Pre verejnosť

Voľné pracovné miesta

Popis pracovnej ponuky Dátum zverejnenia Dátum nástupu
Sanitár (ošetrovateľ) 1.1.2024 ASAP
Praktická sestra – asistent 1.1.2024 ASAP
Sestra 1.1.2024 ASAP
Lekár oddelenia arytmií 2.11.2023 ASAP
Lekár oddelenia rádiológie 24.4.2023 ASAP
Lekár oddelenia kardiochirurgie 24.4.2023 ASAP

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s profesijným životopisom zasielajte:

  • poštou na adresu:
    Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
    Odbor personálno-právny
    Cesta k nemocnici 1
    974 01 Banská Bystrica.
  • alebo e-mailom na adresu: zamestnanie@suscch.eu

V prípade zaslania žiadosti o prijatie do zamestnania a profesijného životopisu, budú tieto evidované v Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s. po dobu jedného roka a následne budú zlikvidované. Zaslaním žiadosti a životopisu zároveň dávate súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov uvedených v životopise, ktorý platí až do odvolania, najdlhšie však po dobu jedného roka. Dovtedy ho možno odvolať iba písomne. Zároveň Vás žiadame, aby ste do tohto termínu zasielali prípadné zmeny Vašich osobných údajov. Úradné doklady a kópie úradných dokladov prosím nezasielajte. Ak Vaša žiadosť bude bezpredmetná a vedenie spoločnosti posúdi, že nie ste vhodným žiadateľom, Vaša žiadosť a osobné údaje uvedené v životopise budú okamžite zlikvidované.