Aktuality

IX. Stredoslovenský kardiologický deň

Dňa 24.10.2018 sa v Banskej Bystrici, pod záštitou ministerky SR Andrey Kalavskej konal IX. Stredoslovenský kardiologický deň. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. úspešne pokračuje v začatej ceste organizovania tohto jedinečného kongresu kardiológov, kardiochirurgov, intervenčných rádiológov, sestier a v neposlednom rade aj iných zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v našom zariadení. Generálny riaditeľ SÚSCCH a.s., MUDr. Juraj Frajt, MPH, vo svojom úvodnom príhovore medzi nami privítal vzácnych hostí, štátneho tajomníka ministerstva zdravotníctva MUDr. Jaroslava Ridoška, PhD., MBA, ktorý tlmočil pozdrav ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej pre všetkých prítomných na odbornom podujatí. S radosťou skonštatoval, že Stredoslovenský kardiologický deň sa z roka na rok teší veľkému záujmu o čom svedčí počet zúčastnených. Vyzdvihol vysokú profesionálnu zdatnosť nášho tímu špecialistov lekárov, sestier a pôrodných asistentiek a iných zdravotníckych pracovníkov. Po úvode sa zúčastnení rozdelili do lekárskej sekcie a sesterskej sekcie, ktorú otvorila námestníčka úseku ošetrovateľstva Mgr. Mária Víglaská. Uviedla, že odborná konferencia ponúka z roka na rok hodnotnejšie prednášky, ktoré obohacujú náš profesionálny život a ponúka možnosť vzájomne si odovzdať odborné ale aj pracovné skúsenosti, že sestry tvoria dôležitý článok v poskytovaní zdravotníckej starostlivosti, pretože bez nich by nebolo možné realizovať klinickú medicínu v praxi, majú miesto v zdravotníckom tíme, lebo práve ony sú v najužšom kontakte s pacientom, a sú nenahraditeľným článkom ošetrovateľského tímu. Sesterské prednášky boli venované najmä ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov, metódam edukácie ako aj samotné špecifiká práce anestéziologickej, perfuziológickej, operačnej, ambulantnej, všeobecnej sestry a praktickej sestry. Prínosom pre zúčastnené sestry bola vyžiadaná prednáška MUDr. Pavla Lokšu. Lekárska sekcia bola venovaná intervenčnej kardiológii, intervenčnej arytmológii, kardiochirurgii, intervenčnej rádiológii, problematike na oddelení funkčnej diagnostiky, OAIM v spolupráci s inými oddeleniami nášho zariadenia. Po každom bloku lekárskych a sesterských prednášok odznela bohatá diskusia z radov publika a predsedajúcich jednotlivých blokov.

Odbornú konferenciu hodnotíme vysoko pozitívne, verím, že prednášky ktoré boli prezentované obohatili náš profesionálny život a nás všetkých o nové odborné poznatky ktoré využijeme v našej práci.

Teší nás vysoká účasť, tematicky a odborne pripravené prednášky a už teraz sa začíname pripravovať na ďalší ročník – X. Stredoslovenské kardiologické dni.

 Aktuality / IX. Stredoslovenský kardiologický deň - foto
 Aktuality / IX. Stredoslovenský kardiologický deň - foto
 Aktuality / IX. Stredoslovenský kardiologický deň - foto
 Aktuality / IX. Stredoslovenský kardiologický deň - foto
 Aktuality / IX. Stredoslovenský kardiologický deň - foto
 Aktuality / IX. Stredoslovenský kardiologický deň - foto
 Aktuality / IX. Stredoslovenský kardiologický deň - foto

Zoznam aktualít

Medzinárodný deň sestier v hoteli Dixon

Medzinárodný deň sestier v hoteli Dixon

17. 05. 2023 sa konal odborný seminár...

+
17. máj - Svetový deň hypertenzie

17. máj - Svetový deň hypertenzie

Predchádzať, rozpoznať a liečiť vysoký krvný tlak...

