Oddelenia II. kliniky kardiochirurgie

Oddelenie srdcovej chirurgie

Primár: MUDr. Seleštiansky Ján 048 4333 961 | selestiansky.jan@suscch.eu

Vedúca sestra: Mgr. Bejticová Jana, 048 4333 971bejticova.jana@suscch.eu

Zložky: Oddelenie srdcovej chirurgieAmbulancia srdcovej chirurgie

Oddelenie operačných sál a centrálnej sterilizácie

Primár: MUDr. Pekar Filip, FETCS, PhD. 048 4333 966 | pekar.filip@suscch.eu

Vedúca sestra: Mgr. Rybárová Martina, 048 4333 974 | rybarova.martina@suscch.eu

Zložky: Oddelenie operačných sál a centrálnej sterilizácie, Pracovisko operačných sál, Pracovisko perfuziológie, Pracovisko centrálnej sterilizácie