Aktuality

Kardiologický deň

Už po desiatykrát sa v meste pod Urpínom konal jubilejný Stredoslovenský kardiologický deň, organizovaný pod záštitou ministerky zdravotníctva SR Andrey Kalavskej. Kongresové sály hotela Lux sú už pravidelne v októbri miestom konferencie odbornej verejnosti, stretnutí kardiológov, kardiochirurgov, intervenčných rádiológov, anesteziológov, zdravotných sestier a iných zdravotníckych pracovníkov nielen v územnej pôsobnosti kraja.

Tradícia organizovania tohto významného kongresu má už svoju históriu a v súčasnosti sa teší veľkému záujmu, čo s radosťou skonštatoval generálny riaditeľ Juraj Frajt. Vo svojom úvodnom príhovore vyzdvihol vysokú profesionálnu zdatnosť tímu špecialistov lekárov, zdravotných sestier a pomocného zdravotného personálu, vďaka ktorých erudovanosti patrí naše zdravotnícke zariadenie k špičke špecializovaných ústavov na Slovensku. V tejto súvislosti všetkým predstavil nový projekt prístavby moderného Preventívno-ambulantného a diagnostického centra a aktuálny stav napredovania stavebných prác. Cieľom projektu je komplexne riešiť poskytovanie špecializovanej ambulantnej starostlivosti, oblasť primárnej a sekundárnej prevencie kardiovaskulárnych ochorení a vyšetrovacie zobrazovacie metodiky v kardiológii, angiológii a kardiochirurgii. Nové priestory budú slúžiť pacientom od polovice roka 2020.

Úprimné poďakovanie vyslovil organizačnému tímu za odborne na vysokej úrovni pripravený a zostavený bohatý, pestrý a veľmi hodnotný program, ktorý bol zárukou nielen veľkého počtu zúčastnených, ale zároveň priestorom na prezentáciu, výmenu cenných rád, názorov a bohatú panelovú diskusiu tak v sekcii lekárov, ako aj v sekcii sestier.

V závere svojho príhovoru generálny riaditeľ akcentoval význam stretnutia špičkových odborníkov a zaželal zdarný priebeh rokovaní, veľa úspechov a mnoho cenných a podnetných poznatkov.

Dovidenia v srdci Slovenska opäť o rok!

 Aktuality / Kardiologický deň - foto
 Aktuality / Kardiologický deň - foto
 Aktuality / Kardiologický deň - foto
 Aktuality / Kardiologický deň - foto

Zoznam aktualít

Očkovacie miesto SUSCCH a.s.

Očkovacie miesto SUSCCH a.s.

+
XII. Stredoslovenský kardiologický deň

XII. Stredoslovenský kardiologický deň

27. október 2022
Program

+
Call Centrum

Call Centrum

Spustili sme službu 12.9.2022

+
Dovybavenie SUSCCH, a.s.

Dovybavenie SUSCCH, a.s.

ako reakcia na pandémiu COVID-19

+
Omikron odporúčania

Omikron odporúčania

Čo robiť pri nákaze variantom omikron

+
Medzinárodný deň sestier

Medzinárodný deň sestier

18.5.2022

+
Aktuálne opatrenia

Aktuálne opatrenia

platné od 30.5.2022

+
XI. Kardiologický deň

XI. Kardiologický deň

XI. ročník podujatia tentokrát ONLINE

+
Kardiologický deň

Kardiologický deň

Jubilejný ročník

+
Kontrolný deň

Kontrolný deň

stavebné práce na projekte PADC napredujú

+
X. Stredoslovenský kardiologický deň

X. Stredoslovenský kardiologický deň

Pozvánka

+
Zahájenie výstavby

Zahájenie výstavby

Preventívno-ambulantného a diagnostického centra

+
IX. Stredoslovenský kardiologický deň

IX. Stredoslovenský kardiologický deň

24.10.2018, Hotel LUX, Banská Bystrica

+
IX. Stredoslovenský kardiologický deň

IX. Stredoslovenský kardiologický deň

Pozvánka

+
Poďakuj sestre

Poďakuj sestre

+
Medzinárodný deň sestier

Medzinárodný deň sestier

Sestry na celom svete si 12.mája každoročne pripomínajú deň narodenia zakladateľky a priekopníčky moderného ošetrovateľstva Florence Nightingale

+
Zrušenie ústavnej pohotovostnej služby

Zrušenie ústavnej pohotovostnej služby

+
Prvá implantácia MitraClip

Prvá implantácia MitraClip

Dňa 12.1.2018 sa uskutočnila prvá implantácia MitraClip-ov v Banskej Bystrici.

+