Pre lekárov

ECMO Program

ECMO - mimotelová membránová oxygenácia je liečebná metóda zabezpečujúca krátkodobu podporu zlyhávajúcim orgánom ako sú srdce a pľúca.

Na II. klinike kardiochirugie SZU a oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny poskytujeme tento typ liečby od roku 2014, predovšetkým u pacientov so zlyhávajúcim srdcom po kardiochirurgických a kardiologických intervenčných výkonoch. V menšej miere aj u pacientov so zlyhávaním pľúc.

V roku 2022 sme sa stali spolu s pracoviskami KAIM FNsP NFDR a DFNsP v Banskej Bystrici súčasťou svetovej organizácie združujúcej ECMO centrá - Extracorporeal Life Support Organization (ELSO). Stali sme sa tak spolu oficiálne prvým centrom svojho druhu na Slovensku.

Prijali sme ponuku na spoluprácu a spolu s KAIM FNsP NFDR realizujeme primárne ECMO transporty kriticky chorých pacientov, ktorí nie sú v stave, v ktorom by mohli podstúpiť transport z periférnej nemocnice do ECMO centra. Výjazdový tzv. "retrieval team" je schopný v krátkom časovom intervale vycestovať za pacientom, spustiť ECMO podporu a bezpečne transportovať zaisteného pacienta do nemocnice s ecmo programom. V prípade potreby vieme zrealizovať aj  sekundárny transport pacienta z ECMO centra na iné vysoko špecializované pracovisko za účelom špecifickej liečby. 

V prípade potreby prekladu pacienta zo zdravotníckeho zariadenia prosíme vyplniť nižšie uvedený formulár a zaslať ho na emailovú adresu: ecmo@suscch.eu

Následne vás budeme kontaktovať.

V prípade potreby sme dostupní na telefónnom čísle 048 4333 405 alebo 048 4333 406

 Pre lekárov / ECMO Program - foto


Prvé stretnutie svojho druhu v ecmo problematike na Slovensku. ECMO BB 2023 má ambíciu stať sa miestom, kde sa budú stretávať odborníci nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Tento rok si v aule SZU v Banskej Bystrici vymenili svoje poznatky a skúsenosti lekári z NFDR a SÚSCCH a.s.. Predstavili svoj spoločný program poskytovania ecmo podpory u pacientov s ťažkým zlyhaním srdca a pľúc a možnosti ako ponúknuť takýto druh liečby pacientom v periférnych zdravotníckych zariadeniach a následne ich trasportovať do nemocníc s ecmo programom.