Aktuality

Zahájenie výstavby

Vážení pacienti,
naše zdravotnícke zariadenie v snahe zvyšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti začína s realizáciou nového projektu a to výstavbou Preventívno-ambulantného a diagnostického centra.

Celý proces sa bude uskutočňovať za plnej prevádzky SÚSCCH. Z tohto dôvodu bude dochádzať k určitým obmedzeniam. Predovšetkým k čiastočnému zhoršeniu komfortu prostredia ako je zvýšený hluk alebo prašnosť.

Obmedzenia sa budú týkať aj dopravnej situácie v areáli. Okrem zníženia počtu parkovacích miest, dôjde aj k zmene vjazdu a výjazdu, ktorý sa presunie na hornú bránu. Tú pre tieto potreby rozšírime. Pre imobilných pacientov budú k dispozícii aj naďalej parkovacie plochy pri lekárni.

PARKOVANIE bude i naďalej možné na súčasnom parkovisku a tiež aj na spevnených plochách nad zariadením „Zelený sen“.

Vážení pacienti a návštevníci. Stavebné práce robíme pre Vás. Dovoľujem si Vás požiadať o pochopenie, ústretovosť a trpezlivosť. V záujme zdarného priebehu celého procesu výstavby, vynaložíme maximálne úsilie v rokovaní so zhotoviteľom diela, aby vzniknuté obmedzenia boli len v nevyhnutne potrebnej miere.

MUDr. Juraj Frajt, MPH
generálny riaditeľ

V Banskej Bystrici, 25.3.2019

 Aktuality / Zahájenie výstavby - foto

Zoznam aktualít

Očkovacie miesto SUSCCH a.s.

Očkovacie miesto SUSCCH a.s.

+
XII. Stredoslovenský kardiologický deň

XII. Stredoslovenský kardiologický deň

27. október 2022
Program

+
Call Centrum

Call Centrum

Spustili sme službu 12.9.2022

+
Dovybavenie SUSCCH, a.s.

Dovybavenie SUSCCH, a.s.

ako reakcia na pandémiu COVID-19

+
Omikron odporúčania

Omikron odporúčania

Čo robiť pri nákaze variantom omikron

+
Medzinárodný deň sestier

Medzinárodný deň sestier

18.5.2022

+
Aktuálne opatrenia

Aktuálne opatrenia

platné od 30.5.2022

+
XI. Kardiologický deň

XI. Kardiologický deň

XI. ročník podujatia tentokrát ONLINE

+
Kardiologický deň

Kardiologický deň

Jubilejný ročník

+
Kontrolný deň

Kontrolný deň

stavebné práce na projekte PADC napredujú

+
X. Stredoslovenský kardiologický deň

X. Stredoslovenský kardiologický deň

Pozvánka

+
Zahájenie výstavby

Zahájenie výstavby

Preventívno-ambulantného a diagnostického centra

+
IX. Stredoslovenský kardiologický deň

IX. Stredoslovenský kardiologický deň

24.10.2018, Hotel LUX, Banská Bystrica

+
IX. Stredoslovenský kardiologický deň

IX. Stredoslovenský kardiologický deň

Pozvánka

+
Poďakuj sestre

Poďakuj sestre

+
Medzinárodný deň sestier

Medzinárodný deň sestier

Sestry na celom svete si 12.mája každoročne pripomínajú deň narodenia zakladateľky a priekopníčky moderného ošetrovateľstva Florence Nightingale

+
Zrušenie ústavnej pohotovostnej služby

Zrušenie ústavnej pohotovostnej služby

+
Prvá implantácia MitraClip

Prvá implantácia MitraClip

Dňa 12.1.2018 sa uskutočnila prvá implantácia MitraClip-ov v Banskej Bystrici.

+