+
Pozvánka na odborný seminár

Pozvánka na odborný seminár

Pre zdravotné sestry, pôrodné asistentky, sanitárov...

+
Povinné nosenie respirátorov je od 15. 5. ZRUŠENÉ

Povinné nosenie respirátorov je od 15. 5. ZRUŠENÉ

Naďalej však odporúčame...

+
12. máj - Deň zdravotných sestier

12. máj - Deň zdravotných sestier

Milé zdravotné sestry a ošetrovateľky! Veľmi si vážime Vašu oddanosť...

+
Prebieha rekonštrukcia!

Prebieha rekonštrukcia!

Pripravujeme novú intervenčnú zákrokovú sálu rádiológie

+
Svetový deň hygieny rúk v SÚSCCH

Svetový deň hygieny rúk v SÚSCCH

Aj my sme sa pripojili k osvete hygieny rúk

+
Vymenovanie vysokoškolských profesorov

Vymenovanie vysokoškolských profesorov

Blahoželáme prof. PhDr. M. Šupínovej, PhD.!

+
Ohliadnutie za MDŽ v SÚSCCH-u

Ohliadnutie za MDŽ v SÚSCCH-u

Ani tento rok sme nezabudli...

+
Unikátna operácia mitrálnej chlopne v našom ústave

Unikátna operácia mitrálnej chlopne v našom ústave

Dňa 13. 3. 2023 bola v našom ústave...

+
Pozvánka na odborný seminár

Pozvánka na odborný seminár

pre sestry a pôrodné asistentky, praktické sestry

+
Zrušenie zákazu návštev

Zrušenie zákazu návštev

SÚSCCH, a.s. na základe odporúčania RÚVZ vydáva toto usmernenie

+
Unikátna operácia

Unikátna operácia

Minulý týždeň sa v našom ústave opäť písala história!

+
Zákaz návštev

Zákaz návštev

od 06.01.2023 až do odvolania ZÁKAZ návštev na všetkých oddeleniach

+
Očkovacie miesto SUSCCH a.s.

Očkovacie miesto SUSCCH a.s.

+
XII. Stredoslovenský kardiologický deň

XII. Stredoslovenský kardiologický deň

27. október 2022
Program

+
Call Centrum

Call Centrum

Spustili sme službu 12.9.2022

+
Dovybavenie SUSCCH, a.s.

Dovybavenie SUSCCH, a.s.

ako reakcia na pandémiu COVID-19

+
Omikron odporúčania

Omikron odporúčania

Čo robiť pri nákaze variantom omikron

+
Medzinárodný deň sestier

Medzinárodný deň sestier

18.5.2022

+
Aktuálne opatrenia

Aktuálne opatrenia

platné od 30.5.2022

+
XI. Kardiologický deň

XI. Kardiologický deň

XI. ročník podujatia tentokrát ONLINE

+
Kardiologický deň

Kardiologický deň

Jubilejný ročník

+
Kontrolný deň

Kontrolný deň

stavebné práce na projekte PADC napredujú

+
X. Stredoslovenský kardiologický deň

X. Stredoslovenský kardiologický deň

Pozvánka

+
Zahájenie výstavby

Zahájenie výstavby

Preventívno-ambulantného a diagnostického centra

+
IX. Stredoslovenský kardiologický deň

IX. Stredoslovenský kardiologický deň

24.10.2018, Hotel LUX, Banská Bystrica

+
IX. Stredoslovenský kardiologický deň

IX. Stredoslovenský kardiologický deň

Pozvánka

+
Poďakuj sestre

Poďakuj sestre

+
Medzinárodný deň sestier

Medzinárodný deň sestier

Sestry na celom svete si 12.mája každoročne pripomínajú deň narodenia zakladateľky a priekopníčky moderného ošetrovateľstva Florence Nightingale

+
Zrušenie ústavnej pohotovostnej služby

Zrušenie ústavnej pohotovostnej služby

+
Prvá implantácia MitraClip

Prvá implantácia MitraClip

Dňa 12.1.2018 sa uskutočnila prvá implantácia MitraClip-ov v Banskej Bystrici.

+