Aktuality

Prvá implantácia MitraClip

Dňa 12.1.2018 sa v Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb na Oddelení akútnej kardiológie uskutočnila prvá implantácia MitraClip-ov v Banskej Bystrici. MitraClip je nová, perkutánna metóda liečby srdca, ktorá je zameraná na vybraných pacientov, ktorým bola odopretá chirurgická operácia regurgitácie mitrálnej chlopne pre jej vysoké riziko. MitraClip bol prvýkrát vo svete implantovaný v roku 2003 a v roku 2013 sa stal prvou komerčne schválenou alternatívou k chirurgickej operácii regurgitácie mitrálnej chlopne.

Aj keď operácia na otvorenom srdci je štandardnou metódou liečby pre pacientov s regurgitáciou mitrálnej chlopne, ale pre jej invazívnosť nie je uskutočniteľnou možnosťou pre všetkých pacientov. Riziko komplikácií a úmrtnosti sa výrazne zvyšuje u pacientov s inými komorbiditami, ako sú ochorenia pečene a obličiek, predchádzajúce operácie na hrudníku a vek nad 75 rokov, čo je dôvodom, prečo sú tieto operácie často zamietnuté práve pre ich vysoké riziko.

Implantácia MitraClip-u pomocou katétra nezahŕňa potrebu operácie na otvorenom hrudníku či mimotelového obehu. Veríme, že táto inovatívna metóda pomôže inak neoperovateľným pacientom s ťažkou mitrálnou regurgitáciou v našom regióne.


Zoznam aktualít

Očkovacie miesto SUSCCH a.s.

Očkovacie miesto SUSCCH a.s.

+
XII. Stredoslovenský kardiologický deň

XII. Stredoslovenský kardiologický deň

27. október 2022
Program

+
Call Centrum

Call Centrum

Spustili sme službu 12.9.2022

+
Dovybavenie SUSCCH, a.s.

Dovybavenie SUSCCH, a.s.

ako reakcia na pandémiu COVID-19

+
Omikron odporúčania

Omikron odporúčania

Čo robiť pri nákaze variantom omikron

+
Medzinárodný deň sestier

Medzinárodný deň sestier

18.5.2022

+
Aktuálne opatrenia

Aktuálne opatrenia

platné od 30.5.2022

+
XI. Kardiologický deň

XI. Kardiologický deň

XI. ročník podujatia tentokrát ONLINE

+
Kardiologický deň

Kardiologický deň

Jubilejný ročník

+
Kontrolný deň

Kontrolný deň

stavebné práce na projekte PADC napredujú

+
X. Stredoslovenský kardiologický deň

X. Stredoslovenský kardiologický deň

Pozvánka

+
Zahájenie výstavby

Zahájenie výstavby

Preventívno-ambulantného a diagnostického centra

+
IX. Stredoslovenský kardiologický deň

IX. Stredoslovenský kardiologický deň

24.10.2018, Hotel LUX, Banská Bystrica

+
IX. Stredoslovenský kardiologický deň

IX. Stredoslovenský kardiologický deň

Pozvánka

+
Poďakuj sestre

Poďakuj sestre

+
Medzinárodný deň sestier

Medzinárodný deň sestier

Sestry na celom svete si 12.mája každoročne pripomínajú deň narodenia zakladateľky a priekopníčky moderného ošetrovateľstva Florence Nightingale

+
Zrušenie ústavnej pohotovostnej služby

Zrušenie ústavnej pohotovostnej služby

+
Prvá implantácia MitraClip

Prvá implantácia MitraClip

Dňa 12.1.2018 sa uskutočnila prvá implantácia MitraClip-ov v Banskej Bystrici.

+