Pracovisko anestéziológie

Na tomto pracovisku, počas operačných výkonov poskytuje vysokošpecializovanú zdravotnícku a ošetrovateľskú starostlivosť anestéziologický tím, zložený s anestéziologického lekára a anestéziologickej sestry. Na tomto úseku pracuje 10 vysokošpecializovaných sestier vrátane manažérky dennej zmeny, 14 sanitárov a jedna zdravotná asistentka ako dokumentačná sestra.

Vedúci lekár: MUDr. Valúh Zdenko