Aktuality

Medzinárodný deň sestier

Každý rok si celý svet pripomína 12.máj Medzinárodný deň sestier, ktorý je spomienkou na priekopníčku a zakladateľku moderného ošetrovateľstva a povolania sestry Florence Nightingaleovej z Veľkej Británie. Po dvojročnej „covidovej“ prestávke sa dňa 18.05.2022 konal odborný seminár v hoteli Dixon Banská Bystrica, pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier, kde boli ocenené sestry z Fakultnej nemocnice F.D.Roosevelta Banská Bystrica, Detskej fakultnej nemocnice Banská Bystrica, Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica a Mammacentra sv. Agáty Banská Bystrica. Prítomní pozvaní hostia vyjadrili všetkým sestrám veľkú vďaku za ich vľúdnosť, trpezlivosť, pokoru, láskavosť, za ich osobnostné i morálne kvality, za všetok čas, ktorý venujú každému pacientovi. Denne sa stretávajú s utrpením, bolesťou, bezmocnosťou, smrťou ale aj radosťou z uzdravenia pacienta. Za Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica si ocenenie prevzala: Bc.M. Bubelínyová, sestra z oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny – úsek nefrologický stacionár. Renáta Malá, sestra v nepretržitej prevádzke na oddelení akútnej kardiológie. Bc.A. Štulrajterová, sestra v nepretržitej prevádzke na oddelení Kardiochirurgie a perfuziológie. Sú to sestry s bohatými skúsenosťami v odbore, v ktorom sa pohybujú od začiatku svojej pracovnej kariéry. Pacienti v nich majú vždy ochotné, príjemné a empatické sestry. Ich prácu a prístup si vysoko vážime a želáme ešte veľa energie, aby práca, ktorú vykonávajú im aj naďalej prinášala radosť a uspokojenie. Oceneným sestrám prajeme veľa síl, pracovnú ale aj rodinnú pohodu, veľa pozitívnej energie do ďalšej práce a hlavne pevné ZDRAVIE. Ďakujeme že ste!

Zoznam aktualít

Očkovacie miesto SUSCCH a.s.

Očkovacie miesto SUSCCH a.s.

+
XII. Stredoslovenský kardiologický deň

XII. Stredoslovenský kardiologický deň

27. október 2022
Program

+
Call Centrum

Call Centrum

Spustili sme službu 12.9.2022

+
Dovybavenie SUSCCH, a.s.

Dovybavenie SUSCCH, a.s.

ako reakcia na pandémiu COVID-19

+
Omikron odporúčania

Omikron odporúčania

Čo robiť pri nákaze variantom omikron

+
Medzinárodný deň sestier

Medzinárodný deň sestier

18.5.2022

+
Aktuálne opatrenia

Aktuálne opatrenia

platné od 30.5.2022

+
XI. Kardiologický deň

XI. Kardiologický deň

XI. ročník podujatia tentokrát ONLINE

+
Kardiologický deň

Kardiologický deň

Jubilejný ročník

+
Kontrolný deň

Kontrolný deň

stavebné práce na projekte PADC napredujú

+
X. Stredoslovenský kardiologický deň

X. Stredoslovenský kardiologický deň

Pozvánka

+
Zahájenie výstavby

Zahájenie výstavby

Preventívno-ambulantného a diagnostického centra

+
IX. Stredoslovenský kardiologický deň

IX. Stredoslovenský kardiologický deň

24.10.2018, Hotel LUX, Banská Bystrica

+
IX. Stredoslovenský kardiologický deň

IX. Stredoslovenský kardiologický deň

Pozvánka

+
Poďakuj sestre

Poďakuj sestre

+
Medzinárodný deň sestier

Medzinárodný deň sestier

Sestry na celom svete si 12.mája každoročne pripomínajú deň narodenia zakladateľky a priekopníčky moderného ošetrovateľstva Florence Nightingale

+
Zrušenie ústavnej pohotovostnej služby

Zrušenie ústavnej pohotovostnej služby

+
Prvá implantácia MitraClip

Prvá implantácia MitraClip

Dňa 12.1.2018 sa uskutočnila prvá implantácia MitraClip-ov v Banskej Bystrici.

+