Koronárna jednotka

Nachádza sa hlavnej budove na druhom podlaží (13 lôžok). Zabezpečuje vysoko špecializovanú akútnu kardiologickú starostlivosť s možnosťou invazívneho monitoringu hemodynamiky.
Lozko na odd. koronarnej jednotky

Výkony:
komplexná starostlivosť o pacientov s akútnymi kardiovaskulárnymi chorobami, najmä s akútnymi koronárnymi syndrómami, akútnym zlyhaním srdca a akútnymi zápalovými chorobami srdca všetky invazívne postupy v rámci diagnostiky a terapie akútnych foriem kardiovaskulárnych chorôb vrátane ad hoc echokardiografie, ventilačnej terapie, intraaortálnej balónikovej kontrapulzácie ústavná starostlivosť pre program primárnej koronárnej intervencie pri akútnom infarkte myokardu typu STEMI podieľa sa na aplikovanom klinickom výskume najmä v oblasti akútnych koronárnych syndrómov a akútneho zlyhávania srdca.

primár odd.: MUDr. Hudec Martin, PhD.
manažérka dennej zmeny: Mgr. Kečkéšová Iveta

Lekári:
MUDr. Trenčan Milan, vedúci lekár odd.
MUDr. Sýkorová Marcela
MUDr. Poliačiková Petra
MUDr. Gombaský Marcel
MUDr. Strachan Marek
MUDr. Hriňová Miroslava
MUDr. Kupec Andrej
MUDr. Lipták Lukáš