Aktuality

Medzinárodný deň sestier

Sestry na celom svete si 12.mája každoročne pripomínajú deň narodenia zakladateľky a priekopníčky moderného ošetrovateľstva Florence Nightingale – „dáma s lampou“, ako ju zvykli nazývať. Pri tejto príležitosti Medzinárodného dňa sestier, sa 16.5.2018 konal odborný seminár v hoteli Dixon Banská Bystrica, kde si ocenenia prevzali sestry z Fakultnej nemocnice F.D.Roosevelta Banská Bystrica, Detskej fakultnej nemocnice Banská Bystrica, Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica a Mammacentrum sv. agáty Banská Bystrica. Prítomní pozvaní hostia vyjadrili všetkým sestrám veľkú vďaku za ich každodennú obetavú prácu, za ich ľudský prístup, za úsmevy na tvárach, ktorými obdarúvajú pacientov. Svoje srdce dennodenne rozdávajú pacientom na nemocničných lôžkach, na ambulanciách. Ich práca je náročná a vyčerpávajúca, denne sa stretávajú s bolesťou, utrpením ale aj radosťou z uzdravenia pacienta. Naše sestry – sú matky, manželky, sestry, babky ale každý deň tie, ktoré sa starajú o pacienta bez rozdielu. Za Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica si ocenenie prevzali sestry pani V. Pakosová oddelenie arytmií, Bc. J. Balošáková oddelenie OAK-PIK a pani Mgr. M. Ganobčíková z OAIM.

Ocenenie Biele srdce, ktoré je symbolom uznania, ľudskosti, starostlivosti sa udeľuje sestrám a pôrodným asistentkám za významný prínos v ošetrovateľstve. Biele srdce spája sestry, je znakom významnosti a nenahraditeľnosti tohto povolania v rade zdravotníckych profesií. Ocenenie Biele srdce na celoštátnej úrovni sa udeľovalo dňa 18.05.2018 v Senci, pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku, ktorý dňa 21.05.2018 osobne privítal ocenené sestry v Prezidentskom paláci. Toto ocenenie v kategórií sestra manažér získala námestníčka úseku ošetrovateľstva Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica Mgr. M. Víglaská. Ocenenie Biele srdce na regionálnej úrovni, ktoré sa konalo 25.05.2018 v Banskej Bystrici získala Bc. K. Kozeleková z OAIM v kategórií sestra v praxi. Generálny riaditeľ Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica oceneným sestrám osobne poďakoval za ich náročnú prácu ktorú s odhodlaním vykonávajú, poprial pevné zdravie, veľa síl, pracovnú pohodu a veľa pozitívnej energie a odovzdal im kyticu kvetov na konkrétnych pracoviskách kde pracujú. Ďakujeme!

 Aktuality / Medzinárodný deň sestier - foto

Zoznam aktualít

Odborný seminár pre sestry v SÚSCCH, a. s.

Odborný seminár pre sestry v SÚSCCH, a. s.

21.09.2023 sa v našom zariadení konal odborný seminár...

+
XIII. Stredoslovenský kardiologický deň a 20. výročie vzniku SÚSCCH, a. s.

XIII. Stredoslovenský kardiologický deň a 20. výročie vzniku SÚSCCH, a. s.

24.10.2023, Hotel Kaskády, Sliač

+
Športové hry zamestnancov SÚSCCH, a. s. 2023

Športové hry zamestnancov SÚSCCH, a. s. 2023

17. 6. 2023 sa konal X. ročník športových hier...

+
Naši lekári v Rádiu RTVS - Regina stred

Naši lekári v Rádiu RTVS - Regina stred

MUDr. Martin Hudec, PhD. hovoril na tému prevencie...

+
Medzinárodný deň sestier v hoteli Dixon

Medzinárodný deň sestier v hoteli Dixon

17. 05. 2023 sa konal odborný seminár...

+
17. máj - Svetový deň hypertenzie

17. máj - Svetový deň hypertenzie

Predchádzať, rozpoznať a liečiť vysoký krvný tlak...

