Poradňa pre ochorenia aorty

Cieľom a motiváciou vzniku poradne je centralizovať starostlivosť o pacientov s ochorením hrudnej aorty (i brušnej – z pohľadu angiológie a invazívnej radiológie) a umožniť ich dispenzarizáciu v Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Ide o pacientov s novodiagnostikovaným ochorením hrudnej aorty (i keď ešte nespĺňa indikačné kritériá k chirurgickému výkonu či endovaskulárnej intervencii) ev. o pacientov po výkone na hrudnej aorte. V centre záujmu sú pacienti po operácii pre disekciu aorty, pacienti s aneuryzmou hrudnej aorty akejkoľvek etiológie (predovšetkým Marfanov syndróm, aortopatia asociovaná s bikuspidálnou aortálnou chlopňou) i ostatné menej časté ochorenia (ostatné hereditárne, zápalové, infekčné, poúrazové...).

Odborný garant: MUDr. Ján Seleštiansky - kardiochirurgia

Lekári ambulancie:

  • MUDr. Imrich Beer - kardiochirurgia
  • MUDr. Vladimír Svitek, PhD. - kardiochirurgia
  • MUDr. Katarína Kmeťková - angiológia
  • MUDr. Matej Vozár - rádiológia

Ordinačné hodiny: Utorok 8,00 - 12,00 hod
048/4333 442
aorta@suscch.eu

Facebook profil