Aktuality

Aktuálne opatrenia

OPATRENIA STREDOSLOVENSKÉHO ÚSTAVU SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, a.s.účinné od 30.05.2022 na základe rozhodnutia predstavenstva spoločnosti č. 35/2022
I. Návštevy
Návštevy pacientov sú povolené po dohovore s primárom alebo službukonajúcim lekárom.
Návštevné hodiny:
Pondelok – Piatok: 15:00 – 17:00 hod.

Sobota – Nedeľa (štátny sviatok): 13:00 – 15:00 hod.  

II. Respirátory

Naďalej trvá povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 pre všetky osoby, vo všetkých vnútorných priestoroch zdravotníckeho zariadenia.

III. Testovanie

  • Ruší sa povinné testovanie pacientov.
  • V prípade klinického podozrenia na infekciu COVID-19 môže prijímajúci lekár nariadiť Ag alebo RT- PCR testovanie.
IV. Ambulancia
  • Vstup pacienta do ambulancie nie je podmienený očkovaním ani testovaním.
  • Vstup pacienta do ambulancie je podmienený použitím respirátora FFP2.
V. Hospitalizácia
  • Ruší sa povinnosť dokladovať negatívny RT - PCR test pri plánovanej hospitalizácii, akútnych príjmoch a pri prekladoch z iných zdravotníckych zariadení, pokiaľ pacient nevykazuje klinické príznaky ochorenia COVID-19.
  • Ag test sa vyžaduje u pacienta, nevykazujúceho klinické príznaky ochorenia COVID – 19 a prichádzajúceho na hospitalizáciou formou prekladu z iného zdravotníckeho zariadenia.     


Týmto rozhodnutím sa rušia predchádzajúce opatrenia upravujúce režim v zdravotníckom zariadení v súvislosti s ochorením COVID-19.


Zoznam aktualít

Očkovacie miesto SUSCCH a.s.

Očkovacie miesto SUSCCH a.s.

+
XII. Stredoslovenský kardiologický deň

XII. Stredoslovenský kardiologický deň

27. október 2022
Program

+
Call Centrum

Call Centrum

Spustili sme službu 12.9.2022

+
Dovybavenie SUSCCH, a.s.

Dovybavenie SUSCCH, a.s.

ako reakcia na pandémiu COVID-19

+
Omikron odporúčania

Omikron odporúčania

Čo robiť pri nákaze variantom omikron

+
Medzinárodný deň sestier

Medzinárodný deň sestier

18.5.2022

+
Aktuálne opatrenia

Aktuálne opatrenia

platné od 30.5.2022

+
XI. Kardiologický deň

XI. Kardiologický deň

XI. ročník podujatia tentokrát ONLINE

+
Kardiologický deň

Kardiologický deň

Jubilejný ročník

+
Kontrolný deň

Kontrolný deň

stavebné práce na projekte PADC napredujú

+
X. Stredoslovenský kardiologický deň

X. Stredoslovenský kardiologický deň

Pozvánka

+
Zahájenie výstavby

Zahájenie výstavby

Preventívno-ambulantného a diagnostického centra

+
IX. Stredoslovenský kardiologický deň

IX. Stredoslovenský kardiologický deň

24.10.2018, Hotel LUX, Banská Bystrica

+
IX. Stredoslovenský kardiologický deň

IX. Stredoslovenský kardiologický deň

Pozvánka

+
Poďakuj sestre

Poďakuj sestre

+
Medzinárodný deň sestier

Medzinárodný deň sestier

Sestry na celom svete si 12.mája každoročne pripomínajú deň narodenia zakladateľky a priekopníčky moderného ošetrovateľstva Florence Nightingale

+
Zrušenie ústavnej pohotovostnej služby

Zrušenie ústavnej pohotovostnej služby

+
Prvá implantácia MitraClip

Prvá implantácia MitraClip

Dňa 12.1.2018 sa uskutočnila prvá implantácia MitraClip-ov v Banskej Bystrici.

+