznej vasodilatačnej liečby. Spektrum výkonov zahŕňa aj uzatváranie pseudoaneuryziem, trombotizáciu periférnych aneuryziem koilovaním, stentgrafting aorty, riešenie stenóz renálnych artérií.

Ďalšiu skupinu tvoria aj pacienti s tromboembolickou chorobou, kedy je podávaná lokálna katétrom usmernená trombolýza v liečbe extenzívnej hlbokej žilovej trombózy. Pre pacientov s pľúcnou embóliou s vysokým rizikom podania systémovej trombolýzy resp. pri jej zlyhaní je používaná metodika lokálnej, ultrazvukom facilitovanej trombolýzy priamo v riečisku pľúcnej artérie. Oddelenie angiológie má 8 lôžok, je vybavené modernou medicínskou technikou. Je lokalizované v hlavnej budove na štvrtom poschodí. Na oddelení pracuje 6 lekárov. Ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečuje 9 sestier-špecialistiek a 4 zdravotnícke asistentky. Izby pacientov sú dvojlôžkové a jednolôžkové. Všetky izby sú nadštandardne vybavené, majú vlastnú kúpeľňu, WC. Na izbe je televízny prijímač so satelitným rozvodom.

Odd.angiológie je edukačnou základňou II.Kliniky kardiológie a angiológie SZU Bratislava v rámci postgraduálnej prípravy v špecializačnom odbore angiológia. 

Personálne obsadenie

Primár oddelenia: MUDr. Kmeťková Katarína
Vedúca sestra: Mgr. Kutliaková Andrea

Lekári:
MUDr. Sedminová Katarína
MUDr. Striežová Ivana
MUDr. Snopková Vladimíra
MUDr. Bronerská Zuzana
prof. MUDr. Šimková Iveta, CSc.
MUDr. Podhorová Kristína

Kontakty
MUDr. Kmeťková Katarína, primár oddelenia angiológie
048 4333 937 kmetkova.katarina@suscch.eu

Mgr. Kutliaková Andrea , vedúca sestra
048 4333 902 kutliakova.andrea@suscch.eu

Angiologická ambulancia
Objednávanie pacientov na vyšetrenie po 14 hod.
048 4333 442