Aktuality

Unikátna operácia mitrálnej chlopne v našom ústave

Dňa 13. 3. 2023 bola v našom ústave úspešne zrealizovaná transkatétrová náhrada mitrálnej chlopne Tendyne bioprotézou.

Jej úspech je výsledkom multidisciplinárnej spolupráce kardiochirurgov - prim. MUDr. F. Pekar, MUDr. R. Zacharovský, intervenčných kardiológov - prim. MUDr. M. Hudec, MUDr. P. Poliačiková, anesteziológov - MUDr. J. Mlinárik a echokardiografistov - MUDr. P. Kapusta, s odbornou asistenciou zahraničného proktora MUDr. G. Luttera, ktorý stál pri samotnom vzniku použitej prelomovej technológie.

Jedná sa o inovatívny zákrok, ktorý vďaka svomu miniinvazívnemu charakteru dáva šancu na účinné a bezpečné riešenie aj pacientom s ťažkou mitrálnou regurgitáciou, ktorí boli donedávna považovaní za vysokorizikových na andarnú operáciu srdca.

Počas zákroku dokážeme pomocou zavádzacieho katétra (trubice) novú chlopňu dopraviť priamo do bijúceho srdca pacienta cez malý 5 cm rez v medzirebrovom priestore, bez potreby otvárania hrudného koša a bez použitia mimotelového obehu.

Miniinvazívny charakter operácie dáva predpoklad na rýchlejšie zotavenie a včasný návrat pacienta do domáceho prostredia.


Reportáž zo zákroku bola odvysielaná aj v regionálnych správach RTVS (Zdroj:RTVS):
Doteraz bola celosvetovo transkatétrová náhrada Tendyne chlopňou zrealizovaná asi u 1 800 pacientov. My sme radi, že sme sa mohli stať súčasťou moderného a inovatívneho trendu v liečbe srdcových chlopňových chýb, za čo v neposlednom rade patrí vďaka spoločnosti Operatíva, ktorá prináša moderné technológie na slovenský trh pre slovenských pacientov.


  

Zoznam aktualít

Unikátna operácia mitrálnej chlopne v našom ústave

Unikátna operácia mitrálnej chlopne v našom ústave

Dňa 13. 3. 2023 bola v našom ústave...

+
Pozvánka na odborný seminár

Pozvánka na odborný seminár

pre sestry a pôrodné asistentky, praktické sestry

+
Zrušenie zákazu návštev

Zrušenie zákazu návštev

SÚSCCH, a.s. na základe odporúčania RÚVZ vydáva toto usmernenie

+
Unikátna operácia

Unikátna operácia

Minulý týždeň sa v našom ústave opäť písala história!

+
Zákaz návštev

Zákaz návštev

od 06.01.2023 až do odvolania ZÁKAZ návštev na všetkých oddeleniach

+
Očkovacie miesto SUSCCH a.s.

Očkovacie miesto SUSCCH a.s.

+
XII. Stredoslovenský kardiologický deň

XII. Stredoslovenský kardiologický deň

27. október 2022
Program

+
Call Centrum

Call Centrum

Spustili sme službu 12.9.2022

+
Dovybavenie SUSCCH, a.s.

Dovybavenie SUSCCH, a.s.

ako reakcia na pandémiu COVID-19

+
Omikron odporúčania

Omikron odporúčania

Čo robiť pri nákaze variantom omikron

+
Medzinárodný deň sestier

Medzinárodný deň sestier

18.5.2022

+
Aktuálne opatrenia

Aktuálne opatrenia

platné od 30.5.2022

+
XI. Kardiologický deň

XI. Kardiologický deň

XI. ročník podujatia tentokrát ONLINE

+
Kardiologický deň

Kardiologický deň

Jubilejný ročník

+
Kontrolný deň

Kontrolný deň

stavebné práce na projekte PADC napredujú

+
X. Stredoslovenský kardiologický deň

X. Stredoslovenský kardiologický deň

Pozvánka

+
Zahájenie výstavby

Zahájenie výstavby

Preventívno-ambulantného a diagnostického centra

+
IX. Stredoslovenský kardiologický deň

IX. Stredoslovenský kardiologický deň

24.10.2018, Hotel LUX, Banská Bystrica

+
IX. Stredoslovenský kardiologický deň

IX. Stredoslovenský kardiologický deň

Pozvánka

+
Poďakuj sestre

Poďakuj sestre

+
Medzinárodný deň sestier

Medzinárodný deň sestier

Sestry na celom svete si 12.mája každoročne pripomínajú deň narodenia zakladateľky a priekopníčky moderného ošetrovateľstva Florence Nightingale

+
Zrušenie ústavnej pohotovostnej služby

Zrušenie ústavnej pohotovostnej služby

+
Prvá implantácia MitraClip

Prvá implantácia MitraClip

Dňa 12.1.2018 sa uskutočnila prvá implantácia MitraClip-ov v Banskej Bystrici.

+