Oddelenie všeobecnej kardiológie II.

Nachádza sa v hlavnej budove na štvrtom podlaží (27 lôžok)

primár oddelenia: MUDr. Rybár Ivan
vedúci lekár: MUDr. Parilák Gabriel
manažerka dennej zmeny: Mgr. Peťková Darina

Lekári:
MUDr. Šramková Oľga
MUDr. Jankovičová Veronika
MUDr. Gorel Peter
MUDr. Sedminová Katarína
MUDr. Hurta Oskár
MUDr. Chromeková Katarína
MUDr. Obtulovičová Lenka
MUDr. Bolová Mária
MUDr. Kováč Juraj