+
Pozvánka na odborný seminár

Pozvánka na odborný seminár

Pre zdravotné sestry, pôrodné asistentky, sanitárov...

+
Povinné nosenie respirátorov je od 15. 5. ZRUŠENÉ

Povinné nosenie respirátorov je od 15. 5. ZRUŠENÉ

Naďalej však odporúčame...

+
12. máj - Deň zdravotných sestier

12. máj - Deň zdravotných sestier

Milé zdravotné sestry a ošetrovateľky! Veľmi si vážime Vašu oddanosť...

+
Prebieha rekonštrukcia!

Prebieha rekonštrukcia!

Pripravujeme novú intervenčnú zákrokovú sálu rádiológie

+
Svetový deň hygieny rúk v SÚSCCH

Svetový deň hygieny rúk v SÚSCCH

Aj my sme sa pripojili k osvete hygieny rúk

+
Vymenovanie vysokoškolských profesorov

Vymenovanie vysokoškolských profesorov

Blahoželáme prof. PhDr. M. Šupínovej, PhD.!

+
Ohliadnutie za MDŽ v SÚSCCH-u

Ohliadnutie za MDŽ v SÚSCCH-u

Ani tento rok sme nezabudli...

+
Unikátna operácia mitrálnej chlopne v našom ústave

Unikátna operácia mitrálnej chlopne v našom ústave

Dňa 13. 3. 2023 bola v našom ústave...

+
Pozvánka na odborný seminár

Pozvánka na odborný seminár

pre sestry a pôrodné asistentky, praktické sestry

+
Zrušenie zákazu návštev

Zrušenie zákazu návštev

SÚSCCH, a.s. na základe odporúčania RÚVZ vydáva toto usmernenie

+
Unikátna operácia

Unikátna operácia

Minulý týždeň sa v našom ústave opäť písala história!

+
Zákaz návštev

Zákaz návštev

od 06.01.2023 až do odvolania ZÁKAZ návštev na všetkých oddeleniach

+
Očkovacie miesto SUSCCH a.s.

Očkovacie miesto SUSCCH a.s.

+
XII. Stredoslovenský kardiologický deň

XII. Stredoslovenský kardiologický deň

27. október 2022
Program

+
Call Centrum

Call Centrum

Spustili sme službu 12.9.2022

+
Dovybavenie SUSCCH, a.s.

Dovybavenie SUSCCH, a.s.

ako reakcia na pandémiu COVID-19

+
Omikron odporúčania

Omikron odporúčania

Čo robiť pri nákaze variantom omikron

+
Medzinárodný deň sestier

Medzinárodný deň sestier

18.5.2022

+
Aktuálne opatrenia

Aktuálne opatrenia

platné od 30.5.2022

+
XI. Kardiologický deň

XI. Kardiologický deň

XI. ročník podujatia tentokrát ONLINE

+
Kardiologický deň

Kardiologický deň

Jubilejný ročník

+
Kontrolný deň

Kontrolný deň

stavebné práce na projekte PADC napredujú

+
X. Stredoslovenský kardiologický deň

X. Stredoslovenský kardiologický deň

Pozvánka

+
Zahájenie výstavby

Zahájenie výstavby

Preventívno-ambulantného a diagnostického centra

+
IX. Stredoslovenský kardiologický deň

IX. Stredoslovenský kardiologický deň

24.10.2018, Hotel LUX, Banská Bystrica

+
IX. Stredoslovenský kardiologický deň

IX. Stredoslovenský kardiologický deň

Pozvánka

+
Poďakuj sestre

Poďakuj sestre

+
Medzinárodný deň sestier

Medzinárodný deň sestier

Sestry na celom svete si 12.mája každoročne pripomínajú deň narodenia zakladateľky a priekopníčky moderného ošetrovateľstva Florence Nightingale

+
Zrušenie ústavnej pohotovostnej služby

Zrušenie ústavnej pohotovostnej služby

+
Prvá implantácia MitraClip

Prvá implantácia MitraClip

Dňa 12.1.2018 sa uskutočnila prvá implantácia MitraClip-ov v Banskej Bystrici.

+